Ważne! Informacja dla uczniów klasy 8 OSM

Ważne! Informacja dla uczniów klasy 8 OSM
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020r.
Plik do pobrania tutaj:(możliwość pobrania po wejściu w Czytaj Więcej)  PLIK