altwka


Rozmiar wspczesnej altwki jest proporcjonalnie wikszy od skrzypiec o jedn sidm ich wielkoci. Smyczek jest nieco duszy i ciszy. Jej cztery struny strojone s o kwint niej od skrzypcowych: c, g, d1, a1. Struny niegdy wykonywane byy wycznie z preparowanych jelit zwierzcych, obecnie produkowane s ze stali. Od wielu lat o altwce i altowiolistach kry wiele mitw. Instrument ten, jako mniej wirtuozowski ni skrzypce i nie tak bogaty kolorystycznie jak wiolonczela, ignorowany by do tego stopnia, e niejednokrotnie nauk gry na nim rozpoczynay osoby nie rokujce adnych nadziei na karier skrzypka, a nawet osoby nie majce specjalnych predyspozycji do bycia muzykiem w ogle. Altwka z racji tego, e relatywnie jest duo wiksza od skrzypiec, z mniejsz atwoci operuje rodkami wirtuozowskimi. Strojona oktaw wyej ni wiolonczela, zachowujc pudo rezonansowe kilkakrotnie od niej mniejsze, staje wobec naturalnych ogranicze wolumenu i nonoci dwiku. Std nareszcie pozytywna konkluzja o tzw. nosowym, ciepym, mikkim i kojcym brzmieniu altwki. W orkiestrze symfonicznej, pord jaskrawych skrzypiec i konkretnych wiolonczel, altwka przybiera funkcj agodzc te dwa bieguny. Swym ciepym tonem nadaje brzmieniu orkiestry swoistego matu, scala skrajne rejestry, dajc im podstaw i to do ukazania ich waciwoci w jeszcze lepszym wietle. Od pocztku XX wieku, altwka zyskaa sobie mocn i autorytatywn pozycj w muzycznym wiecie. Wybitny dyrygent Artur Nikish (1855 - 1922), powiedzia kiedy, e psyche muzyka zwizana jest cile z instrumentem na ktrym gra. Scharakteryzowa wic altowiolistw w ten sposb: altowiolici s z natury spokojni i dobrze usposobieni do otaczajcego ich wiata. Henry Ellis Dickson wieloletni muzyk Boston Symphony Orchestra, w swojej publikacji wydanej w 1969 roku Gentelman, More Dolce Please, napisa e pomidzy wszystkimi sekcjami orkiestry, zesp altwek naley do najmniej kopotliwych. Wreszcie uznany krytyk muzyczny Irving Kolodin napisa do przewrotnie: Jako pocztkujcy altowiolista, szanuje wszystkich innych altowiolistw jako pracowitych ludzi, ktrzy moe nie maj takiej atwoci i zwinnoci w palcach jak pierwsi skrzypkowie, ale s bardziej oczytani, syszeli wicej muzyki i wszyscy s ludmi o lepszym smaku. Jest w tym twierdzeniu zapewne troch przesady, jednak opinia o niezwykej solidarnoci altowiolistw jest powszechnie znana i to daje tym instrumentalistom przewag nad pozostaymi grupami kwintetu smyczkowego.