wiolonczela


Wiolonczela wyksztacia si prawdopodobnie w II poowie XVI wieku z basowej violi da braccio, jednak dopiero pod koniec XVII wieku zaja miejsce violi da gamba, przewyszajc j znacznie moliwociami technicznymi i wyrazowymi. Pierwszym znanym twrc wiolonczel by Nicola Amati, jednak dopiero jego ucze, synny Antonio Stradivari, stworzy obowizujcy do dzisiaj standard instrumentu. Uwaa si, e swoj obecn form wiolonczela zawdzicza temu woskiemu lutnikowi. Na wiolonczeli gra si na siedzco, obejmujc kolanami pudo rezonansowe, ktre dodatkowo oparte jest o ziemi nk. Wiolonczela posiada pikne, niskie, melancholijne brzmienie, cho w wysokim rejestrze brzmi jasno, czasem nawet byskotliwie. Oprcz bycia czci kwartetu smyczkowego, orkiestry kameralnej i symfonicznej, jest take wanym instrumentem solowym. Od czasw baroku do wspczesnoci powstao bardzo wiele utworw muzycznych na wiolonczel. Pocztkowo znalaza zastosowanie gwnie w grze zespoowej do realizacji partii basowych, by w XVIII wieku zyska rang instrumentu solowego. W Polsce wiolonczela jest w powszechnym uyciu ju w XVI wieku. Do emancypacji wiolonczeli ogromnie przyczyni si Luigi Boccherini, wirtuoz tego instrumentu. Wiolonczela jest instrumentem koncertujcym nawet w wielu jego utworach kameralnych. Do jej popularnoci przyczyni si te fakt, e grao na niej wielu arystokratw; najsynniejszym wrd "koronowanych" wiolonczelistw by Fryderyk Wilhelm II, krl Prus. Ze wzgldw obyczajowych na wiolonczeli grywali niemal wycznie mczyni; jeszcze w pocztkach XX wieku nieliczne kobiety-wiolonczelistki trzymay instrument z boku, a nie tak, jak jest dzi norm, czyli midzy nogami. XX wiek to zoty okres w historii wiolonczeli. Znakomici wykonawcy wprowadzili j do sal koncertowych jako instrument solowy. Oni te byli inspiracj dla kompozytorw, ktrzy ogromnie poszerzyli do skromny dotychczas repertuar solowy na ten instrument. Szczeglne zasugi dla "renesansu" wiolonczeli mia Mcisaw Rostropowicz; ten wirtuoz i wielki pedagog wyksztaci ogromn liczb znakomitych solistw, ktrzy umocnili pozycj wiolonczeli jako instrumentu solowego, obok fortepianu i skrzypiec. Dla Rostropowicza komponowali m.in. Sergiusz Prokofiew, Dymitr Szostakowicz, Witold Lutosawski. Najstarsz wiolonczel bdc do dzisiaj w uyciu jest instrument wykonany w 1566 roku przez Andre Amatiego dla orkiestry francuskiego krla Karola IX; posiada on znakomite brzmienie. Gra na nim niemiecki wiolonczelista Julius Berger.

Ucze, ktry zostanie przyjty do klasy I moe korzysta z instrumentu szkolnego dobranego indywidualnie do wieku i wielkoci dziecka przez nauczyciela prowadzcego.