flet


Flet jest jednym z najstarszych instrumentw muzycznych. Wyksztaci si z prymitywnych piszczaek wykonanych z koci, kw zwierzcych, pniej trzciny i drewna. Wyniki odkry archeologicznych na caym wiecie wskazuj, e prawzory fletu znano ju w epoce kamienia. Instrumenty te suyy prawdopodobnie celom magicznym, lub miay zastosowanie podczas polowa, penicfunkcj sygnaw porozumiewawczych. Znany by take ludom epoki staroytnej: Chiczykom, Egipcjanom, Grekom, stanowic wany element ich kultury muzycznej. Na przestrzeni wiekw konstruktorzy zaczli udoskonala jego ksztaty i dodawa nowe elementy. Ostateczna konstrukcja fletu zostaa przyjta dopiero w XIXw. dziki modyfikacjom T. Boehma. Przyczyni si do ulepszenia mechanizmu klapowego oraz zastosowa otwory boczne o wikszej rednicy, rozmieszczone zgodnie w wymogami akustyki. Jego udoskonalenia stosowane do dzi, stay si podstaw konstrukcji nowoczesnych fletw poprzecznych. Flet posiada przepikne brzmienie o bogatych walorach kolorystycznych. W niszych rejestrach posiada barw mikk iagodn, natomiast w wyszych bardziej wyrazist iostr. Ze wzgldu na szerokie moliwoci techniczne, jak i wyrazowe instrument ten znajduje wszechstronne zastosowanie w muzyce solowej, kameralnej oraz symfonicznej. Niekiedy take wystpuje w muzyce rozrywkowej i jazzowej.