harfa


Harfa jest zaliczana do instrumentw strunowych szarpanych. Jest zbudowana w ksztacie stylizowanego trjkta, ktrego jeden bok stanowi rozszerzajce si ku doowi pudo rezonansowe. Z niego wychodz struny nacignite na drewniane koki, tkwice w grnej ramie. Jest to jeden z najstarszych instrumentw muzycznych. W staroytnoci harfa spotykana bya rwnie w ksztacie uku. Harfa bya znana ju w Azji Mniejszej okoo 5000 lat temu. Znana bya rwnie w kulturze w staroytnej Mezopotamii.Po raz pierwszy harfa znalaza si w orkiestrze w twrczoci Jerzego Fryderyka Haendla oraz Christopha Willibalda Glucka. Jednake stae miejsce w orkiestrze pojawio si dopiero w partyturach Hektora Berlioza oraz Ryszarda Wagnera.Wspczesn popularno instrument ten zawdzicza krlowej Francji - Marii Antoninie Austriaczce, ktra bya utalentowan harfistk. Dziki modzie, jaka zapanowaa na harf w okresie schyku monarchii francuskiej, instrument ten rozwin si technicznie i sta si bardziej interesujcy dla kompozytorw, ktrzy dotychczas rzadko komponowali utwory harfowe ze wzgldu na niepraktyczno instrumentu. Harfa jest instrumentem narodowym w Peru, Irlandii i Paragwaju. Jest rwnie instrumentem koncertowym. Istnieje wiele odmian harf, jednak do najczciej uywanych nale: harfa koncertowa, harfa celtycka, harfa haczykowa oraz harfa elektryczna. Instrument ten, oprcz muzyki klasycznej wietnie odnajduje si w muzyce jazzowej i muzyce rozrywkowej.