Regulamin XXIV lskiego konkursu "Instrumenty Dte"
"Blacha dla najmodszych"


Honorowy Patronat Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie1

XXIV lski Konkurs INSTRUMENTY DTE Blacha dla najmodszych" odbdzie si w ZSM im. M. Spisaka Dbrowie Grniczej w dniach 25 -27 kwietnia 2017 r. Konkurs ma zasig oglnopolski.

2

Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie moliwoci wspzawodnictwa wrd uczniw oraz zachcanie ich do ksztacenia muzycznego,
  • konfrontacja poziomu, oraz poszukiwa repertuarowych i wykonawczych,
  • popularyzacja instrumentw dtych wrd dzieci i modziey,
  • promocja miasta Dbrowa Grnicza
3

W Konkursie uczestniczy mog uczniowie szk muzycznych, klas instrumentw dtych blaszanych (trbka, waltornia, puzon, tuba )

4

Uczestnicy Konkursu klasyfikowani bd w dwch grupach wiekowych :
  • I grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2004 r. i pniej
  • II grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2001 r. i pniej
5

Uczestnicy Konkursu zobowizani s do wykonania programu okrelonego w zaczniku do regulaminu, a laureaci s zobowizani do udziau w Koncercie Laureatw. Ze wzgldw organizacyjnych czas prezentacji uczestnikw bdzie cile przestrzegany. Jury moe przerwa wystp, jeeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

6

Akompaniatorw zapewniaj szkoy delegujce uczniw na Konkurs.

7

Decyzje Jury s ostateczne i niepodwaalne.

8

Wystpy uczestnikw Konkursu mog by rejestrowane przez organizatorw.

9

Po zakoczeniu przesucha konkursowych Jury udziela konsultacji.

10

Laureat poprzednich konkursw (Grand Prix i Miejsce I) nie moe bra udziau w tej samej kategorii wiekowej.

11

Zgoszenia uczestnikw Konkursu naley przesa wypeniajc formularz zgoszeniowy zamieszczony na stronie szkoy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2017 r.

12

Zgoszenie na konkurs jest rwnoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu oraz z wyraeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnikw.

13

Szkoa wysyajc uczestnikw na Konkurs winna wpaci na konto Rady Rodzicw ZSM Getin Bank oddz. w Dbrowie Grniczej 90 1560 1010 2148 2096 7059 0001 wpisowe w kwocie 120 z za kadego uczestnika do dnia 26 marca 2017 r. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

14

Kolejno wystpw konkursowych uczestnikw poszczeglnych szk zostanie ustalona przez organizatorw. Zostanie podana na stronie internetowej szkoy do dnia 9 kwietnia 2017 r. i ze wzgldw organizacyjnych nie podlega zmianie.


Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka
ul. J. Dbskiego 17
41-310 Dbrowa Grnicza
tel/fax 32 262-01-62


Organizator konkursu - Jerzy lzak
e-mail; j.slezak@zsmdabrowa.edu.pl
tel. 606-959-573