skrzypce


Znaczna cz naukowcw przypisuje pochodzenie skrzypiec terytorium Polski. Dzieje sie tak m.in. dlatego e pierwsze wzmianki o tym instrumencie pochodz wanie z naszego kraju, gdzie ju w XVI w dziaay warsztaty lutnicze produkujce skrzypce. Drugim krajem, ktry moe by ojczyzn skrzypiec s Wochy. Przypuszcza si, skrzypce swj ksztat zawdziczaj woskiej lirze lub violi. Byy to instrumenty bardzo popularne w XVI i XVII wieku. Z upywem lat skrzypce stworzyy swoist rodzin instrumentw o podobnym wygldzie z niewielkimi rnicami (np. wielko). Do tej grupy poza skrzypcami zaliczamy take altwk (altowa odmiana), tenork (tenorowa odmiana) oraz wiolonczelle i kontrabas. Pierwszym napisanym dzieem posiadajcym samodzieln parti skrzypiec jest znana Sinfonia autorstwa Luca Marenzio. Jako dat jej stworzenia szacuje si rok 1591. Pierwsze kompozycje na skrzypce pojawiy si w pocztkach XVII wieku. Za pierwszego wirtuoza skrzypiec uwaa si B.Martiniego. Jako dat powstania pierwszych unowoczenionych skrzypiec uznaj si poow XVIII wieku. Jest to okres rozkwitu dziaalnoci znanych na caym wiecie lutnikw. Jednym z takich znanych lutnikw by Bagatella, ktry stworzy skrzypce dla Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ten okres charakteryzuje sie take powstawaniem wielu nowych zakadw lutniczych, w ktrych to produkowane byy skrzypce. Czsto dziaalnoci lutnicz zajmoway si cae rodziny. Najsawniejszym i najlepszym do tej pory budowniczym skrzypiec by Antonio Stradivari. Jego dzieem jest okoo 1100 egzemplarzy skrzypiec (najpikniej brzmicych). Skrzypce Stradivariusa uwaane s za najwiksze osigniecie lutnicze. Ceny za nie sigaj astronomicznych kwot, dochodz nawet do 5 mln dolarw. Prawdziwe skrzypce Stradivariusa s obecnie niezwykle rzadkie. Ceny za nie wci rosn - ustalane s przez hobbistyczny rynek dzie sztuki. Specjalici ju od ponad 250 lat zastanawiaj si nad wspaniaym brzmieniem skrzypiec tego znamienitego lutnika. Kady twrca skrzypiec mia swoje receptury na produkcje tego instrumentu. Uywali wasnej mieszaniny rodkw chemicznych. To wanie one sprawiay, e drewno uywane do produkcji skrzypiec miao rne waciwoci. Antonio Stradivari pozna tajemnic naprawde wyjtkowej mieszanki...

Ucze, ktry zostanie przyjty do klasy I moe korzysta z instrumentu szkolnego dobranego indywidualnie do dziecka przez nauczyciela prowadzcego.