Informacje oglne


zumi ZESPӣ SZKӣ MUZYCZNYCH
im. Michaa Spisaka
41-300 Dbrowa Grnicza
ul. Wirgiliusza Grynia 17

tel. 32/262-01-62 fax 32/262-01-62
tel. ksigowo 32 268-04-47 fax 32 268-04-47
NIP 629-22-04-711
Regon 277601970

sekretariat
sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl

dyrektor
a.golkowska@zsmdabrowa.edu.pl

v-ce dyrektor do spraw oglnoksztaccych
a.wyrodek@zsmdabrowa.edu.pl

v-ce dyrektor do spraw muzycznych
i.trzesimiech@zsmdabrowa.edu.pl

v-ce dyrektor do spraw muzycznych
o.piwowar@zsmdabrowa.edu.pl

ksigowo
ksiegowosc@zsmdabrowa.edu.pl
o.nanus@zsmdabrowa.edu.pl

referent do spraw uczniowskich
referent.uczniowie@gmail.com

wietlica
swietlica@zsmdabrowa.edu.pl

pedagog
pedagog@zsmdabrowa.edu.pl

kierownik sekcji fortepianu i akordeonu
a.naczynskaszlek@zsmdabrowa.edu.pl

kierownik sekcji instrumentw dtych i perkusji
j.slezak@zsmdabrowa.edu.pl

kierownik sekcji instrumentw smyczkowych, harfy i gitary
e.pasteczka@zsmdabrowa.edu.pl

specjalista ds.bhp
bhp@zsmdabrowa.edu.pl

inspektor ochrony danych osobowych
biuro@lumiconsulting.pl
mgr in. ukasz Wickowski tel. 503038001


Sekretariat czynny jest w godzinach:
poniedziaek, roda, pitek 7,30 - 15,30
wtorek, czwartek 7,30 - 16,30

Konto Rady Rodzicw przy ZSM;
30 1240 4908 1111 0010 8610 5045