Informacje oglne


zumi ZESPӣ SZKӣ MUZYCZNYCH
im. Michaa Spisaka
41-300 Dbrowa Grnicza
ul. Wirgiliusza Grynia 17

tel. 32/262-01-62 fax 32/262-01-62
tel. ksigowo 32 268-04-47 fax 32 268-04-47
NIP 629-22-04-711
Regon 277601970

sekretariat
sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl

dyrektor
i.tuszycka@zsmdabrowa.edu.pl

v-ce dyrektor do spraw oglnoksztaccych
a.golkowska@zsmdabrowa.edu.pl

v-ce dyrektor do spraw oglnoksztaccych
m.jagielkogrot@zsmdabrowa.edu.pl

v-ce dyrektor do spraw muzycznych
i.trzesimiech@zsmdabrowa.edu.pl

ksigowo
ksiegowosc@zsmdabrowa.edu.pl
j.szopa@zsmdabrowa.edu.pl

referent do spraw uczniowskich
referent.uczniowie@gmail.com

wietlica
swietlica@zsmdabrowa.edu.pl

pedagog
pedagog@zsmdabrowa.edu.pl

kierownik sekcji instrumentw dtych i perkusji
j.slezak@zsmdabrowa.edu.pl

kierownik sekcji instrumentw smyczkowych, gitary i harfy
e.pasteczka@zsmdabrowa.edu.pl

specjalista ds.bhp
bhp@zsmdabrowa.edu.pl


Sekretariat czynny jest w godzinach:
poniedziaek, wtorek, roda, czwartek 8,00 - 17,00
pitek 8,00 - 15,30

Konto Rady Rodzicw przy ZSM;
90 1560 1010 2148 2096 7059 0001 Getin Bank