Karta zgoszenia


Karta zgoszenia na Konkurs lski


Dnia 8 marca 2018 r zosta wyczerpany limit zgosze do wszystkich grup.

Imi i nazwisko ucznia
Data urodzenia
Instrument
Grupa
Rok nauki
Nauczyciel
Akompaniator
Szkoa
Adres szkoy
e-mail szkoy
nr. telefonu
Program (I etap)
Program (II etap)