Powrót do nauki w szkole

Powrót do nauki w szkole

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Od 4 maja do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III OSM. Zajęcia zbiorowe i indywidualne w tych klasach odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem. Świetlica czynna od 7:00 – 18:00. Obiady będą wydawane.

Do 17 maja uczniowie klas IV-VIII OSM oraz SM I stopnia uczą się zdalnie.

Skip to content