obj


Obj zaliczany jest do grupy instrumentw dtych drewnianych stroikowych. Zbudowany jest z drewnianej rury zakoczonej nieco rozszerzon czar gosow, zaopatrzon w liczne otwory boczne zamykane i otwierane za pomoc klap. U wlotu instrumentu osadzony jest podwjny stroik zbudowany z dwch odpowiednio ze sob poczonych pytek trzciny, ktre grajcy pobudza do drga strumieniem wdmuchiwanego powietrza. Obj wyksztaci si w poowie XVII wieku z francuskiej szamai - dyszkantowej odmiany pomortu - instrumentu znanego ju w redniowiecznej Francji. Nie wiadomo jednak, kto by wynalazc oboju, ale bardzo szybko instrument ten rozpowszechni si w caej Europie. Zczasem zaczto wprowadza nowe elementy. Jednak ostateczna konstrukcja oboju zostaa przyjta dopiero w XIXw. Obj jest instrumentem o bogatych walorach kolorystycznych. Charakteryzuje si melancholijnym, piewnym i do przenikliwym brzmieniem. Z duym powodzeniem mona wykonywa utwory o charakterze kantylenowym. Ze wzgldu na szerokie moliwoci, instrument ten znajduje wszechstronne zastosowanie wmuzyce solowej, kameralnej isymfonicznej. Jest take czsto wykorzystywany w muzyce filmowej.