akordeon


Akordeon to instrument z grupy dtych jzyczkowych. Jest zbudowany z 2 przegrd z wiatrownicami poczonych miechem. W zalenoci od typu akordeonu posiada on dwie klawiatury: klawiszow lub guzikow dla prawej rki i 1-2 klawiatury guzikowe dla lewej rki. Nad klawiaturami umieszczone s przeczniki rejestrowe suce do zmian barwy dwiku. Powietrze toczone lub ssane za pomoc miecha wprowadza w drgania metalowe blaszki (stroiki), powodujc wydobycie dwikw o odpowiedniej wysokoci, barwie i gonoci. Akordeon pochodzi od harmonii rcznej - instrumentu powstaego w XIX wieku, wystpujcego pod rnymi nazwami np. bandoneon, concertina i in. Cige udoskonalanie tych instrumentw doprowadzio do skonstruowania wspczesnej odmiany akordeonu o duych moliwociach wykonawczych. Ju w pocztkach XX wieku akordeon zdoby niezwyk popularno w muzyce tanecznej i ludowej. Due zainteresowanie instrumentem wykazali rwnie muzycy i kompozytorzy z krgu muzyki powanej, wprowadzajc go na estrady koncertowe caego wiata. Niekiedy spotykamy akordeon w muzyce jazzowej. Akordeon doczeka si wasnej literatury muzycznej, na ktr skadaj si transkrypcje muzyki dawnej (gwnie organowej) oraz liczne kompozycje napisane specjalnie na ten instrument. Obecnie klasy akordeonu posiadaj wszystkie polskie szkoy i akademie muzyczne, a take wikszo orodkw zagranicznych.