perkusja


Instrumenty perkusyjne nale niewtpliwie do najstarszych stworzonych przez czowieka. Stanowi grup instrumentw, z ktrych dwik wydobywany jest poprzez ich uderzanie lub pocieranie domi, pakami, miotekami, prtem itp. lub przy uyciu specjalnego mechanizmu klawiszowego. Ze wzgldu na rodzaj wydobywanego dwiku, instrumenty perkusyjne dzielimy na membranowe, w ktrych rdem dwiku jest drgajca membrana (np. skra napita na rezonatorze) oraz instrumenty, w ktrych rdem dwiku jest drgajce spryste ciao w formie pytki, sztabki, klocka, prta, rury, blaszki, naczynia wykonanego z metalu, kamienia lub szka itp. Przewanie wydobywane z nich dwiki posiadaj jedn wysoko, dlatego s uywane gwnie do podkrelania rytmu. Z niektrych instrumentw moliwe jest wydobywanie dwikw o rnej wysokoci - te su do wykonywania melodii.

Ksylofon
Instrument zbudowany z szeregu chromatycznie nastrojonych pytek z twardego drewna, uoonych zwykle w 2-4 rwnolege rzdy. Dwiki wydobywa si poprzez uderzanie w pytki specjalnymi paeczkami; wysoko wydobywanego dwiku zaley od wielkoci pytki; skala instrumentu - od iloci pytek. Instrument pochodzenia azjatyckiego. W XIX wieku wszed na stae w skad orkiestry symfonicznej. Jest wykorzystywany rwnie jako instrument solowy.

Wibrafon
Instrument zbudowany w pocztkach XX wieku na wzr azjatyckiego ksylofonu, w ktrym drewniane pytki zastpiono metalowymi uoonymi w 2 rwnolegych rzdach przypominajcych ukadem klawiatur fortepianu. Dodano rwnie metalowy stojak z mechanizmem tumikowym, umoliwiajcym regulacj dugoci brzmienia wydobywanych dwikw. Pod kad z pytek umieszczono metalow rur penic rol rezonatora. W kadej z rur umieszczono wirujcy krek powodujcy powstawanie charakterystycznej dla wibrafonu modulacji dwiku. Do gry stosuje si 1-4 paeczki z gwkami filcowymi lub gumowymi. Wibrafon posiada skal chromatyczn od 2,5 do 4 oktaw. Pocztkowo instrument znalaz zastosowanie gwnie w muzyce rozrywkowej i jazzowej, jednak z czasem znalaz swoje miejsce rwnie w muzyce orkiestrowej i kameralnej.