waltornia


Najbardziej pierwotn form waltorni by prawdopodobnie rg pochodzenia zwierzcego, przewanie bawoli lub barani. wiadczy o tym jego nazwa i to nie tylko w jzyku polskim. Take we francuskim cor, woskim corno, hiszpaskim cuerno, angielskim horn, niemieckim Horn lub Waldhorn (z tego ostatniego wywodzi si alternatywna nazwa polska waltornia). Z powodu prymitywnej budowy i braku ustnika skala takiego rogu bya niewielka, ograniczajca si do jednego lub najwyej kilku dwikw. Z czasem zaczynay powstawa rogi metalowe, uywane przez pasterzy i myliwych, a take wykonane z metali szlachetnych zota i srebra oraz z koci soniowej, z ktrych korzystao rycerstwo i moni na polowaniach. Metalowy rg zbudowany z rury zakoczonej kielichowym rozszerzeniem tradycyjnie przyj form okrgej, pojedynczej lub podwjnej ptli. Instrument posiada rne rozmiary i stroje. Pocztkowo rg uywany by do polowa. Zaczto ich take uywa w produkcjach teatralnych do tworzenia dwikowych elementw specjalnych. Technika gry na tym instrumencie wymaga, aby jednoczenie dmucha przez odpowiednio uoone wargi, obsugiwa wentyle i manipulowa rk w czarze gosowej instrumentu.