Laboratoria Przyszłości

Home / Laboratoria Przyszłości

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której
misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne
i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (lekcje przyrody, geografii, matematyki, chemii,
muzyki, języka polskiego, języka angielskiego, religii, historii, nauczania wczesnoszkolnego)
lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych.
W ramach programu nasza szkoła otrzymała od Państwa wsparcie finansowe w kwocie
60.000 tysięcy złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju
umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży naszej placówki.
Dokonano zakupu następującego sprzętu:

 • drukarka 3D z akcesoriami i filamentem,
 • szafka na drukarkę 3D,
 • aparat fotograficzny z funkcją nagrywania filmów,
 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
 • lutownica,
 • statyw do aparatu wraz z akcesoriami,
 • mikroport z akcesoriami,
 • oświetlenie do realizacji nagrań,
 • mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
 • gimbal do aparatów i kamer,
 • rekorder,
 • robot edukacyjny do rozwijania kreatywnego i logicznego myślenia z tabletem,
 • klocki edukacyjne LEGO,
 • długopisy 3D.

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości.
Zakup powyższego sprzętu umożliwi  kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych
i technicznych uczniów, a także umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,
zdolności myślenia matematycznego, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy
oraz radzenia sobie w życiu codziennym. To również zastosowanie nowych technologii
ułatwiających przekazywanie wiedzy, wsparcie w realizacji podstawy programowej,
prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych, rozwój merytoryczny nauczycieli,
popularyzacja rozwiązań i  umiejętności  praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy
z przygodą, a także odkrywanie i  rozwój  talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość
uczniów.

Skip to content