Archiwum


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw przyjtych do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej.
Prosimy o wypenienie owiadcze woli podjcia nauki, w terminie do koca lipca i wysanie jej drog mailow.
Na stronie szkoy zostanie umieszczona prezentacja z informacjami dla rodzicw uczniw klas I.
Uprzejmie prosimy o ledzenie strony na bieco.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw przyjtych do Szkoy Muzycznej - cykl szecioletni i czteroletni.
Prosimy o wypenienie owiadcze woli podjcia nauki, w terminie do koca lipca i wysanie jej drog mailow.
Na stronie szkoy zostanie umieszczona prezentacja z informacjami dla rodzicw uczniw klas I.
Prosimy o ledzenie naszej strony na bieco.

Szczegowe informacje:


Drodzy uczniowie

yczymy Wam bezpiecznych i penych wrae radosnych wakacji. Moecie jeszcze odebra wiadectwa, po wczeniejszym telefonicznym umwieniu si z sekretariatem szkoy lub poczeka do wrzenia.


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw zakwalifikowanych do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw zakwalifikowanych do Szkoy Muzycznej cyklu szecioletniego i czteroletniego.

Szczegowe informacje:


BUDUJcy ANGIELSKI

Drodzy Uczniowie,
informujemy, e dyplomy oraz nagrody za udzia w konkursie "BUDUJcy ANGIELSKI" bd, w imieniu organizatorw, przekazywali Wasi wychowawcy dnia 26.06.2020r. w siedzibie szkoy podczas wrczania wiadectw.
Jeszcze raz gratulujemy, yczymy fantastycznych wakacji.
Organizatorzy


ZAKOCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakoczenie roku szkolnego 2019/2020 odbdzie si dnia 26 czerwca (pitek) zgodnie z zamieszczonym niej harmonogramem:
Uczniowie zobowizani s do oddania najpniej w dniu 26 czerwca instrumentw, podrcznikw, nut, kluczykw do szafek.

Szczegowe informacje:


Harmonogram badania przydatnoci kandydatw

Szanowni Pastwo!
Publikujemy list kandydatw do ZSM im. M. Spisaka wraz z godzinami ich badania przydatnoci.
Rodzice wraz z kandydatami oczekuj przed szko. Proszeni s do sali na badanie przydatnoci pojedynczo, wprowadzani przez wyznaczonych nauczycieli. Przewidujemy ok. 15 min. obecnoci kandydata na badaniu przydatnoci.
Kady kandydat i Jego rodzic powinien posiada swoj maseczk /Rodzic dodatkowo rkawiczki/ oraz wypenione owiadczenie dostpne na naszej stronie internetowej w zaczniku o szczegowych informacjach w rekrutacji.
Regulamin przyj kandydatw do ZSM znajduje si w zakadce Rekrutacja

Szczegowe informacje:


Konsultacje z nauczycielami.

Od 8 czerwca br. uruchamiamy moliwo konsultacji z nauczycielami uczniw ze wszystkich typw szk artystycznych oraz korzystania z biblioteki szkolnej. Kwestie te ujte zostay w podpisanym 5 czerwca rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/uruchamiamy-konsultacje-z-nauczycielami-dla-uczniow-wszystkich-szkol-artystycznych2


Rekrutacja

Badanie przydatnoci dla kandydatw, ktrzy zoyli wniosek o przyjcie do ZSM im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej na rok szkolny 2020/2021 odbdzie si w dniach od 15.06 18.06 br.
Badanie bdzie przeprowadzone na terenie szkoy zgodnie ze szczegowym harmonogramem, ktry ukae si 10.06 na stronie internetowej szkoy

Szczegowe informacje:


Konkurs BUDUJcy angielski

Zapraszamy do zapoznania si z wynikami konkursu BUDUJcy angielski.

Szczegowe informacje:


Udostpnienie sal prb dla uczniw planujcych kontynuacj nauki w szkoach muzycznych wyszego stopnia.

Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoy naley bezwzgldnie zapozna si z procedur bezpieczestwa oraz podpisa owiadczenie stanowice zacznik nr 1 .

Szczegowe informacje:


WANE KOMUNIKATY!!!

EGZAMIN SMOKLASISTY odbdzie si w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 r. Termin dodatkowy od 7 do 9 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu smoklasici poznaj do 31 lipca 2020 r. Wicej informacji na temat egzaminu:
https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/
ZMIANY W ROZPORZDZENIACH MEN ODNOSZCE SI DO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
https://cea-art.pl/zmiany-w-rozporzadzeniach-men-odnoszace-sie-do-szkolnictwa-artystycznego/


Organizacja zaj opiekuczo- wychowawczych z elementami zaj dydaktycznych dla klas I-III oraz konsultacji.

Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoy naley bezwzgldnie zapozna si z procedur bezpieczestwa oraz popisa owiadczenie stanowice zacznik nr 1 .

Szczegowe informacje:


Stypendia Miasta Dbrowa Grnicza

Od biecego roku wprowadzono zmiany w procedurze skadania wnioskw o stypendia Miasta Dbrowa Grnicza za wyniki w nauce i znaczce osignicia naukowe i artystyczne dla uzdolnionych uczniw.
Szczegy na stronie;
https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5896/dokument/1263


Rekrutacja

Termin skadania wnioskw o przyjcie do szkoy zostaje przeduony do 10 czerwca 2020 r.
Badanie uzdolnie muzycznych dla kandydatw zostaje przeniesione na pniejszy termin.


Ocean's 8

Flecici PSM w Bdzinie i ZSM w Dbrowie Grniczej uczcy sie w klasie fletu Agnieszki Gajgier-Otrby poczyli swoje super moce i i stworzyli mega projekt! Przedstawiamy Ocean's 8 : Bazyl, Dusia, Bartoli, Truskawa, Ania, Madziula, Jula i Milena to ekipa do zada specjalnych w zdobywania najcenniejszych trofew muzycznych. Chcesz wiedzie jak to osigaj? Znaj najlepsze sztuczki warsztatowe i uchyl swoje tajemnice :) Ogldaj, komentuj i wicz razem z nimi! Zapraszamy na Sezon 1 "ODDECH !" Polecamy gorco!!! Sezon I ju dostpny! :
odc.1 by Bazyl (Wiktor Bazylak)
odc. 2 by Truskawa (Natalia Sitko)
odc. 3 by Dusia (Klaudia Gendek)
Kolejne odcinki juz wkrtce 😊


Sukces Wiktora Bazylaka

Wiktor Bazylak ucze klasy fletu Agnieszki Gajgier-Otrby zaj 1 miejsce w Oglnopolskim konkursie instrumentalnym dla dzieci i modziey.
Oto jego zwyciskie nagranie


Rekrutacja

Informujemy, e cigle trwa rekrutacja do naszej szkoy. Obecnie mona wypeni wniosek on line;
Wniosek do klasy pierwszej
https://forms.gle/QgGJDJiMsxzdPiCB6
Wniosek do klasy wyszej ni pierwsza
https://forms.gle/krp6jBf2UiXJXsRB7


Ksztacenie on line

Ksztacenie na odlego zostaje przeduone do 24 maja 2020 r. Wicej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Epidemia wywouje w nas uczucia takie jak lk, stres i niepewno. Odczuwaj je zwaszcza dzieci. Dlatego w sytuacjach tego wymagajcych oferujemy Pastwu, oprcz kontaktu poprzez e dziennik, take moliwo kontaktu telefonicznego:

Szczegowe informacje:


Wiosenna przerwa witeczna

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, e w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkoach i placwkach artystycznych bdzie trwa wiosenna przerwa witeczna.
W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (pitek), szkoy nie prowadz zaj dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie ksztacenia na odlego.
Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu owiaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szk i placwek artystycznych bd podawane na bieco.


Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie,

Wszyscy znalelimy si w trudnej i niecodziennej dla nas sytuacji. Wiem, e nauka w domu to dla Was i dla Waszych Rodzicw nie lada wyzwanie i wymaga od Was wiele wysiku, zdyscyplinowania i dobrej organizacji.
A oto kilka rad, ktre pomog Wam w tym:

Szczegowe informacje:


Zarzdzenie Dyrektora

Prosz zapozna si z Zarzdzeniem Dyrektora Zespou Szk Muzycznych w sprawie organizacji zaj w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoy.

Szczegowe informacje:


Wana informacja

Powoujc si na komunikat Centrum Edukacji Artystycznej informujmy, e w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoy, w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID - 19,wiczenie i przebywanie uczniw na terenie szkoy jest niemoliwe.


Konkurs lski

W zwizku z zagroeniem koronawirusem SARS-CoV-2, postpujc zgodnie z sugestiami CEA XXVII lski Konkurs INSTRUMENTY DTE Drewno dla najmodszych
ZOSTAJE ODWOANY


Szanowni Pastwo,

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoy bd realizowane z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego. W tym celu prosimy rodzicw oraz opiekunw dzieci o zorganizowanie warunkw umoliwiajcych uczniom biecy kontakt z nauczycielami.

Szczegowe informacje:


Kana edukacyjny

Kadego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji eSzkoa uczniowie i nauczyciele bd mogli znale wartociowe materiay dotyczce wybranego zagadnienia. Na pocztek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Internetowe pasmo edukacyjne dostpne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl.
Zapraszamy


Nauka zdalna

W zwizku z zawieszeniem zaj dydaktyczno-wychowawczych uczniowie maj obowizek przegldania w dzienniku elektronicznym przygotowanych materiaw oraz wykonywania prac domowych.


Rekrutacja

Dnia 10 lutego 2020 r. zosta ogoszony nabr na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej: Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I stopnia (realizacja podstawy programowej 8-letniej szkoy podstawowej) Szkoy Muzycznej I stopnia cyklu szecioletniego oraz cyklu czteroletniego. Wnioski o przyjcie do szkoy naley zoy do 27 marca 2020 r.
Moliwe formy dostarczenia: mailowo, listownie, osobicie (obecnie najmniej polecane).
Prosimy ledzi na bieco ogoszenia o ewentualnych zmianach w terminach rekrutacji.


Komunikat

Decyzj Premiera Rzeczpospolitej Polskiej od dnia jutrzejszego tj. 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. szkoa zostaje zamknita.
W dniach 12-13.03.2020 r. wszczeglnych przypadkach szkoa zapewni opiek dla uczniw OSM I stopnia w godzinach od 7 00 do 15 00. Zajcia w SM I st. (popoudniowa) w tym okresie zostaj odwoane.


Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy harmonogram XXVII lskiego Konkursu Instrumenty Dte Drewno dla najmodszych.

Szczegowe informacje:


Dzie otwarty

Dnia 5 marca zapraszamy na dzie otwarty w naszej szkole. W tym dniu w godz. od 12,00 do 17,00 bdzie mona zobaczy zajcia z przedmiotw oglnoksztaccych i artystycznych.

Szczegowe informacje:


e-Dziennik

W II proczu zosta wprowadzony na okres prbny e-dziennik pod adresem; https://mobireg.pl/zsm-dabrowa/. Do sierpnia br jest to czas na nauk obsugi programu dla wszystkich.
Regulamin znajduje si w zakadce - "dokumenty szkoy"


Rekrutacja

Z dniem 10 lutego 2020 r. ogaszamy nabr na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej:
Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I stopnia (realizacja podstawy programowej 8-letniej szkoy podstawowej)
Szkoy Muzycznej I stopnia cyklu szecioletniego oraz cyklu czteroletniego.
Wnioski o przyjcie do szkoy naley zoy do 27 marca 2020 r.


Konkurs lski

Informujemy, e zosta wyczerpany limit zgosze do pierwszej grupy wiekowej.


Miejski Konkurs Plastyczno-Jzykowy

Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu PlastycznoJzykowego Lapbook Weihnachtszeit.
Gratulujemy Laureatom i dzikujemy uczestnikom za udzia w konkursie.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

W zakadce Konkurs laski zostaa udostpniona Karta zgoszenia uczestnika do Konkursu.


Oglnopolski Konkurs Plastyczny

Przedstawiamy laureatw konkursu "Choinkowe inspiracje".

Szczegowe informacje:


yczenia witeczne

yczymy zdrowych i spokojnych wit Boego Narodzenia, duo rodzinnego ciepa i radoci ze wsplnie spdzonych chwil.
Nadchodzcy Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesw i radoci. Muzyka niech wypenia Wasze serca i niezmiennie przynosi rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na koncert witeczny w wykonaniu uczniw 19 grudnia 2019 r o godz. 16,00


Midzyszkolne Regionalne Dyktando.

W pitek, 29 listopada, uczniowie naszej szkoy wezm udzia w eliminacjach szkolnych do I Regionalnego Midzyszkolnego Dyktanda. Wszystkich chtnych zapraszamy do sali nr 2 na sidmej godzinie lekcyjnej. yczymy powodzenia! Wyniki eliminacji zostan ogoszone 2 grudnia.


Midzynarodowy Dzie Pluszowego Misia

25 listopada 2019 r. obchodzilimy w naszej szkole Midzynarodowy Dzie Pluszowego Misia. Z tej okazji kady ucze mg przynie do szkoy ukochanego pluszaka. Uczniowie ZSM mogli wzi take udzia w konkursie na wykonanie pracy plastycznej przedstawiajcej posta ulubionego misia bohatera literatury dziecicej. Rozstrzygnicie konkursu nastpi wkrtce.


Midzynarodowy Dzie Praw Dziecka

20 listopada 2019 r. obchodzilimy w naszej szkole Midzynarodowy Dzie Praw Dziecka. Aby uczci to wito, uczniowie przyszli ubrani do ZSM na niebiesko.


Midzynarodowy Dzie Tolerancji

15 listopada 2019 roku w naszej szkole obchodzilimy Midzynarodowy Dzie Tolerancji. Z tej okazji zaprosilimy goci dzieci z Przedszkola nr 29 w Dbrowie Grniczej, ktre obejrzay spektakl profilaktyczny przygotowany przez uczniw klasy Va. Przedstawienie pt. Smok Josh, na podstawie opowiadania Diany Hsu, byo wstpem do wsplnej rozmowy na temat roli tolerancji i przyjani w yciu czowieka. Spotkanie to wzbogacone zostao zabawami rytmicznymi, podczas ktrych dzieci mogy dowiadczy radoci pyncej z kontaktu z muzyk oraz odreagowa emocje.


Akcja "Szkoa do hymnu"

Z okazji wita Odzyskania Niepodlegoci nasza szkoa wczya si w akcj Szkoa do hymnu. W pitek, 8 listopada, o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie wraz z nauczycielami zapiewali Mazurka Dbrowskiego. W Zespole Szk Muzycznych odbya si take akademia, podczas ktrej uczniowie klas szstych przybliyli spoecznoci szkolnej to historyczne, jak rwnie z uwagi na charakter naszej szkoy zaprezentowali pieni patriotyczne przy akompaniamencie instrumentw muzycznych.


Zaproszenie na koncert

28 listopada o godz. 15,30 zapraszamy na koncert z cyklu Klasy I-III zapraszaj. W programie muzyka Stanisawa Moniuszki.


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na Jesienny Koncert Muzyki Polskiej 8 listopada o godz. 16.00 do sali kameralnej im. Ryszarda Gusnara. Wystpi uczniowie naszej szkoy.


Pomoc dla dzieci i modziey

Wydzia Owiaty informuje, e od 1 padziernika 2019 r. dziaa nowa caodobowa, bezpatna linia dla dzieci i modziey i ich opiekunw. Pod numerem telefonu 800 080 222, dzieci, modzie, nauczyciele i pedagodzy mog uzyska profesjonaln pomoc.


Dzie Edukacji Narodowej

Dnia 14 padziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie odbywaj si zajcia dydaktyczne. wietlica jest otwarta dla uczniw od 7,00 do 16,00


Zaproszenie na koncert

Dnia 1 padziernika o godz. 16,00 zapraszamy na koncert w wykonaniu nauczycieli Zespou Szk Muzycznych z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki


Zebrania rodzicw

Dnia 16 wrzenia o godz. 16,00 odbd si zebrania rodzicw z wychowawcami (OSM).
O godz. 17,00 odbdzie si spotkanie rady rodzicw - SM i OSM.


Nowy rok szkolny

Rozpoczcie roku szkolnego odbdzie si 2 wrzenia 2019r:
godz. 11,30 dla uczniw OSM - sala gimnastyczna
godz.14,30 dla uczniw SM obu cykli ksztacenia u nauczycieli przedmiotu gwnego,
godz. 14,30 spotkanie z rodzicami uczniw klas pierwszych SM w auli szkoy.


Z ycia szkoy

Tegoroczni absolwenci OSM I st. dali nam powd do dumy. Kiedy w czerwcu ogoszono wyniki egzaminu smoklasisty, moemy nieskromnie powiedzie, e nie bylimy zaskoczeni. Przyzwyczajeni jestemy do tego, e nasi dotychczasowi absolwenci- szstoklasici przed reform- zawsze wietnie wypadali na tle rwienikw z innych szk i miast. rednia wynikw przewysza redni dla wojewdztwa.
Oto nasze wyniki:
j. polski 73,68% ( w wojewdztwie 64,12% )
matematyka 70,32% (w wojewdztwie 44,74% )
j. angielski 80,67% (w wojewdztwie 60,23% )
Gratulujemy


Nabr na stanowisko pracy

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej informuje o wyniku naboru na stanowisko pracy - samodzielny referent ds finansowych.

Szczegowe informacje:


Nabr na stanowisko pracy

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej informuje o liczbie kandydatw na stanowisko pracy - samodzielny referent ds finansowych.

Szczegowe informacje:


Podrczniki

Przedstawiamy wykaz podrcznikw obowizujcych w roku szkolnym 2019/2020.

Szczegowe informacje:


Odwoane lekcje

W dniu 18 czerwca 2019 r nie odbd si lekcje z p. Alicj Niemirsk w klasie I b i II b SM cyklu szecioletniego.


Rekrutacja

Badanie uzdolnie kandydatw (III nabr) odbdzie si dnia 14 czerwca o godz. 12,30.
Szczegowy harmonogram umieszczony jest na tablicy ogosze w holu szkoy.


Zakoczenie roku szkolnego

Rok szkolny 2018/2019 koczymy dnia 19 czerwca 2019.
godz. 9,30 - klasa VIII OSM w sali kameralnej.
godz. 11,30 - klasa I-VII OSM sala gimnastyczna
godz. 13,00 - klasa I-III/4 i I-V/6 nauczyciele instrumentu gwnego
godz. 14,30 - absolwenci SM/6 i SM/4 sala kameralna.


Nabr na stanowisko pracy

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej ogasza nabr na stanowisko pracy;
Samodzielny referent ds. finansowych

Szczegowe informacje:


Konkurs "Portret mojej mamy"

Przedstawiamy wyniki miejskiego konkursu plastycznego "Portret mojej mamy"

Szczegowe informacje:


Zebranie rodzicw

Dnia 20 maja 2019 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie informacyjne dla rodzicw kandydatw przyjtych do Szkoy Muzycznej I st. (obu cykli).
Listy przyjtych kandydatw znajduj si na tablicy ogosze w holu szkoy.


Zebranie rodzicw

Dnia 16 maja 2019 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie informacyjne rodzicw kandydatw przyjtych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej. Dla rodzicw kandydatw do Szkoy Muzycznej obu cykli zebranie odbdzie si w pniejszym terminie.
Listy przyjtych kandydatw znajduj si na tablicy ogosze w holu szkoy.


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza nabr uzupeniajcy, ktry odbdzie si 14.06.2019 r. do klasy pierwszej OSM I stopnia i SM I stopnia na rok szkolny 2019/2020.
Szkoa dysponuje miejscami na instrumenty: akordeon, skrzypce, altwka, wiolonczela, flet, obj, trbka, klarnet, saksofon, waltornia, puzon.
Wnioski mona skada do dnia 12 czerwca br. w sekretariacie szkoy lub u referenta do spraw uczniowskich. Szczegowe informacje i harmonogram dotyczcy badania kandydatw bdzie dostpny na tablicy ogosze w holu szkoy.


Informator o kierunkach ksztacenia

Drodzy rodzice
Przedstawiamy Informator o kierunkach ksztacenia w szkoach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020. Kierowany jest do uczniw i rodzicw, Ma stanowi pomoc i wsparcie w wyborze dalszej cieki nauczania.

Szczegowe informacje:


Miejski Konkurs Plastyczny

Przedstawiamy wyniki VII Miejskiego Konkursu Plastycznego "Wielkanocne motywy-jajko". Dzikujemy za przesane prace i gratulujemy laureatom.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Badanie uzdolnie kandydatw (II termin) odbdzie si 10 maja 2019 r
godz. 12,30 do klasy I OSM i klasy I cyklu szecioletniego
godz. 16,00 do klasy pierwszej cyklu czteroletniego.
Szczegowy harmonogram umieszczony jest na tablicy ogosze w holu szkoy.


Konkurs "Tamburi di canto"

Przedstawiamy Laureatw II grupy III Konkursu "Tamburi di canto"

Szczegowe informacje:


Strajk pracownikw owiaty

Szanowni Pastwo
Od dnia 27 kwietnia zostaje zawieszony strajk pracownikw owiaty. W zwizku z tym od 29 kwietnia (poniedziaek) wszystkie zajcia odbywa si bd wg planu.


Konkurs "Tamburi di canto"

Przedstawiamy Laureatw I grupy III Konkursu "Tamburi di canto"

Szczegowe informacje:


Koncert w Filharmonii laskiej

9 maja (czwartek) planowany jest wyjazd do Filharmonii lskiej na koncert z okazji 200. rocznicy urodzin S. Moniuszki. Zgoszenia wraz z opat 25,00 z przyjmuje O. Piwowar.Zbirka o godz. 16.00, koncert o 17.00. Planowany powrt okoo 18.45.


Konkurs "Tamburi di canto"

Prosz zapozna si z aktualnym harmonogramem III Oglnopolskiego Konkursu Perkusyjnego

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza II nabr 10.05.2019 do klasy pierwszej OSM i SM cykl szecioletni i czteroletni na rok szkolny 2019/2020.
Wnioski mona skada do dnia 8 maja br w sekretariacie szkoy lub u referenta ds uczniowskich. Szczegowe informacje i harmonogram dotyczcy badania kandydatw bdzie dostpny na tablicy ogosze w holu szkoy.


Strajk pracownikw owiaty

Szanowni Pastwo
W zwizku z planowanym na terenie placwki od dnia 8 kwietnia br. do odwoania Strajkiem Pracownikw Owiaty prosz o zapewnienie dziecku opieki. Informacja o zakoczeniu strajku ukae si na stronie szkoy. Poniej przedstawiamy wykaz miejskich instytucji zapewniajcych opiek w trakcie strajku

Szczegowe informacje:


Konkurs "Tamburi di canto"

Przedstawiamy harmonogram wystpu uczestnikw III Oglnopolskiego Konkursu "Tamburi di canto".

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy laureatw XXVI lskiego Konkursu "Instrumenty Dte" Blacha dla najmodszych. Serdecznie gratulujemy dzikujemy wszystkim uczestnikom za udzia w konkursie.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Do dnia 26 marca mona skada zgoszenia o przyjcie do klasy pierwszej ZSM. 27 marca odbd si przesuchania wstpne;
godz. 12,30 dla kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego
godz. 15,00 dla kandydatw do SM cyklu czteroletniego.
Harmonogram zostanie umieszczony na tablicy ogosze w holu szkoy.


Konkurs lski

Szanowni Pastwo,
Ze wzgldu na bardzo du liczb uczestnikw oraz w trosce o sprawne przeprowadzenie przesucha konkursowym jakiekolwiek zmiany w harmonogramie nie bd uwzgldniane.
Majc na uwadze sprawny przebieg prb i przesucha, a przede wszystkim rwne szanse wszystkich uczestnikw oraz wzajemny szacunek, uprzejmie prosimy o punktualno i racjonalne korzystanie z prb akustycznych.
Utwr obowizkowy naley wykona w pierwszej kolejnoci. Limit czasu przypadajcy na kadego uczestnika bdzie cile przestrzegany.
W zwizku z brakiem wszystkich zgd na przetwarzanie danych osobowych w zwizku z XXVI lskim Konkursem Instrumenty Dte Blacha dla najmodszych lista uczestnikw konkursu i harmonogram przesucha zosta udostpniony w takiej formie. BARDZO PROSZ UCZESTNIKW, KTRZY NIE DOPENILI JESZCZE TEJ FORMALNOCI O JAK NAJSZYBSZE DOSANIE PODPISANYCH ZGD LISTOWNIE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
Wszystkim biorcym udzia w Konkursie yczymy powodzenia!
Jerzy lzak
Sekretarz konkursu

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych ogasza nabr do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.
Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej
Szkoy Muzycznej I stopnia (oba cykle)
Wnioski o przyjcie do szkoy przyjmowane s do 26 marca 2019 r.


Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy harmonogram XXVI lskiego Konkursu Instrumenty Dte "Blacha dla najmodszych".
Prosimy o przysyanie zgody na udzia w konkursie i przetwarzanie danych wg zacznika nr 2 regulaminu.

Szczegowe informacje:


Dzie otwarty

Dzisiaj zostay otwarte drzwi naszej szkoy dla wszystkich chtnych chccych zobaczy na jakich instrumentach uczymy gra, jak wygldaj zajcia i szkoa.
Wnioski o przyjcie mona skada od 25 lutego do 26 marca 2019 r. Spotkanie informacyjne zwizane z rozpoczciem zaj umuzykalniajcych odbdzie si 28 lutego o godz. 16,30.
Wszystkich zapraszamy i dzikujemy za liczny udzia w odwiedzeniu naszej szkoy.
Zdjcie szkoy umieszczone obok udostpni p. Piotr Mieszczeniak - DRONeM Inny Punkt Widzenia.


Konkurs lski

Szanowni Pastwo. Dzikujemy za nadesane zgoszenia na XXVI lski Konkurs INSTRUMENTY DTE Blacha dla najmodszych. Niestety z przykroci informujemy, e limit miejsc na konkurs zosta wyczerpany zgodnie z 11 Regulaminu Konkursu. Zgoszenia nadesane po 29 stycznia 2019 roku nie bd przyjmowane.
Serdecznie zapraszamy do udziau w nastpnej edycji konkursu.
W najbliszych dniach ukae si ramowy program konkursu.


Dzie otwarty

Dnia 7 lutego w godz. od 12,00 do 17,00 zapraszamy do naszej szkoy na dzie otwarty. W tym dniu bdzie mona zobaczy zajcia z przedmiotw oglnoksztaccych i artystycznych, posucha szkolnych zespow a w punktach konsultacyjnych uzyska niezbdne informacje jak zosta uczniem naszej szkoy.
Zapraszamy


Konkurs Tamburi di canto

Informujemy, e z przyczyn niezalenych od organizatora zmieniony zosta termin konkursu perkusyjnego na dzie 25-26 kwietnia.


Konkurs lski

Szanowni Pastwo.
Bardzo dzikujemy za dotychczasowe zgoszenia na XXVI lski Konkurs INSTRUMENTY DTE Blacha dla najmodszych, niestety z przykroci informujemy, e limit miejsc do grupy I zosta wyczerpany. Prosimy o nie zgaszanie uczestnikw do tej grupy wiekowej. Zgoszenia wysane po 22 stycznia 2019 r. nie bd przyjte.


Zajcia klasy I-III/6

Zajcia z ksztacenia suchu i rytmiki dla klas I-III cyklu szecioletniego odbywa si bd od poniedziaku 21 stycznia 2019 r.


Konkurs "Choinkowe Inspiracje"

Zamieszczamy sprostowanie wynikw III edycji konkursu plastycznego.

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na koncert Noworoczny do Paacu Kultury Zagbia 17 stycznia o godz. 16,00. Wystpi solici, zespoy, chr i orkiestra.


Konkurs "Choinkowe Inspiracje"

Przedstawiamy wyniki III edycji konkursu plastycznego "Choinkowe Inspiracje" zorganizowanego przez wietlic szkoln ZSM.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy,

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zapraszamy dzieci do 7 roku ycia - kandydatw do naszej szkoy do wzicia udziau w zajciach umuzykalniajcych. Szczegy w zakadce Rekrutacja


Zaproszenie na koncert

20 grudnia 2018 o godz. 16,00 zapraszamy na koncert kold w wykonaniu uczniw.


Miejski Konkurs Poetycki

Przedstawiamy wyniki III Miejskiego Konkursu Poetyckiego zorganizowanego przez ZSM

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

Klasy I-III zapraszaj na cykliczny koncert "Najmodsi dla Niepodlegej" 29 listopada o godz. 15,30 do sali kameralnej.


Uroczysty koncert

Dnia 9 listopada o godz. 13,30 zapraszamy na koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodlegoci. W programie koncertu muzyka kompozytorw polskich prezentowana przez uczniw Zespou Szk Muzycznych.


Zaproszenie na koncert

Z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki zapraszamy na koncert w wykonaniu nauczycieli.
Aula szkolna - 1 padziernik 2018r o godz. 16,00.


Lekcje rytmiki i ksztacenia suchu.

Przedstawiamy dalszy cig zastpstw za p.A. Kurek i D. Bargie.

Szczegowe informacje:


Lekcje rytmiki i ksztacenia suchu.

Od dnia 17 wrzenia 2018 rozpoczn si lekcje ksztacenia suchu i rytmiki w klasach I-III cyklu szecioletniego-zastpstwa za p. A. Kurek i D. Bargie.

Szczegowe informacje:


Wymiana wiadectw

Z powodu zmiany Rozporzdzenia MKiDN w sprawie wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych (Dz.U. z dnia 21.06.2018 poz.1193) prosimy o zwrot wydanych wiadectw z roku szkolnego 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie do 7 wrzenia 2018 r.
Uczniowie OSM - do wychowawcw klas.
Uczniowie SM - do nauczycieli instrumentu gwnego.


Nowy rok szkolny

Zapraszamy na rozpoczcie nowego roku szkolnego 2018/2019 dnia 3 wrzenia 2018 r.
Godz. 11,30 - uczniowie Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej.
Godz. 14,00 - uczniowie Szkoy Muzycznej u nauczyciela instrumentu gwnego.
Godz. 15,00 - zebranie dla rodzicw uczniw klasy pierwszej Szkoy Muzycznej dziau dziecicego (6 letni) i dziau modzieowego (4 letni).
Zebranie odbdzie si w auli szkoy.


Rekrutacja

Lista przyjtych do SM z naboru uzupeniajcego jest umieszczona na tablicy ogosze a holu szkoy.


Rekrutacja

Dnia 29.06.2018 odbdzie si badanie przydatnoci kandydatw w naborze uzupeniajcym.
godz. 10,00 sala 27 - kandydaci do SM cyklu szecioletniego.
godz. 11,00 - kandydaci do SM cyklu czteroletniego.


Zakoczenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 zapraszamy na zakoczenie roku szkolnego 2017/2018
godz. 11,00 zakoczenie OSM - sala gimnastyczna
godz. 13,30 klasy I-V cyklu szecioletniego i I-III cyklu czteroletniego u nauczycieli przedmiotu gwnego
godz.15,00 absolwenci SM obu cykli- sala kameralna.


Program "Dobry start"

Od 1 lipca 2018 r. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Dbrowie Grniczej bdzie realizowa rzdowy program Dobry start, na podstawie ktrego rodziny otrzymaj raz w roku 300,00 z na kade dziecko uczce si w szkole - bez wzgldu na dochody. Wniosek podobnie jak wnioski o wiadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ bdzie mona skada ju od 1 lipca online oraz przez bankowo elektroniczn, a od 1 sierpnia drog tradycyjn (papierow) w siedzibie Orodka przy Alei Pisudskiego 2.

Szczegowe informacje:


Konkurs plastyczny "Portret mamy"

Przedstawiamy wyniki Miejskiego konkursu plastycznego "Portret mamy" zorganizowanego w naszej szkole.
Gratulujemy laureatom i wszystkim dzikujemy za udzia w konkursie,

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza nabr uzupeniajcy do klasy pierwszej do;
Szkoy Muzycznej I stopnia - cykl szecioletni
Szkoy Muzycznej I stopnia - cykl czteroletni.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Lista przyjtych do ZSM jest umieszczona na tablicy ogosze w holu szkoy.
Dnia 25 maja 2018 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie organizacyjne rodzicw kandydatw przyjtych do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019
Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej
Szkoy Muzycznej I stopnia-cykl szecioletni i czteroletni.


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw zakwalifikowanych do przyjcia w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy wyniki XXV Konkursu lskiego "Drewno dla najmodszych"

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Dnia 9 maja 2018 r odbd si egzaminy kwalifikacyjne i badania uzdolnie muzycznych dla kandydatw do szkoy.
godz. 10:30 egzamin kwalifikacyjny z przedmiotw oglnomuzycznych dla kandydatw do klasy wyszej ni pierwsza.
godz. 11:00 egzamin kwalifikacyjny z fortepianu i akordeonu
godz. 11:30 egzamin kwalifikacyjny - skrzypce i gitara
godz. 14:00 egzamin kwalifikacyjny - saksofon i klarnet.
godz. 13:00 badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do OSM i SM cykl szecioletni
godz. 15:00 badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do SM cykl czteroletni.


Praca dla gwnego ksigowego

Przedstawiamy informacj o wynikach naboru na stanowisko gwnego ksigowego.

Szczegowe informacje:


Miejski Konkurs Wielkanocny

Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu Wielkanocnego organizowanego w naszej szkole. Gratulujemy zwycizcom i wyrnionym.

Szczegowe informacje:


Koncert promocyjny

Dnia 5 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy kandydatw do szkoy na koncert promocyjny. Wystpi uczniowie, prezentujc muzyk z filmw i bajek.


Karta KUP dla uczniw

Dyrekcja ZSM im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej informuje o podjciu przez zarzd KZK GOP decyzji o przedueniu moliwoci realizacji przejazdw z ulg 100% przez uczniw Metropolii na podstawie legitymacji szkolnej do 31.05.2018 r. Po tym terminie przejazdy KZK GOP z ulg 100% bd moliwe na podstawie spersonalizowanych kart KUP.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski - harmonogram

Szanowni Pastwo,
Ze wzgldu na bardzo du liczb uczestnikw oraz w trosce o sprawne przeprowadzenie przesucha konkursowym jakiekolwiek zmiany w harmonogramie NIE BD UWZGLDNIANE.
Majc na uwadze sprawny przebieg prb i przesucha, a przede wszystkim rwne szanse wszystkich uczestnikw oraz wzajemny szacunek uprzejmie prosimy o punktualno i racjonalne korzystanie z prb akustycznych.
Utwr obowizkowy naley wykona w pierwszej kolejnoci.
Limit czasu przypadajcy na kadego uczestnika bdzie cile przestrzegany.

Wszystkim biorcym udzia w Konkursie yczymy powodzenia!

Szczegowe informacje:


Praca dla gwnego ksigowego

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogosi nabr na wolne stanowisko gwnego ksigowego. Poniej przedstawiamy informacje o liczbie kandydatw i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

W zwizku z licznymi zapytaniami informujemy i 8 marca 2018 r zosta wyczerpany limit zgosze do wszystkich grup wiekowych. Od tego dnia zgoszenia nie s ju rejestrowane.
Przedstawiamy ramowy harmonogram konkursu

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

Dnia 21 marca o godz. 16,30 zapraszamy na koncert uczniw z klasy gitary Franciszka i Katariny Wieczorek z POSM II st.im. K. Szymanowskiego w Katowicach.


Zaproszenie na koncert

Dnia 21 marca o godz. 16,30 zapraszamy na koncert uczniw z klasy gitary Franciszka i Katariny Wieczorek z POSM II st.im. K. Szymanowskiego w Katowicach.


Konkurs lski

Szanowni Pastwo Zgodnie z paragrafem 11 Regulaminu XXV lskiego Konkursu "Drewno dla najmodszych", ogaszamy e wyczerpany zosta limit miejsc dla wszystkich grup. Uprzejmie prosimy o nie zgaszanie uczestnikw do konkursu.Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na koncert bajek i muzyki filmowej w wykonaniu uczniw.
Sala kameralna, 2 marca godz. 15,30.


Praca dla gwnego ksigowego

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza nabr na wolne stanowisko gwnego ksigowego.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Szanowni Pastwo
Zgodnie z paragrafem 11 Regulaminu XXV lskiego Konkursu "Drewno dla najmodszych", ogaszamy e wyczerpany zosta limit miejsc dla grupy I. Uprzejmie prosimy o nie zgaszanie uczestnikw do tej grupy.


Dzie otwarty

Zapraszamy 1 marca w godz. od 12:00 do 17:00 do naszej szkoy na dzie otwarty. W tym dniu bdzie mona zobaczy zajcia z przedmiotw oglnoksztaccych i artystycznych.


Zaproszenie na recital

Dnia 19 stycznia 2018 o godz. 16,30 zapraszamy na recital fortepianowy. Wystpi kanadyjski pianista Jarred Dunn. W programie utwory J.S. Bacha, F.Chopina, C.Debussy'ego, S.Rachmaninowa, M.Greckiego.


Zaproszenie na koncert

12 stycznia o godz. 16,00 zapraszamy na Koncert Noworoczny do Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie Grniczej.


Wyniki Konkursu Plastycznego

Przedstawiamy wyniki Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ozdoba boonarodzeniowa". Dzikujemy za liczny udzia i pikne prace.

Szczegowe informacje:


Koncert kold

Zapraszamy na koncert kold w wykonaniu uczniw dnia 20 grudnia o godz. 16,00.


Konkurs "Dziecice marzenia"

Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu Poetyckiego Dziecice marzenia zorganizowanego w Zespole Szkl Muzycznych im. M. Spisaka

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

30 listopada o godz. 15,30 klasy I-III zapraszaj na koncert: Kompozytorzy polscy dzieciom - Janina Garcia.


Zaproszenie na koncert

Dnia 2 padziernika o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy na koncert w wykonaniu nauczycieli ZSM z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki.


Zebranie rodzicw

27.09.2017 r. o godz. 16.30 w sali kameralnej odbdzie si zebranie oglne dla rodzicw uczniw Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka.


Plan lekcji

W zwizku z ukazaniem si Rozporzdzenia MKiDN dnia 6 wrzenia w sprawie ramowych planw nauczania zmienione zostay plany lekcji. Prosz zapozna si ze zmianami.


Plan lekcji

Plan dla OSM bdzie dostpny dnia 4.09.2017 na tablicy ogosze i u wychowawcw.


Rozpoczcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczcie roku szkolnego odbdzie si 4 wrzenia 2017.
godz. 11.00 - Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna (sala gimnastyczna)
godz. 13.30 - Szkoa Muzyczna (oba cykle) u nauczycieli przedmiotu gwnego
godz. 15.30 - zebranie organizacyjne dla rodzicw uczniw klas pierwszych Szkoy Muzycznej.


Rekrutacja

Przedstawiamy list uczniw przyjtych do ZSM w roku szkolnym 2017/2018.

Szczegowe informacje:


Wykaz podrcznikw

Przedstawiamy wykaz podrcznikw obowizujcych w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Szczegowe informacje:


Zakoczenie roku szkolnego

Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna
21 czerwca 2017 o godz. 12,00 dla uczniw klas VI w sali kameralnej
23 czerwca 2017 o godz. 11,00 dla uczniw klas I-V w sali gimnastycznej.
Szkoa Muzyczna
23 czerwca 2017 godz. 13,30 - rozdanie wiadectw u nauczycieli instrumentalistw
23 czerwca 2017 godz.15,00 wrczenie wiadectw dla absolwentw klas VI/b i IV/4 w sali kameralnej.


Konkurs "Portret mojej mamy"

Przedstawiamy wyniki Miejskiego konkursu plastycznego "Portret mojej mamy". Dzikujemy za liczny udzia w konkursie i gratulujemy laureatom.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przesuchania wstpne do ZSM odbd si 12 czerwca 2017 r. godz. 13,00-badanie uzdolnie muzycznych (lekcja zbiorowa i przesuchania indywidualne) dla kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego
godz. 15,00-badanie uzdolnie muzycznych (przesuchania indywidualne) dla kandydatw do SM cyklu czteroletniego.
Szczegowy harmonogram na tablicy ogosze w holu szkoy.


Ogoszenie

Komisja rekrutacyjna ogasza II nabr do Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka na rok szkolny 2017/2018.
Badanie kandydatw odbdzie si 12 czerwca 2017 r. Kandydatw chtnych do podjcia nauki zapraszamy do zoenia wniosku o przyjcie do szkoy do dnia 7 czerwca 2017r.


Rekrutacja

Dnia 25 maja 2017 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie organizacyjne rodzicw kandydatw przyjtych do klasy pierwszej Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej.
Obecno obowizkowa.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przedstawiamy wyniki badania przydatnoci do Zespou Szk Muzycznych. Kandydaci zakwalifikowani do przyjcia uzyskali min. 19,25 pkt w zalenoci od instrumentu.
Przedstawiona lista nie jest jednoznaczna z przyjciem dziecka do szkoy.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przesuchania wstpne do ZSM odbd si 10 maja 2017 r.
godz. 13,00-badanie uzdolnie muzycznych (lekcja zbiorowa i przesuchania indywidualne) dla kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego
godz. 15,00-badanie uzdolnie muzycznych (przesuchania indywidualne) dla kandydatw do SM cyklu czteroletniego.


Konkurs lski

Przedstawiamy Laureatw XXIV Konkursu lskiego Instrumenty Dte "Blacha dla najmodszych". Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dzikujemy za udzia w konkursie.

Szczegowe informacje:Konkursy plastyczne

Przedstawiamy wyniki Miejskiego i Oglnopolskiego Konkursu "Wielkanocne inspiracje" zorganizowanego w naszej szkole.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy plan i harmonogram przesucha konkursowych XXIV Konkursu lskiego.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Prosz zapozna si z komunikatem dotyczcym zmianami w skadzie Jury i kolejnoci wykonywanych utworw. Do dnia 20 kwietnia mona zamawia telefonicznie obiady w cenie 13 z. dzwonic do sekretariatu szkoy 32/262-01-62.

Szczegowe informacje:


V Dbrowski Konkurs Gitarowy

Przedstawiamy Laureatw V Dbrowskiego Konkursu Gitarowego. Wszystkim gratulujemy i dzikujemy za udzia w konkursie.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza nabr kandydatw na rok szkolny 2017/2018 do;
8-letniej Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I stopnia(dzieci 6 i 7 letnie)
6-letniej Szkoy Muzycznej I stopnia (dzieci od 6 do nie wicej ni 10 lat)
4-letniej Szkoy Muzycznej I stopnia (dzieci od 8 do 16 lat)

Szczegowe informacje:


Dzie otwarty

Spoeczno Zespou Szk Muzycznych zaprasza na DZIE OTWARTY w czwartek 30 marca 2017 od godz. 12:00 do 17:00.
W ramach przedsiwzicia zaplanowano zajcia pokazowe m.in. z rytmiki, zespou, chru, orkiestry, konsultacje z nauczycielami, zajcia w wietlicy szkolnej, bibliotece i sali rekreacyjnej.
Zainteresowanych nauk w naszej szkole zapraszamy te na koncert promocyjny 31 marca 2017 o godz. 16,00


V Dbrowski Konkurs Gitarowy

Zapraszamy uczniw i nauczycieli na Dbrowski Konkurs Gitarowy, ktry rozpocznie si 28 marca 2017 r o godz. 9:30.
Do dnia 23 marca mona zamawia telefonicznie obiady dzwonic do sekretariatu szkoy 32/262-01-62.
W czasie trwania konkursu firma Interton zaprezentuje swoj ofert gitar i akcesoriw gitarowych.
Zapraszamy


Konkurs perkusyjny Tamburi di Canto

Przedstawiamy wyniki II Konkursu Perkusyjnego. Gratulujemy Laureatom i wszystkim dzikujemy za udzia w konkursie.


V Dbrowski Konkurs Gitarowy

Z przyczyn od nas niezalenych przez 5 dni (od 24 lutego do 1 marca ) nie otrzymywalimy przesanych zgosze do konkursu gitarowego. Prosimy o sprawdzenie listy zgoszonych uczniw dzwonic do sekretariatu szkoy - 32/262-01-62.


Zaproszenie na koncert

Dnia 3 marca o godz. 16.00 zapraszamy na niezwyky koncert bajek i muzyki filmowej. Wystpi uczniowie szkoy.


Rekrutacja

Dnia 6 marca 2017 o godz. 17,30 odbdzie si spotkanie organizacyjne dla rodzicw przed zajciami przygotowawczymi do szkoy muzycznej.


Najsympatyczniejsza klasa I w woj. lskim

Uczniowie I klasy w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej to zwycizcy plebiscytu Dziennika Zachodniego" na najsympatyczniejsz pierwsz klas w wojewdztwie lskim. Jest to rzeczywicie rozemiana i rozpiewana grupa maluchw, ktre bardzo ucieszyy si z nagrody.
Uczniowie zwyciskiej klasy otrzymali dzisiaj oficjalnie specjaln tablic multimedialn Qomo QWB379BW firmy azmultimedia.pl. Przekaza j Robert Klimann, reprezentujcy fundacj Jest OK! Zajcia lekcyjne bd mogy by teraz prowadzone w nowoczesny sposb z wykorzystaniem innowacyjnej technologii. Tablica interaktywna Qomo QWB379-BW ma suchocieraln, matow i odporn na uszkodzenia powierzchni o przektnej 79.
Gratulujemy i dzikujemy rodzicom za zaangaowanie.
Koncert Jubileuszowy

Zapraszamy na Koncert Jubileuszowy z okazji 25 lecia Szkoy Muzycznej I stopnia, ktry odbdzie si11 lutego o godz. 12:00 w naszej szkole.


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na recital gitarowy Dawida Bonka 6 lutego o godz. 17,00. W programie muzyka Sanza, Gulianiego, Albeniza, Ramireza.


Bezpieczne ferie

W zwizku ze zbliajcym si okresem zimowego wypoczynku dzieci, zachcamy do zapoznania si z materiaami edukacyjnymi o bezpiecznych feriach.

Szczegowe informacje:


Zebranie z rodzicami

Dnia 12 stycznia o godz. 16,30 odbd si zebrania proczne z wychowawcami poszczeglnych klas OSM.
Rodzice uczniw SM (obu cykli ) mog uzyska informacje o wynikach klasyfikacji u nauczycieli instrumentu i przedmiotw oglnomuzycznych w terminach konsultacji. Harmonogram jest dostpny w zakadce konsultacje oraz w gablotach na korytarzu.


Informacja o opatach za obiady

Informujemy, e od 1 stycznia 2017 r opaty za obiady naley wpaca wycznie na podane konto bankowe do dnia 5-ego kadego miesica.

Szczegowe informacje:


Koncert noworoczny

5 stycznia o godz. 16.00 zapraszamy do Paacu Kultury Zagbia na Koncert noworoczny. Wystpi uczniowie z naszej szkoy i z PSM I stopnia w Bdzinie.


yczenia witeczne

yczymy zdrowych i spokojnych wit Boego Narodzenia, duo rodzinnego ciepa i radoci ze wsplnie spdzonych chwil.
Nadchodzcy Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesw a muzyka niech wypenia Wasze serca i niezmiennie przynosi rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM


Konkurs Plastyczny

Przedstawiamy list laureatw Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ozdoba boonarodzeniowa-choinka". Gratulujemy wszystkim nagrodzonym
Podzikowania, nagrody i dyplomy zostan wysane poczt

Szczegowe informacje:


Konkurs plastyczno-jzykowy

Przedstawiamy wyniki konkursu na kalendarz adwentowy.

Szczegowe informacje:


Wieczorek wigilijny

Zapraszamy 19 grudnia o godz. 17,00 na wieczorek wigilijny w wykonaniu uczniw.Konkurs "Moja wietlica"

Przedstawiamy list laureatw oraz ich wiersze I Miejskiego konkursu wietlicowego "Moja wietlica"

Szczegowe informacje:


Zaproszenie

Zapraszamy dnia 30 listopada o godz. 17,00 na recital absolwentw AM w Katowicach Anny Kuk - skrzypce i Jarreda Dunn -fortepian. W programie muzyka F. Liszta, J. Brahmsa, W.A. Mozarta, F. Chopina.


Certyfikat "Zdrowie z klas"

Szkoa otrzymaa kolejny certyfikat za udzia w programie "Zdrowie z klas"

Szczegowe informacje:


Popis uczniw klasy pierwszej

Dnia 13 padziernika o godz. 16,00 zapraszamy na pierwszy popis w wykonaniu najmodszych uczniw klasy skrzypiec, gitary i wiolonczeli.
W holu na dole odbdzie si kiermasz, gdzie bdzie mona zakupi pulpity, struny, kalafonie, tunery i inne potrzebne akcesoria.


Certyfikat "Zadowolony konsument"

19.09.2016 r. Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej otrzyma certyfikat Zadowolony konsument potwierdzajcy najwysz jako oferowanych usug edukacyjnych.
Dokument zosta wystawiony przez Europejskie Centrum Wspierania Marketingu, na podstawie pozytywnej opinii uczniw i ich rodzicw na portalach spoecznociowych. Tytu Zadowolony konsument jest tym bardziej cenny, e szkoa nie moga w aden sposb wpyn na jego uzyskanie. Badania internetowe, opinie uczniw, rodzicw i instytucji wsppracujcych ze szko, byy cakowicie anonimowe, co umoliwiao szczero wypowiedzi.
Uzyskanie certyfikatu pozwoli na promocj szkoy na portalu Zadowolony konsument oraz ukazanie jej dziaalnoci wikszej liczbie korzystajcych z mediw spoecznociowych.


Zaproszenie na koncert

Z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki i w ramach obchodw 25-lecia Szkoy Muzycznej I st.zapraszamy 29 wrzenia o godz. 16,30 na koncert w wykonaniu pedagogw.


Konkurs im. M. Spisaka

Dnia 14 wrzenia 2016 r rozpoczyna si X Midzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michaa Spisaka. W tym roku rywalizowa bd modzi wiolonczelici, flecici i trbacze ktrzy nie ukoczyli 30 roku ycia. Konkurs rozpocznie uroczysty Koncert Inauguracyjny w Paacu Kultury Zagbia o godz. 18,00. gdzie Narodow Orkiestr Symfoniczn Polskiego Radia poprowadzi Maestro Krzysztof Penderecki.
Przesuchania kolejnych etapw odbd si w dniach 15-22 wrzenia w PKZ. Wstp na przesuchania i Koncert Laureatw jest wolny. Obowizuj bezpatne wejciwki, ktre naley odbiera w kasie PKZ.
Wicej o konkursie na stronie: www.spisak.idabrowa.plZebranie z rodzicami

Sekcja fortepianu i akordeonu zaprasza rodzicw uczniw klas pierwszych na zebranie informacyjne dnia 22 wrzenia 2016 r o godz. 17,00.


Zebranie rodzicw

Dnia 8 wrzenia o godz. 16,30 zapraszamy rodzicw uczniw OSM na oglne zebrania.


Nowy rok szkolny

1 wrzenia zapraszamy na rozpoczcie roku szkolnego 2016/2017.
godz. 11,30 - Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna
godz. 14,00 - Szkoa Muzyczna.
godz. 15,00-zebranie z rodzicami uczniw klas pierwszych SM cyklu 6-letniego i 4-letniego. Obecno obowizkowa.


Wykaz podrcznikw

Przedstawiamy wykaz podrcznikw obowizujcych w roku szkolnym 2016/17.

Szczegowe informacje:Zakoczenie roku szkolnego

Dnia 24 czerwca koczymy rok szkolny 2015/2016. Uczniowie OSM z klasy od I do V godz. 11.00
Uczniowie SM klasy I-V cyklu szecioletniego i klasy I-III cyklu czteroletniego o godz. 12,00 do 14,00 u nauczycieli instrumentu.
Absolwenci SM obu cykli o godz. 15,00 w sali kameralnej.


Zakoczenie roku szkolnego

Absolwenci OSM kocz ju szko 22 czerwca. Uroczyste zakoczenie odbdzie si w sali kameralnej o godz. 13,00


Rekrutacja

13 czerwca 2016 r odbdzie si II termin badania uzdolnie muzycznych kandydatw do Szkoy Muzycznej I st.
godz. 14,30 do cyklu szecioletniego, godz. 15,00 do cyklu czteroletniegoZ ycia szkoy

Zapraszamy do obejrzenia zdj z Pikniku Rodzinnego w zakadce Galeria.


Rekrutacja

Dnia 8 czerwca 2016 r o godz. 15,30 w sali kameralnej odbdzie si zabranie z rodzicami kandydatw przyjtych do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I stopnia.
Obecno obowizkowa.


Konkurs Plastyczny

Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu Plastycznego "Portret mojej mamy"

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Komisja rekrutacyjna ogasza II nabr do ZSM na rok szkolny 2016/2017. Szkoa dysponuje nastpujcymi ilociami miejsc na poszczeglne instrumenty:
skrzypce1, puzon2, waltornia1, klarnet-1,trbka-2.
Kandydatw chtnych do podjcia nauki na n/w instrumentach zapraszamy do zoenia wniosku o przyjcie do szkoy do dnia 3 czerwca 2016r. Przesuchania wstpne odbd si 13 czerwca 2016r.


Muzyczny Piknik Rodzinny

Zapraszamy 21 maja w godz. od 11,00 do 14,00 na muzyczny piknik. W programie koncert muzyczny, przedstawienie teatralne, pokazy tacw, quiz wiedzy o naszym miecie i szkole. Zapewniamy dobr zabaw i wiele atrakcji - malowanie twarzy, baki mydlane, foto-budka, jarmark smakw i zapachw, pokaz wozu straackiego i policyjnego.
Zapraszamy


Rekrutacja

Przedstawiamy list przyjtych kandydatw do ZSM im. M. Spisaka. Rodzicw kandydatw zobowizuje si do zoenia deklaracji potwierdzajcej podjcie nauki w szkole do dnia 17 maja 2016r. Owiadczenia dostpne s w sekretariacie, u referenta do spraw uczniowskich i na stronie internetowej szkoy.
Nie zoenie deklaracji w powyszym terminie jest rwnoznaczne z rezygnacj nauki dziecka w szkole.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przedstawiamy list zakwalifikowanych kandydatw do ZSM im. M. Spisaka. Ogoszona lista nie jest jednoznaczna z przyjciem dziecka do szkoy.

Szczegowe informacje:


Konkurs plastyczny

Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu Plastycznego "Jak dawniej muzykowano"

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy wyniki XXIII konkursu Instrumenty Dte "Drewno dla najmodszych"

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy list laureatw i wyrnionych z grupy pierwszej.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy list zakwalifikowanych uczestnikw z II grupy do drugiego etapu i harmonogram przesucha II etapu.

Szczegowe informacje:Konkurs lski

Przedstawiamy list zakwalifikowanych z I grupy do drugiego etapu, ktry odbdzie si 28 kwietnia 2016r
godz. 15,00 uczestnicy od nr 1 do 12
godz. 16,30 uczestnicy nr 13, 25-27, 15-22
godz. 18,00 uczestnicy nr 14, 23-24, 28-32.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Podczas trwania konkursu (od 27 do 29 kwietnia) w Zespole Szk Muzycznych mona wykupi obiady w cenie 12 z. Rezerwacj prosimy zgasza pod nr tel. 32 262-01-62 w terminie do 25.04.2016 r.


Rekrutacja

Przesuchania wstpne do Zespou Szk Muzycznych odbd si 10 maja 2016r;
godz. 13,00 - badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego,
godz. 15,00 - badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do SM cyklu czteroletniego.
Przesuchania odbd si w komisjach, wedug harmonogramu umieszczonego na tablicy ogosze w siedzibie szkoy.Konkurs lski

Przedstawiamy aktualny harmonogram przesucha konkursowych.

Szczegowe informacje:


Konkurs Plastyczny "Wielkanocne Wariacje"

Przedstawiamy wyniki IV edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego "Wielkanocne Wariacje".

Szczegowe informacje:


Koncert promocyjny

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauk w naszej szkole na koncert promocyjny dnia 6 kwietnia o godz. 16,00. Serdecznie zapraszamy kandydatw i ich rodzicw.
Sala kameralna - II pitro.


Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy program konkursu oraz szczegowy harmonogram przesucha konkursowych.

Szczegowe informacje:Z ycia szkoy

Zapraszamy do obejrzenia galerii z koncertu w szkole muzycznej w Bdzinie i balu karnawaowego.


Z ycia szkoy - warsztaty archeologiczne

W zwizku z obchodami 100-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, klasa IV B uczestniczya w warsztatach archeologicznych zorganizowanych przez Muzeum Miejskie Sztygarka. W czasie zaj prowadzonych przez pracownika muzeum uczniowie poznali histori Dbrowy Grniczej, dowiedzieli si o jej przeszoci. Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy warsztatw mieli moliwo obejrzenia archiwalnych zdj przedstawiajcych zabudow osady grniczej, jak rwnie zadawania pyta. Na zakoczenie spotkania kady ucze otrzyma ksieczk edukacyjn pt. Czy wiesz, e Dbrowa Grnicza jest ciekawa? oraz pamitkowy znaczek.
Zdjcia z wydarzenia znajduj si w zakadce Fotokronika.


Rekrutacja

Nauk w Oglnoksztaccej Szkole Muzycznej I stopnia i Szkole Muzycznej I st. (cykl szecioletni) mog rozpocz;
dzieci 7-letnie
dzieci 6-letnie po rocznym przygotowaniu przedszkolnym w roku szkolnym 2015/2016 potwierdzone zawiadczeniem lub posiadajce opini poradni psychologiczno-pedagogicznej o moliwoci rozpoczcia nauki w szkole. W/w dokumenty (zawiadczenie lub opini) naley doczy do wniosku o przyjcie kandydata do szkoy.
Termin skadania wnioskw upywa dnia 31 marca 2016 r.Z ycia szkoy - koncert bajek

5 lutego w sali kameralnej odby si wspaniay koncert bajek. Zobaczcie sami - zdjcia w zakadce Fotokronika


Bezpieczne ferie

W zwizku ze zbliajcym si okresem zimowego wypoczynku dzieci i modziey, informujemy o kontynuacji dziaa informacyjno edukacyjnych prowadzonych przez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dbrowie Grniczej pod hasem: Dopalacze - Wypalacze grone narkotyki. Dziaania te bd prowadzona w ramach corocznej akcji Bezpieczne ferie Celem przedsiwzicia jest stworzenie bezpiecznych warunkw wypoczynku oraz ograniczenie negatywnych skutkw zdrowotnych wynikajcych z coraz powszechniejszej dostpnoci substancji o dziaaniu psychoaktywnym.

Szczegowe informacje:


Dzie otwarty

Zapraszamy 11 lutego w godz. 11,00 do 17,00 na dzie otwarty w naszej szkole. W tym dniu bdzie mona obserwowa zajcia z przedmiotw oglnoksztaccych, muzycznych, zobaczy instrumenty na ktrych gramy.
Zapraszamy.


Z ycia szkoy - koncert w Vigor Senior

20 stycznia 2016 r w Dziennym Domu Opieki - Vigor Senior, uczniowie naszej szkoy wystpili w koncercie kold dla seniorw.
Zdjcia w zakadce Fotokronika.


Z ycia szkoy - dzie babci i dziadka

W pitek, 22 stycznia 2016 roku, uczniowie klas I-III przygotowali inscenizacje zwizane z obchodami Dnia Babci i Dziadka w murach naszej szkoy. Byy wierszyki, piosenki, tace oraz yczenia. Dzieci popisay si wspaniaymi strojami oraz wykazay niemay talent aktorski. Po spektaklach uczniowie wraz z wychowawcami zaprosili Babcie i Dziadkw na sodki poczstunek do sal lekcyjnych. Wychowawcy klas I-III dzikuj Rodzicom za pomoc w przygotowaniu tego szczeglnego wita.
Zdjcia z uroczystoci mona obejrze w Fotokronice.


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na koncert noworoczny w wykonaniu uczniw i pedagogw ZSM. Wystpi solici, zespoy, chr i orkiestra.
29 stycznia godz. 16,00 sala koncertowa PKZ.


Zebrania z rodzicami

Dnia 28 stycznia 2016 r odbd si zebrania semestralne z rodzicami.
godz.16,00 do 16,30 u nauczycieli przedmiotw oglnomuzycznych
godz. 16,30 u wychowawcw klas uczniw OSM
godz. 17,00 do 18,00 u nauczycieli instrumentu.


I Szkolny Konkurs Recytatorski

13 stycznia 2016 roku w naszej szkole odby si I Szkolny Konkurs Recytatorski pt. mieszne Zwierzaki w Poezji Dziecicej. W konkursie wzio udzia osiemnacioro uczniw klas I-III, ktrzy recytowali wybrane przez siebie utwory.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zapraszamy kandydatw-dzieci do 8 roku ycia do udziau w zajciach umuzykalniajcych. Zebranie informacyjne dla rodzicw odbdzie si 29 lutego 2016 r o godz. 17,45-18,18 w sali kameralnej.


yczenia

Nadchodzcy Nowy Rok niech przyniesie Wam wiele sukcesw i radoci. Muzyka niech wypenia Wasze serca i niezmiennie przynosi rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM
Zdjcia z wieczorku wigilijnego w zakadce Fotokronika.


III Miejski Konkurs Kaligraficzny

Zapraszamy uczniw klas IV-VI do udziau w III Miejskim Konkursie Kaligraficznym. Opisane prace (zgodnie z regulaminem) naley dostarczy do 26 stycznia 2016 r. do p. Pawa Wilkusa.
W zaczniku regulamin.

Szczegowe informacje:
Koncert wigilijny

Zapraszamy na koncert wigilijny 21 grudnia o godz. 17,00 do sali kameralnej. Koldy i pastoraki wykonaj uczniowie szkoy.


Recital gitarowy

18 grudnia o godz. 15,00 zapraszamy do sali kameralnej ZSM na recital gitarowy absolwenta naszej szkoy - Marcina Malaka.

Szczegowe informacje:


Andrzejki 2015

Unoszcy si zapach wosku i blask pomieni wiec wabi wszystkich do biblioteki szkolnej w pitek 27 listopada 2015 roku. Uczniowie i nauczyciele mogli pozna swoj przyszo przy stanowiskach wszystkowiedzcych wrek i wrw. Zabawa bya poczona ze sodkim poczstunkiem dla kadego uczestnika. Magiczn atmosfer tworzyy tajemniczo przebrane wrki i wrbici, czarodziejskie rekwizyty oraz stworzona w bibliotece klimatyczna, metafizyczna sceneria. Nasze niesamowite cudotwrczynie wyczarowyway ciastka, cukierki, akcesoria do przepowiadania przyszoci. Byo po prostu czarodziejsko i magicznie, a buzie byszczay zadowoleniem i brokatem.
Zdjcia z wydarzenia mona zobaczy w zakadce Fotokronika.


Warsztaty mydlarskie

W dniu 23.11.2015 r. w naszej szkole odbyy si warsztaty mydlarskie dla uczniw klas I-IV. Uczniowie uczestniczyli w zabawie teatralnej, podczas ktrej dowiedzieli si, jak powstao pierwsze mydeko. Mieli rwnie moliwo samodzielnego wykonania mydeka. Dzieci otrzymay do wyboru kilkanacie wzorw, wspaniae owocowe i kwiatowe zapachy oraz niezwyke ozdoby glicerynowe, ktre mogy zatopi w swoim mydeku. Samodzielnie wykonan prac uczniowie mogli zapakowa w kolorowy woreczek i zabra do domu. Warsztaty dostarczyy dzieciom mnstwo niezapomnianych chwil.
Zdjcia z wydarzenia w zakadce Fotokronika.


Zaproszenie na koncert

Dnia 3 grudnia o godz. 15,30 klasy I-III zapraszaj na koncert muzyki renesansu i baroku "Jak taczono w dawnych wiekach"


Zajcia literackie w bibliotece

16 listopada uczniowie klasy III B wzili udzia w spotkaniu pt. Savoir-vivre zajcia literackie na temat podstawowych zasad savoir-vivreu przygotowanym przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Dbrowie Grniczej w oparciu o ksiki Niegrzeczniaki Grzegorza Kasdepke oraz ysol i Strusia autorstwa Marcina Wichy. Uczniowie mieli moliwo zapoznania si z zasadami dotyczcymi naleytego obchodzenia si z ksikami. Jednoczenie dowiedzieli si, jak kulturalnie przygotowa najskromniejsze choby przyjcie, jak nakry do stou, jak usadzi goci, by nikogo nie urazi. Rzecz, ktra ywo zainteresowaa dziewczynki jak i chopcw, bya stylizacja oryginalnego ubioru, czyli jak stworzy co z niczego.
Zdjcia z wydarzenia w zakadce Fotokronika.


Oglnopolski Test Ortograficzny

W ubiegy pitek 43 uczniw naszej szkoy wzio udzia w Oglnopolskim Tecie Ortograficznym. Celem testu byo sprawdzenie znajomoci zasad ortograficznych i umiejtnoci ich stosowania. Wyniki zostan podane uczniom do 11.12.2015.


GRAJ I POMAGAJ

Zapraszamy do udziau w VII Przegldzie Twrczoci uczniw dbrowskich szk o puchar Prezydenta Miasta Dbrowy Grniczej w ramach IX edycji akcji Charytatywnej "GRAJ I POMAGAJ"

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

Z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki zapraszamy 30 wrzenia o godz. 16,00 na koncert w wykonaniu pedagogw i goci.


Nowy rok szkolny

Msza wita na rozpoczcie roku szkolnego odbdzie si 1 wrzenia 2015 r. o godz.17.00 w kociele w. Maksymiliana Marii Kolbego w Dbrowie Grniczej, ul. Ludowa 6.
Po Mszy witej Ks. Pawe zaprasza na ognisko i wspln zabaw.


Wyprawka szkolna 2015/2016

Termin skadania wnioskw o wyprawk szkoln zosta przeduony do dnia 7 wrzenia 2015 r.


Nowy rok szkolny

Rozpoczcie roku szkolnego odbdzie si 1 wrzenia 2015 r.
Uczniowie OSM o godz. 11.30 w sali gimnastycznej. Uczniowie SM o godz. 14.00 u nauczycieli przedmiotu gwnego.
O godz. 15.00 zapraszamy do sali kameralnej rodzicw uczniw klasy pierwszej cyklu szecioletniego i czteroletniego Szkoy Muzycznej na zebranie informacyjne.


Wyprawka szkolna 2015/2016

Wnioski o wyprawk szkolon naley skada do dnia 1 wrzenia 2015 r. Formularz i obszerne informacje znajduj si w zakadce "Strefa Ucznia"


Zakoczenie roku szkolnego

Zakoczenie roku szkolnego odbdzie si;
24 czerwca godz. 13,00 klasa VI OSM - sala kameralna
26 czerwca godz. 11,00 klasy I-V OSM -sala gimnastyczna
26 czerwca godz. 13,30 klasy I-V/6 SM i I-III/4 SM u nauczycieli przedmiotu gwnego.
26 czerwca godz. 15,00 klasa VI/6 i IV/4 SM - sala kameralna.


Rekrutacja 2015/2016

II termin badania uzdolnie muzycznych kandydatw do szkoy odbdzie si; 15 czerwca godz. 14,00 - kandydaci do cyklu szecioletniego SM
godz. 16,00 - kandydaci do cyklu czteroletniego SM.
Szczegowy harmonogram dostpny jest na tablicy ogosze w holu szkoy. Prosimy o przybycie na badanie uzdolnie 15 minut wczeniej przed wyznaczonym terminem.


Rekrutacja

Dnia 25 maja 2015 r o godz. 16,00 w sali kameralnej odbdzie si zebranie z rodzicami dzieci przyjtych do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej. Obecno obowizkowa.


Rekrutacja

Lista osb zakwalifikowanych do OSM i SM po przesuchaniach wstpnych jest dostpna na tablicy ogosze w holu szkoy.
Dnia 15 czerwca odbdzie si II termin przesucha dla kandydatw do Szkoy Muzycznej cyklu szecioletniego i czteroletniego.


Konkurs lski

Przedstawiamy list laureatw XXII lskiego Konkursu Instrumenty Dte - "Blacha dla najmodszych"

Szczegowe informacje:


Rekrutacja 2015/2016

Badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do szkoy odbdzie si;
5 maja godz. 16,00 - kandydaci do SM cyklu czteroletniego
6 maja godz. 14,00 i 15,45 - kandydaci do OSM i SM cyklu szecioletniego.
Szczegowy harmonogram ukae si na tablicy ogosze w holu szkoy dnia 30 kwietnia. Prosimy o przybycie na badanie uzdolnie 15 minut wczeniej przed wyznaczonym terminem.


Konkurs lski

Przedstawiamy harmonogram przesucha XXII Konkursu lskiego "Blacha dla najmodszych," ktry odbdzie si w dniach 27-29 kwietnia 2015 r.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja 2015/2016

w dniach 5-6 maja 2015 r. odbdzie si badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej i Szkoy Muzycznej. Szczegowe warunki okrela regulamin przyj kandydatw dostpny w zakadce Rekrutacja


IV Dbrowski Konkurs Gitarowy

Przedstawiamy wyniki IV Dbrowskiego Konkursu Gitarowego. Gratulujemy laureatom a wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie

Szczegowe informacje:


Miejski Konkurs Plastyczny

Pragniemy poinformowa, i rozstrzygnity zosta konkurs "WIELKANOCNE MOTYWY - KOSZYK".

Szczegowe informacje:


Konkurs gitarowy

Przedstawiamy list nagrodzonych i wyrnionych z grupy III w IV Dbrowskim Konkursie Gitarowym

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

Dnia 26 marca 2015 r o godz. 17,30 - zapraszamy uczestnikw, nauczycieli i rodzicw IV Dbrowskiego Konkursu Gitarowego na koncert.

Szczegowe informacje:


Wystawa instrumentw

W dniach 25-26 marca w czasie trwania Dbrowskiego Konkursu Gitarowego odbdzie si wystawa gitar klasycznych, akustycznych i innych specjalistycznych akcesoriw oferowanych przez firm Interton

Szczegowe informacje:


IV Dbrowski Konkurs Gitarowy

Zapraszamy uczniw, nauczycieli i rodzicw na Dbrowski Konkurs Gitarowy, ktry rozpocznie si dnia 25 marca o godz. 14,00 w sali kameralnej ZSM.
Szczegowy harmonorgam wystpw zosta przesany do szk.
Do dnia 19 marca mona telefonicznie zgasza zamwienia na obiady w cenie 12 z. Tel. 32/262-01-62

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy wszystkie kobiety 9 marca o godz. 16,00 na koncert z okazji Dnia Kobiet.

Szczegowe informacje:


Dbrowski Konkurs Gitarowy

Z przyczyn organizacyjnych IV edycja Dbrowskiego konkursu gitarowego odbdzie si 25-26 marca, a nie 24-25 marca. Za zaistnia sytuacj gorco przepraszamy i zapraszamy do zgaszania uczniw do 3 marca 2015 r.


Rekrutacja

Od 1 lutego do 30 kwietnia 2015 przyjmowane s wnioski o przyjcie kandydata do szkoy. Formularze i regulamin przyj w zakadce Rekrutacja


Zebrania z rodzicami

Dnia 29 stycznia 2015 r o godz. 16,30 odbd si zebrania semestralne z wychowawcami dla rodzicw uczniw kl I-VI OSM.
Od godz. 17,00 - 18,00 odbd si spotkania z nauczycielami przedmiotw oglnomuzycznych a od 17,30- 18,30 z nauczycielami instrumentalistami.Zajcia umuzykalniajce

Dyrekcja ZSM zaprasza dzieci na zajcia umuzykalniajce dla kandydatw do pierwszej klasy. Spotkanie informacyjne odbdzie si 19 lutego o godz. 16,50-17,20 w sali kameralnej.
Szczegowy rozkad zaj i planu rekrutacji w zakadce Rekrutacja


Dzie otwarty

20 stycznia 2015 r zapraszamy Pastwa do odwiedzenia naszej szkoy. Ju od godz. 8,00 mona zobaczy zajcia ogloksztacce a od 13,00 zajcia muzyczne.
Zapraszamy

Szczegowe informacje:


yczenia witeczne

yczymy zdrowych i spokojnych wit Boego Narodzenia, duo rodzinnego ciepa i radoci ze wsplnie spdzonych chwil.
Nadchodzcy Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesw i radoci. Muzyka niech wypenia Wasze serca i niezmiennie przynosi rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM


Dzie otwarty

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoy dnia 20 stycznia 2015 r. W tym dniu bdzie mona zobaczy zajcia oglnoksztacce i muzyczne a w punktach konsultacyjnych uzyska niezbdne informacje na temat rekrutacji.Od godz. 8,00 do 13,00 prowadzone s zajcia oglnoksztacce a od 13,00 do 18,00 indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach.
Zapraszamy


Deutsch Wagen Tour w Zespole Szk Muzycznych

Dnia 26.11.2014r., po wielomiesicznym oczekiwaniu, Deutsch-Wagen zawita w naszej szkole z niekonwencjonalnymi i oryginalnymi lekcjami jzyka niemieckiego. Uczniowie z wielkim zaangaowaniem i radoci uczestniczyli w rozmaitych konkursach oraz w sposb ywioowy i twrczy realizowali ciekawe zadania. Nauka jzyka niemieckiego przy zabawie, w cigym ruchu sprawia im ogromn przyjemno. Pomysodawc i organizatorem akcji jest Goethe-Institut Polen. Honorowy patronat nad projektem objo Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wzrost popularnoci jzyka niemieckiego w Polsce. Istot kampanii jest 5 jedcych po Polsce samochodw oznakowanych logo "Deutsch Wagen Tour". Podstawowym wyposaeniem aut s rnego rodzaju pomoce naukowe, podrczniki, pyty z muzyk i filmami. Lektorzy prezentuj szereg nowatorskich rozwiza zwizanych z nauk jzyka niemieckiego i w niekonwencjonalny sposb przekazuj informacje o Niemczech, midzy innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursw. Dziaania Goethe-Institut Polen w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour zostay uznane za oryginalne i nowatorskie w dziedzinie nauczania jzykw obcych, posiadajce przy tym wymiar europejski. 15 grudnia 2010 projekt zosta nagrodzony certyfikatem EUROPEAN LANGUAGE LABEL" europejskim znakiem innowacyjnoci w dziedzinie nauczania i uczenia si jzykw obcych. Wicej informacji na temat Deutsch-Wagen-Tour na stronie: http://www.deutsch-wagen-tour.pl/
Zdjcia z lekcji w zakadce fotokronika.


Konkurs perkusyjny

Przedstawiamy wyniki I Oglnopolskiego Konkursu Perkusyjnego "Tamburi di Canto". Gratulujemy laureatom a wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie.

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

1 grudnia 2014 o godz. 16,30 zapraszamy na koncert z cyklu Klasy I-III zapraszaj - podr po kraju z Oskarem Kolbergiem


Konkurs perkusyjny

Zapraszamy na I Oglnopolski Konkurs Perkusyjny "Tamburi di canto" 26 listopada 2014 r. Poniej szczegowy harmonogram.

Szczegowe informacje:


Dzie Edukacji Narodowej

Dnia 14 padziernika o godz. 9,00 zapraszamy na akademi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Popis klasy pierwszej

Sekcja instrumentw smyczkowych i gitary zaprasza na popis klasy pierwszej ktry odbdzie si 13 padziernika 2014 r o godz.16,00 w sali kameralnej. W holu szkoy bdzie uruchomiony kiermasz akcesoriw muzycznych, gdzie mona zakupi struny, pulpity, metronomy itp.
Zapraszamy


Pasowanie na ucznia

Dnia 10 padziernika 2014 o godz. 10,00 zapraszamy do sali kameralnej na lubowanie klas pierwszych


Zaproszenie na koncert

Z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki zapraszamy na koncert 1 padziernika o godz. 16,00. Wystpi nauczyciele i absolwenci szkoy.


Zebranie dla rodzicw

Dnia 23 wrzenia 2014 r o godz.16,30 odbdzie si w sali kameralnej zebranie dla rodzicw uczniw klas pierwszych sekcji fortepianu i akordeonu.
Zapraszamy


wieltlica, posiki

Przedstawiamy Pastwu Kart zgoszenia do wietlicy szkolnej oraz druk umowy na korzystanie z posikw w szkolnej stowce. Prosimy o szybkie wypenienie i zoenie w/w dokumentw w wietlicy.

Szczegowe informacje:


Msza na rozpoczcie roku szkolnego

Uroczysta Msza wita na rozpoczcie roku szkolnego 2014/2015 odbdzie si 01.09.2014 o godzinie 17.00 w kociele parafialnym witego Maksymiliana, ul. Ludowa 6.
Na Mszy witej powicenie tornistrw i przyborw szkolnych. Po Mszy witej zapraszamy na wspln zabaw przy ognisku.
ks.Pawe


Wyprawka szkolna

Informujemy, e przyjmowanie wnioskw dotyczcych wyprawki szkolnej zostao przeduone do 5 wrzenia 2014 r.


Nowy rok szkolny

Konferencja Rady Pedagogicznej odbdzie si 28 sierpnia o godz. 13,30.
Rozpoczcie roku szkolnego 1 wrzenia 2014 o godz. 11,00 - Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna, o godz. 13,00 - Szkoa Muzyczna.


Podrczniki

Przedstawiamy wykaz podrcznikw obowizujcych w roku szkolnym 2014/2015

Szczegowe informacje:


Wyprawka szkolna

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, e w 2014 r. bdzie kontynuowany Rzdowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna.

Szczegowe informacje:


Ewaluacja wewntrzna

Drodzy rodzice, zachcamy do zapoznania si z raportem z ewaluacji wewntrznej szkoy. Jest on dostpny w bibliotece szkolnej i dotyczy wymagania; "Procesy edukacyjne s zorganizowane w sposb sprzyjajcy uczeniu si"


Zakoczenie roku szkolnego

Zakoczenie roku szkolnego odbdzie si dnia 25 czerwca 2014 r o godz. 13,00 w sali kameralnej dla klasy VI OSM
27 czerwca 2014 r o godz. 11,30 w sali gimnastycznej dla klas I-V OSM
27 czerwca 2014 r o godz. 13,30 dla uczniw SM u nauczycieli przedmiotu gwnego
27 czerwca 2014 r o godz. 15,00 w sali kameralnej dla absolwentw SM.


Rekrutacja

Dnia 25 czerwca 2014 r. o godz.16,00 odbdzie si zebranie z rodzicami kandydatw przyjtych do Szkoy Muzycznej I st.
Obecno rodzicw obowizkowa


Mistrz Jzyka Niemieckiego

Konkurs o tytu Mistrza Jzyka Niemieckiego zosta rozstrzygnity.

Szczegowe informacje:


Konkurs Plastyczny

Przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego "Portret mamy" przeznaczonego dla uczniw szk podstawowych.

Szczegowe informacje:


Odwoane zajcia

W dniach od 9 do 20 czerwca 2014 r. zajcia z p. Joann Neidek, Dominik Curyo i Emili Szerug-Malak bd odwoane.


Rekrutacja

Przesuchania wstpne do ZSM odbd si 12 czerwca 2014 r w komisjach, wg harmonogramu umieszczonego na tablicy ogosze.


Konkurs" Mistrz Jzyka Niemieckiego"

Dnia 29.05.2014r. o godz. 15.30 odbdzie si Szkolny Konkurs o Tytu Mistrza Jzyka Niemieckiego. Zapraszam do udziau wszystkich uczniw klas IV-VI. Czekam na Wasze zgoszenia do 20.05.2014r
Monika Dryjska


Rekrutacja

Od dnia 19 maja 2014 r mona zapozna si z list kandydatw zakwalifikowanych do przyjcia do klasy pierwszej Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I st. na rok szkolny 2014/2015.
Kandydaci, ktrzy nie zostali zakwalifikowani do OSM mog ubiega si o przyjcie do Szkoy Muzycznej I st. wypeniajc zamieszczon poniej deklaracj.
Dnia 23 maja 2014 r o godz. 16,00 odbdzie si zebranie z rodzicami kandydatw zakwalifikowanych do przyjcia. Obecno rodzicw obowizkowa.

Szczegowe informacje:


Konkurs Plastyczny

Nasza szkoa jest organizatorem konkursu plastycznego "Portret mamy". Konkurs adresowany jest do uczniw szk podstawowych w dwch kategoriach wiekowych:
dla klas I-III
dla klas IV-VI.
Zapraszamy do udziau w konkursie i nadsyania prac do 30 maja 2014 r.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Lista uczniw przyjtych do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej przedstawiona bdzie pod koniec maja.
Do Szkoy Muzycznej cyklu szecioletniego i czteroletniego mona skada jeszcze wnioski o przyjcie kandydata. Drugi termin badania uzdolnie muzycznych odbdzie si 12 czerwca.


Rekrutacja - przesuchania wstpne

Przesuchania wstpne do Zespou Szk Muzycznych odbd si:
6 maja 2014 r godz. 15,30 - badanie dojrzaoci szkolnej kandydatw do OSM
6 maja 2014 r godz.16,00 - badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do SM cyklu czteroletniego
7 maja 2014 r. godz. 15,00 i 16,45 - badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego.
Przesuchania uzdolnie muzycznych odbd si w komisjach, wedug harmonogramu umieszczonego na tablicy ogosze.


Miejski Konkurs Plastyczny

Pragniemy poinformowa, i rozstrzygnity zosta konkurs "WIELKANOCNE MOTYWY - ZAJC". Oceny prac dokonaa powoana przez organizatora komisja.

Szczegowe informacje:


yczenia witeczne

yczenia Radosnych wit Wielkanocnych wypenionych nadziej budzcej si do ycia wiosny i wiar w sens ycia. Pogody w sercu i radoci na kady dzie, yczy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne Zespou Szk Muzycznych.


Konkurs Plastyczny

W zwizku z nieobecnoci czonka komisji konkursowej II Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego pt: WIELKANOCNE MOTYWY ZAJC- opublikowanie wynikw konkursu na stronie internetowej nastpi 24 kwietnia 2014r.
Za wszelkie zmiany przepraszamy.


XXI Konkurs lski

Przedstawiamy wyniki XXI Konkursu lskiego "Drewno dla najmodszych". Gratulujemy laureatom a wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie.

Szczegowe informacje:


Rekolekcje

W dniach od 24 do 26 marca uczniowie OSM bd brali udzia w rekolekcjach wg harmonogramu

Szczegowe informacje:


III Dbrowski Konkurs Gitarowy

Przedstawiamy wyniki Dbrowskiego Konkursu Gitarowego.
Gratulujemy laureatom a wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie

Szczegowe informacje:


Mamy lauretw

Natalia Trzeciak i Marta Kad, uczennice klasy VI OSM, zostay laureatkami Wojewdzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody, co dla ucznia szkoy podstawowej jest wanym i znaczcym osigniciem. Laureat tego konkursu jest zwolniony z obowizku przystpienia do sprawdzianu szstoklasisty, otrzymujc maksymaln liczb punktw i otwarte drzwi do wybranego gimnazjum.
Uczennice przygotowaa Anna Gokowska i Dorota Sznura
Wielkie gratulacje !


Konkurs lski

Przedstawiamy harmonogram XXI Konkursu lskiego - "Drewno dla najmodszych" ktry rozpocznie si 8 kwietnia 2014 o godz. 14,00. Do dnia 2 kwietnia mona zamawia obiady w cenie 12 z, dzwonic do sekretariatu szkoy ( 32 262-01-62).

Szczegowe informacje:


Dzie wolny

18 marca odbywa si w szkole III Dbrowski Konkurs Gitarowy. Dzie ten jest wolny od wszystkich zaj dydaktycznych.


III Dbrowski Konkurs Gitarowy

Przedstawiamy harmonogram przesucha konkursowych, ktre odbd si 18 marca od godz. 9,30 do 14,00. O godz. 15,30 zapraszamy na koncert w wykonaniu studentw AM w Katowicach. O godz. 16,30 zostan ogoszone wyniki konkursu, rozdanie nagrd i koncert laureatw.
Do dnia 13 marca mona zamawia obiady w cenie 12 z, dzwonic do sekretariatu szkoy ( 32 262-01-62).

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

W zakadce "Rekrutacja" zamieszczony zosta aktualny wniosek o przyjcie kandydata do szkoy muzycznej.


Konkurs gitarowy

W zwizku z feriami w wojewdztwie opolskim termin nadsyania zgosze do III Dbrowskiego Konkursu Gitarowego zostaje przeduony do rody - 26 lutego 2014 r.


Drodzy Rodzice!

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona zostaa mapa szk podstawowych. Znajdziecie tu podstawowe informacje o placwce. W tym samym miejscu sukcesywnie bd zamieszczane ankiety, w ktrych dyrektorzy, rady rodzicw i wizytatorzy, oceni stan przygotowania podstawwek na przyjcie Waszych dzieci, w tym na przyjcie szeciolatkw. Ankiety pomog sprawdzi, czy szkoy s ju gotowe, czy te s zadania, ktre dyrektorzy, nauczyciele i samorzdy musz dopracowa, jak najlepiej wykorzystujc czas do 1 wrzenia.

Link do strony ministerstwa: http://6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol

Poniej zamieszczamy kopie ankiet, na podstawie ktrych ministerstwo opracowao informacje o naszej szkole.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

W zwizku z wejciem w ycie Ustawy Rekrutacyjnej, na stronie szkoy uka si wkrtce nowe druki do pobrania. Osoby, ktre do tej pory przedoyy wnioski o przyjcie kandydata proszone s o weryfikacj dokumentacji.


Zajcia umuzykalniajce

Dyrekcja ZSM zaprasza dzieci na nieodpatne zajcia umuzykalniajce dla kandydatw do pierwszej klasy. Spotkanie informacyjne odbdzie si 14 lutego 2014 r (pitek) o godz. 16,45 w sali kameralnej.


Koncerty dla przedszkolakw

Dnia 14 i 15 stycznia o godz. 16,30 i 17,30 zapraszamy przedszkolakw z rodzicami na muzyczn audycj o instrumentach.


Zebrania z rodzicami

Dnia 14 stycznia o godz. 16,30 do 17,30 odbd si zebrania proczne dla rodzicw uczniw OSM z wychowawcami klas.
Od godz. 16,00 do 17,00 informacji o postpach uczniw udziela te bd nauczyciele instrumentu gwnego i nauczyciele przedmiotw oglnomuzycznych.


yczenia witeczne

yczymy zdrowych i spokojnych wit Boego Narodzenia, duo rodzinnego ciepa i radoci ze wsplnie spdzonych chwil.
Nadchodzcy Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesw i radoci. Muzyka niech wypenia Wasze serca i niezmiennie przynosi rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na wieczorek wigilijny 18 grudnia o godz. 16,00 do sali kameralnej.


Konkurs wietlicowy

Zapraszamy wszystkich uczniw do wzicia udziau w szkolnym konkursie wietlicowym "Ozdoba choinkowa"

Szczegowe informacje:


Kiermasz Boonarodzeniowy

Zapraszamy wszystkich rodzicw, uczniw i pracownikw szkoy na kiermasz Boonarodzeniowy, ktry odbdzie si 19-20 grudnia.

Szczegowe informacje:


Obiady w stowce szkolnej

W miesicu grudniu kwota za obiady dla dziecka wynosi 52,50 ( za 15 dni ywieniowych). Prosz o zgaszanie si do wietlicy szkolnej celem pobrania kartki i dokonania wpaty w sekretariacie szkoy najpniej do 10 grudnia.
Prosz o terminowe wpaty


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na autorski koncert kompozycji nauczyciela ZSM w Dbrowie Grniczej Marka Marcinkowskiego w dniu 5 grudnia o godz. 16,30. Koncert odbdzie si w auli szkolnej.


Warsztaty pianistyczne

Dnia 15 listopada 2013r w godz. 10,00 do 16,00 odbd si warsztaty pianistyczne na temat "Wybrane zagadnienia z zakresu gry a'vista w pocztkowym etapie ksztacenia"
Warsztaty prowadzone bd przez Adama Podreza.
Zapraszamy


Koncerty dla przedszkolakw

Dnia 8 listopada o godz. 16,00 i 17,00 zapraszamy przedszkolakw z rodzicami na muzyczn audycj o instrumentach.


III Dbrowski Konkurs Gitarowy

Zapraszamy do udziau w III edycji konkursu gitarowego. Informacje dotyczce programu znajduj si w zakadce Konkursy


Dzie Edukacji Narodowej

Dnia 14.X.2013 o godz. 12,00 w sali kameralnej odbdzie si koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu nie bdzie adnych zaj dydaktycznych.


Pasowanie na ucznia

Zapraszamy rodzicw uczniw klas pierwszych na uroczysto "Pasowania na ucznia", ktra odbdzie si 10 padziernika 2013r o godz. 10,00 w sali kameralnej.


Zaproszenie na koncert

Z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki zapraszamy na koncert w wykonaniu nauczycieli 1 padziernika o godz. 16,00.


Nowy rok szkolny

Zapraszamy na rozpoczcie roku szkolnego, ktre odbdzie si 2 wrzenia o godz. 12,00 w sali gimnastycznej dla uczniw OSM.
Rozpoczcie roku dla uczniowie SM o godz. 14,00 u nauczycieli instrumentu gwnego.
W zakadce Strefa ucznia znajduj si plany zaj.

Szczegowe informacje:


Wyprawka szkolna

Wnioski w sprawie wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 bd przyjmowane do 05.09.2013 r.


Rekrutacja

Informujemy e posiadamy jeszcze wolne miejsca do OSM. Zainteresowanych ksztaceniem w naszej szkole od roku szkolnego 2013/2014 prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoy.


Rekrutacja

Przedstawiamy list osb przyjtych do Szkoy Muzycznej - cyklu szecioletniego i czteroletniego. Uzupeniona jest te lista przyjtych do OSM.

Szczegowe informacje:


Wykaz podrcznikw

Prosz zapozna si z uaktualnionym wykazem podrcznikw obowizujcych w roku szkolnym 2013/2014

Szczegowe informacje:


Wyprawka szkolna

Prosz zapozna si z informacjami na temat dofinansowania zakupu podrcznikw w roku szkolnym 2013/2014. Wnioski naley skada do dn. 30.08.2013 u referenta ds. uczniowskich lub w sekretariacie szkoy.

Szczegowe informacje:


Zakoczenie roku szkolnego

Zakoczenie roku szkolnego absolwentw OSM odbdzie si 26.06.2013 o godz. 12.00 w sali kameralnej.
Dla pozostaych uczniw uroczyste zakoczenie roku szkolnego odbdzie si 28.06.2013 r - pitek
Klasy I-V OSM o godz. 12,00 w sali gimnastycznej
Uczniowie klasy I-V/6 i I-III/4 SM o godz. 14,00 u nauczycieli instrumentu gwnego.
Absolwenci SM o godz. 15,00 w sali kameralnej.


Wykaz podrcznikw

Przedstawiamy wykaz podrcznikw obowizujcych w szkole w roku szkolnym 2013/2014.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Dnia 17 czerwca o godz. 16,00 odbdzie si II termin przesucha kandydatw do Szkoy Muzycznej. Zapraszamy


Rekrutacja

Dnia 7 czerwca 2013 r o godz. 16,00 odbdzie si zebranie informacyjne dla rodzicw uczniw przyjtych do klasy I OSM.


Rekrutacja

Przedstawiamy list dzieci przyjtych do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej

Szczegowe informacje:


Mistrz Jzyka Niemeckiego

Konkurs o tytu Mistrza Jzyka Niemieckiego rozstrzygnity!!!

Szczegowe informacje:


Przesuchania wstpne

Dnia 13-14 odbd si przesuchania wstpne kandydatw do szkoy.
Dnia 13 maja - godz. 15,30 badanie dojrzaoci szkolnej kandydatw do OSM
13 maja - godz. 16,00 badanie uzdolnie muzycznych dla kandydatw do SM cyklu czteroletniego
14 maja - godz. 15,30 badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego.


Konkurs lski

Przedstawiamy list laureatw i wyrnionych II grupy wiekowej

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy list laureatw i wyrnionych I grupy wiekowej.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy list uczniw II grupy zakwalifikowanych do II etapu.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy list uczniw I grupy zakwalifikowanych do II etapu.

Szczegowe informacje:


Oglnopolski Konkurs Jzykowy

Przedstawiamy zasady udziau uczniw w Oglnopolskim Konkursie Jzykowym FunEnglish.pl - IV edycja.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski - aktualizacja 6 kwietnia 2013

Prosz zapozna si ze zmienionym harmonogramem wystpu uczestnikw konkursu lskiego.

Szczegowe informacje:


Dzie otwarty

Dnia 6 kwietnia 2013r zapraszamy na dzie otwarty do naszej szkoy. Bdzie mona zobaczy zajcia z przedmiotw oglnoksztaccych a po poudniu odwiedzi klasy gdzie odbywaj si lekcje gry na instrumencie. Informacji dotyczcych przyj do szkoy udzielaj kierownicy sekcji i dyrekcja w godz. 9,00 - 17.00.


Konkurs plastyczny

Przedstawiamy wyniki I edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. "Wielkanocne wariacje - Baranek""

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy i szczegowy harmonogram XX Konkursu lskiego Instrumenty Dte.

Szczegowe informacje:


Dzie wolny od zaj dydaktycznych

4 kwietnia 2013 r jest dniem wolnym od zaj dydaktycznych ( oglnych i muzycznych). W tym dniu uczniowie klasy szstej pisz sprawdzian szstoklasisty.
W dniu 6 kwietnia w sobot odbywa si bd wszystkie zajcia, zamiast 2 maja 2013 r. Obowizuje plan lekcji jak w kady czwartek


Konkurs gitarowy

Przedstawiamy wyniki II Dbrowskiego Konkursu Gitarowego. Gratulujemy laureatom a wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie

Szczegowe informacje:


Konkurs gitarowy

Po pierwszym dniu przesucha konkursowych, podajemy list uczniw. ktre zapraszamy jutro na koncert laureatw.

Szczegowe informacje:


Konkurs gitarowy

W II edycji Dbrowskiego Konkursu Gitarowego wystpi 84 uczestnikw w III grupach. Zmuszeni bylimy rozoy przesuchania konkursowe na dwa dni - 20 i 21 marca.

Szczegowe informacje:


Zajcia umuzykalniajce

Dyrekcja ZSM zaprasza dzieci na zajcia umuzykalniajce dla kandydatw do pierwszej klasy. Spotkanie informacyjne odbdzie si 6 marca o godz. 16,00 w sali kameralnej na II pitrze.
Zajcia odbywa si bd raz w tygodniu w okresie od 7.03 do 19.04.2013. Przewidywane s dwie grupy;
grupa I - czwartek godz. 16,30 do 17,00
grupa II - pitek godz. 16,30 do 17,00.
Na zajcia naley zapewni dziecku obuwie zmienne i lekki strj.


Rekolekcje

Od dnia 25 do 27 lutego uczniowie OSM uczestniczy bd w rekolekcjach wielkopostnych wg planu:
Poniedziaek
godz. 9:15 kl. I III
godz.10:15 kl. IV VI
Wtorek - Dzie spowiedzi witej
godz. 9:15 kl. I II
godz.10:00 kl. III VI
roda
godz. 9:15 kl. I VI.
Parafia p.w. w.Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Ludowa 6
Zajcia muzyczne odbywa si bd wg planu.


Profilaktyka

Zapoznaj si z zasadami profilaktyki w celu ochrony zdrowia przed wirusem grypy.

Szczegowe informacje:


Zabawa karnawaowa

Dnia 8 lutego w godz. 10,00 do 12,30 zapraszamy uczniw OSM na zabaw karnawaow. Zajcia w tym dniu rozpoczynaj si zgodnie z planem o godz. 8,00 a po dwch lekcjach rozpoczynaj si przygotowania do balu.
Od godz. 13,00 odbywa si bd zajcia lekcyjne zgodnie z planem dnia.


Wywiadwka semestralna

Dnia 29 stycznia o godz. 16,00 - 17,00 odbd si spotkania z wychowawcami klas OSM, a od godz. 17,00 do 18,00 z nauczycielami przedmiotw muzycznych.


yczenia witeczne

yczymy zdrowych i spokojnych wit Boego Narodzenia, duo rodzinnego ciepa i radoci ze wsplnie spdzonych chwil.
W Nowym 2013 roku yczymy, aby muzyka nadal wypeniaa Wasze serca i niezmiennie przynosia rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM


Wyjazd do kina dla klas IV VI

Zbirka w szkole 10 grudnia 2012 (poniedziaek) o godzinie 8:00. Ze wzgldu na warunki pogodowe, zaplanowany zosta przejazd komunikacj miejsk. Kady ucze ma zabra ze sob bilety w obie strony (2 bilety po 1,50 z) oraz legitymacj szkoln.


Konkurs Oxford miasto niezwyke"

Uczniowie klasy IV i V naszej szkoy wzili udzia w konkursie Oxford miasto niezwyke. Konkurs ma zasig oglnopolski. Jego organizatorem jest Oxford University Press Sp. z o.o. Ze wzgldw formalnych prace uczniw zamieszczone zostay w jednej galerii o nazwie Klasa V z podtytuami Historyczne miasto modych ludzi oraz To tutaj przeszo czy si z teraniejszoci. W zaczniku przedstawione zostay prace uczniw podpisane ich nazwiskami. Prace uczniw znajduj si rwnie na wystawie w pracowni jzyka angielskiego (sala nr 2). Zgodnie z regulaminem w konkursie Oxford miasto niezwyke zwycia 10 klas, ktre otrzymaj najwiksz liczb gosw. Kady moe odda jeden gos na wybran galeri. W gosowaniu mog bra udzia zarwno autorzy prac, ich koledzy, rodziny, nauczyciele i przyjaciele oraz wszystkie osoby zainteresowane. Gosowanie trwa do 14.12.2012. Zapraszamy do gosowania na prace naszych uczniw na stronie:
www.wydawnictwo.oxford.pl/konkursoxford/galeria,28,1,3.html

Szczegowe informacje:


Konkurs plastyczny

wietlica szkolna zaprasza do wzicia udziau w Oglnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Odkrycia Mikoaja Kopernika"

Szczegowe informacje:


Dyskoteka andrzejkowa

30 listopada w godz 15,00-17,00 odbdzie si dyskoteka andrzejkowa dla klas IV-VI. Zbirka przed sal korekcyjn nr 24 - na balkonie sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy.
Zajcia instrumentu w czasie zabawy andrzejkowej odbywaj si zgodnie z planem.


Konkurs plastyczny

wietlica szkolna zaprasza uczniw do wzicia udziau w XV edycji Wojewdzkiego Konkursu Plastycznego pt."Kartka Boonarodzeniowa lub Noworoczna"

Szczegowe informacje:


Warsztaty pianistyczne

26 padziernika 2012 zapraszamy na warsztaty pianistyczne prowadzone przez mgr Marka Ciepierskiego z ZPSM II st. w Katowicach. Spotkanie przewidziane jest w godz. 9.00 - 14.00.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgoszenie udziau najpniej do dnia 19.X.2012 r.


Plan lekcji

W zakadce Strefa Ucznia umieszczony zosta aktualny plan lekcji, obowizujcy od 4 wrzenia 2012.


Nowy rok szkolny

Zapraszamy na Miejskie Rozpoczcie Roku Szkolnego 3 wrzenia 2012 r o godz. 11,0.Ustalanie zaj u nauczycieli instrumentu o godz.13,30.