Regulamin XXV lskiego konkursu "Instrumenty Dte"
"Drewno dla najmodszych"

1

XXV lski Konkurs INSTRUMENTY DTE "Drewno dla najmodszych" odbdzie si w ZSM im. M. Spisaka Dbrowie Grniczej w dniach 24 -27 kwietnia 2018 r. Konkurs ma zasig oglnopolski.

2

Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie moliwoci wspzawodnictwa wrd uczniw oraz zachcanie ich do ksztacenia muzycznego,
  • konfrontacja poziomu, oraz poszukiwa repertuarowych i wykonawczych,
  • popularyzacja instrumentw dtych wrd dzieci i modziey,
  • promocja miasta Dbrowa Grnicza
3

W Konkursie uczestniczy mog uczniowie szk muzycznych, klas instrumentw dtych drewnianych (flet, obj, klarnet, fagot, saksofon )

4

Uczestnicy Konkursu klasyfikowani bd w trzech grupach wiekowych :
  • I grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2008 r. i pniej - tylko jeden etap
  • II grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2005 r. i pniej - dwa etapy
  • III grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2002 r. i pniej - dwa etapy
5

Uczestnicy Konkursu zobowizani s do wykonania programu okrelonego w zaczniku nr 1 do regulaminu. Ze wzgldw organizacyjnych czas prezentacji uczestnikw bdzie cile przestrzegany. Jury moe przerwa wystp, jeeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

6

Uczestnicy bd klasyfikowani odrbnie w kadej grupie wiekowej zgodnie z regulaminem pracy Jury. Decyzje Jury s niepodwaalne i ostateczne. Ilo zgosze z jednej szkoy nie moe przekroczy omiu uczestnikw.

7

Akompaniatorw zapewniaj szkoy delegujce uczniw na Konkurs.

8

Wystpy uczestnikw Konkursu mog by rejestrowane wycznie przez organizatorw.

9

Po zakoczeniu przesucha konkursowych Jury udziela konsultacji.

10

Laureat poprzednich konkursw (Grand Prix i Miejsce I) nie moe bra udziau w tej samej kategorii wiekowej.

11

Zgoszenia uczestnikw Konkursu naley przesa wypeniajc formularz zgoszeniowy zamieszczony na stronie szkoy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2018 r.
W zwizku z ograniczon liczb uczestnikw decyduje kolejno zgosze.

12

Zgoszenie na konkurs jest rwnoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu oraz z wyraeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzania danych osobowych uczestnikw.

13

Kolejno wystpw konkursowych uczestnikw poszczeglnych szk zostanie ustalona przez organizatorw i podana na stronie internetowej szkoy do dnia 9 kwietnia 2018 r. Ze wzgldw organizacyjnych kolejno nie podlega zmianie.


Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka
ul. W. Grynia 17
41-310 Dbrowa Grnicza
tel/fax 32 262-01-62


Osoba do kontaktu; Jerzy lzak
e-mail; j.slezak@zsmdabrowa.edu.pl
tel. 606-959-573