Udostępnienie sal prób dla uczniów planujących kontynuację nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia

Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły należy bezwzględnie zapoznać się z procedurą bezpieczeństwa oraz podpisać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 .

Szczegółowe informacje – POBIERZ