gitara


Ksztat i budowa gitary klasycznej zostay zaczerpnite z dziewitnastowiecznych hiszpaskich instrumentw Antonia Torresa. Ten pierwowzr doskonalono w rnych krajach, dlatego obecnie wiele bardzo dobrych instrumentw koncertowych powstaje poza Hiszpani. Do jej produkcji zazwyczaj uywa si czterech rodzajw drewna: brazylijskiego lub indyjskiego palisandru, alpejskiego wierku z centralnej Europy, mahoniu z Pd. Ameryki i hebanu z Cejlonu. Drewno przez kilka lat przechowywane jest w specjalnych warunkach, po czym rcznie wykonuje si z niego poszczeglne czci instrumentu. rednio wykonanie jednej gitary wymaga ok. 120 godzin intensywnej pracy. Twrcy zmieniaj drobne elementy konstrukcyjne poszczeglnych egzemplarzy, dziki czemu uwydatniaj ich odrbne cechy i kada gitara brzmi inaczej. O barwie dwiku, jego sile i dugoci decyduj waciwoci drewna, z ktrego zrobiona jest pyta rezonansowa, jej konstrukcja, a take kady element puda i szyjki. Wspczesna gitara klasyczna dziki nowym materiaom oraz odkryciom w inynierii i akustyce, ulega cigym zmianom. Obecnie poszukuje si gitar, ktrych brzmienie, zachowujc naturalny charakter i barw tego instrumentu, posiada jednoczenie odpowiedni si i dwiczno. Gitara uywana jest jako instrument koncertowy oraz akompaniujcy. Spotykamy j rwnie w zespoach rozrywkowych i jazzowych, gdzie stosowane s elektryczne odmiany instrumentu np. gitara hawajska lub gitara elektryczna - pozbawione puda rezonansowego, wyposaone w przetworniki elektromechaniczne zamieniajce drgania strun w sygna elektryczny, podlegajcy dowolnemu wzmocnieniu i przeksztaceniom.

Uwaga: W naszej szkole prowadzona jest nauka gry na gitarze wycznie w zakresie wykonawstwa muzyki powanej.