CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Konkurs "Tamburi di canto"

Przedstawiamy Laureatw I grupy III Konkursu "Tamburi di canto"

Szczegowe informacje:


Koncert w Filharmonii laskiej

9 maja (czwartek) planowany jest wyjazd do Filharmonii lskiej na koncert z okazji 200. rocznicy urodzin S. Moniuszki. Zgoszenia wraz z opat 25,00 z przyjmuje O. Piwowar.Zbirka o godz. 16.00, koncert o 17.00. Planowany powrt okoo 18.45.


Konkurs "Tamburi di canto"

Prosz zapozna si z aktualnym harmonogramem III Oglnopolskiego Konkursu Perkusyjnego

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza II nabr 10.05.2019 do klasy pierwszej OSM i SM cykl szecioletni i czteroletni na rok szkolny 2019/2020.
Wnioski mona skada do dnia 8 maja br w sekretariacie szkoy lub u referenta ds uczniowskich. Szczegowe informacje i harmonogram dotyczcy badania kandydatw bdzie dostpny na tablicy ogosze w holu szkoy.


Strajk pracownikw owiaty

Szanowni Pastwo
W zwizku z planowanym na terenie placwki od dnia 8 kwietnia br. do odwoania Strajkiem Pracownikw Owiaty prosz o zapewnienie dziecku opieki. Informacja o zakoczeniu strajku ukae si na stronie szkoy. Poniej przedstawiamy wykaz miejskich instytucji zapewniajcych opiek w trakcie strajku

Szczegowe informacje:


Konkurs "Tamburi di canto"

Przedstawiamy harmonogram wystpu uczestnikw III Oglnopolskiego Konkursu "Tamburi di canto".

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy laureatw XXVI lskiego Konkursu "Instrumenty Dte" Blacha dla najmodszych. Serdecznie gratulujemy dzikujemy wszystkim uczestnikom za udzia w konkursie.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Do dnia 26 marca mona skada zgoszenia o przyjcie do klasy pierwszej ZSM. 27 marca odbd si przesuchania wstpne;
godz. 12,30 dla kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego
godz. 15,00 dla kandydatw do SM cyklu czteroletniego.
Harmonogram zostanie umieszczony na tablicy ogosze w holu szkoy.


Konkurs lski

Szanowni Pastwo,
Ze wzgldu na bardzo du liczb uczestnikw oraz w trosce o sprawne przeprowadzenie przesucha konkursowym jakiekolwiek zmiany w harmonogramie nie bd uwzgldniane.
Majc na uwadze sprawny przebieg prb i przesucha, a przede wszystkim rwne szanse wszystkich uczestnikw oraz wzajemny szacunek, uprzejmie prosimy o punktualno i racjonalne korzystanie z prb akustycznych.
Utwr obowizkowy naley wykona w pierwszej kolejnoci. Limit czasu przypadajcy na kadego uczestnika bdzie cile przestrzegany.
W zwizku z brakiem wszystkich zgd na przetwarzanie danych osobowych w zwizku z XXVI lskim Konkursem Instrumenty Dte Blacha dla najmodszych lista uczestnikw konkursu i harmonogram przesucha zosta udostpniony w takiej formie. BARDZO PROSZ UCZESTNIKW, KTRZY NIE DOPENILI JESZCZE TEJ FORMALNOCI O JAK NAJSZYBSZE DOSANIE PODPISANYCH ZGD LISTOWNIE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
Wszystkim biorcym udzia w Konkursie yczymy powodzenia!
Jerzy lzak
Sekretarz konkursu

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych ogasza nabr do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.
Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej
Szkoy Muzycznej I stopnia (oba cykle)
Wnioski o przyjcie do szkoy przyjmowane s do 26 marca 2019 r.


Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy harmonogram XXVI lskiego Konkursu Instrumenty Dte "Blacha dla najmodszych".
Prosimy o przysyanie zgody na udzia w konkursie i przetwarzanie danych wg zacznika nr 2 regulaminu.

Szczegowe informacje:


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.