puzon


Prototypem puzonu jest staroytny instrument o nawie buccina, bdcy odmian rogu pasterskiego uywanego w Etrurii. Przejty przez Rzymian znalaz zastosowanie gwnie jako instrument wojskowy. Rura instrumentu stanowia pocztkowo niepodzieln cao. Dopiero w XV wieku zastosowano w jego konstrukcji suwak. Poczwszy od XVI wieku rozpoczto budow puzonw w 5 odmianach: sopranowej - rzadko uywanej; altowej, tenorowej, basowej i kontrabasowej - zastpionych w poowie XIX wieku odmian barytonow, obecnie uywan. Istniej take odmiany puzonu, w ktrych suwak zastpiono wentylami. Puzon obecnie znalaz zastosowanie w orkiestrze symfonicznej, orkiestrach dtych, w muzyce kameralnej i jako instrument solowy. Rozlega skala dwikowa instrumentu oraz jego due moliwoci wykonawcze sprawiy, e ju od samego pocztku znalaz si w krgu zainteresowania wielu kompozytorw. Z biegiem lat doczeka si sporej literatury muzycznej, zarwno orkiestrowej jak i kameralnej. Na przeomie XIX i XX wieku wszed na stae w skad tradycyjnego zespou jazzowego (dixielandowego), a pniej w skad big bandu i mniejszych formacji jazzowych. Wystpuje rwnie w muzyce rozrywkowej i ludowej. Jest jedynym instrumentem dtym, na ktrym jest moliwe pynne przechodzenie z dwiku na dwik poprzez zastosowanie tzn. glissanda. Dla uzyskania specjalnego efektu brzmieniowego niekiedy stosuje si stokowy tumik umieszczany w czarze gosowej.