Regulamin XXV lskiego konkursu "Instrumenty Dte"
"Drewno dla najmodszych"


Pena i obowizujca tre regulaminu zostanie umieszczona na stronie szkoy po ustaleniu ostatecznych zasad o organizacji konkursw przez CEA.1

XXV lski Konkurs INSTRUMENTY DTE "Drewno dla najmodszych" odbdzie si w ZSM im. M. Spisaka Dbrowie Grniczej w dniach 24 -27 kwietnia 2018 r. Konkurs ma zasig oglnopolski.

2

Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie moliwoci wspzawodnictwa wrd uczniw oraz zachcanie ich do ksztacenia muzycznego,
  • konfrontacja poziomu, oraz poszukiwa repertuarowych i wykonawczych,
  • popularyzacja instrumentw dtych wrd dzieci i modziey,
  • promocja miasta Dbrowa Grnicza
3

W Konkursie uczestniczy mog uczniowie szk muzycznych, klas instrumentw dtych drewnianych (flet, obj, klarnet, fagot, saksofon )

4

Uczestnicy Konkursu klasyfikowani bd w dwch grupach wiekowych :
  • I grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2008 r. i pniej - tylko jeden etap
  • II grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2005 r. i pniej - dwa etapy
  • III grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2002 r. i pniej - dwa etapy
5

Uczestnicy Konkursu zobowizani s do wykonania programu okrelonego w zaczniku do regulaminu, a laureaci s zobowizani do udziau w Koncercie Laureatw. Ze wzgldw organizacyjnych czas prezentacji uczestnikw bdzie cile przestrzegany. Jury moe przerwa wystp, jeeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

6

Akompaniatorw zapewniaj szkoy delegujce uczniw na Konkurs.

7

Decyzje Jury s ostateczne i niepodwaalne.


Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka
ul. W. Grynia 17
41-310 Dbrowa Grnicza
tel/fax 32 262-01-62


Pytania i wtpliwoci kierowa do:
e-mail; j.slezak@zsmdabrowa.edu.pl
tel. 606-959-573