Dzień Edukacji Narodowej/Pasowanie na Ucznia

Dzień Edukacji Narodowej/Pasowanie na Ucznia

Szanowni Państwo,
informujemy, że Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Świetlica szkolna w tym dniu czynna będzie od godz. 7.00 do 15.00

Pasowanie na Ucznia  odbędzie się o godz. 10.00. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju prosimy, aby każdemu uczniowi towarzyszył tylko jeden rodzic/prawny opiekun.