Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSM

Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSM

Drodzy Rodzice!

Rozpoczynamy rok szkolny inaczej niż dotychczas.  Aby zapewnić całej społeczności szkolnej bezpieczne warunki pracy i nauki przygotowaliśmy zasady obowiązujące w naszej szkole podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie epidemii COVID 19. Prosimy o zapoznanie się i podpisanie stosownych oświadczeń.

Zasady oraganizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych