O szkole

„Człowiek pragnie odnaleźć w sobie płacz , który minął, szum drzew, który jest wspomnieniem i źródło, w którym przed laty widział swoje oczy” – pisał Roman Brandstaetter.
Picture

Historia placówki rozpoczyna się w roku 1991, kiedy to z inicjatywy pełnych zapału pasjonatów- ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Talkowskiego oraz dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia, Ryszarda Gusnara, powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Uroczysta inauguracja roku szkolnego nastąpiła 3 września 1991 roku w gościnnych progach Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie swoją siedzibę miała szkoła. Na stanowisko dyrektora został powołany Ryszard Gusnar. Administrację stanowili pracownicy Pałacu.  W pierwszych klasach działu dziecięcego i młodzieżowego pod okiem 18 pedagogów, rozpoczęło naukę 86 uczniów.

29 II 1992 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia otrzymała imię polskiego kompozytora, dąbrowianina Michała Spisaka. W czerwcu 1995 roku mury szkoły opuściło pierwszych 16 absolwentów działu młodzieżowego. Młodych adeptów sztuki przybywało i szkole nie wystarczały zaadaptowane kolejne pomieszczenia „pałacowe” na drugim piętrze.

W roku szkolnym 1997/ 98 szkoła działała już w dwóch skrzydłach Pałacu Kultury, zajmując 19 pomieszczeń dydaktycznych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty. Pomimo pomysłów organizacyjnych, w budynku było ciasno. Warunki lokalowe stały się troską kolejnych dyrektorów- Marioli Kudery i Zenona Dąbka.

Szczęśliwym i przełomowym dla PSM był rok 2000. W lutym tegoż roku na spotkaniu z ówczesnym wiceministrem Kultury i Sztuki Jackiem Weissem, które odbyło się w naszej szkole dzięki wizytator CEA Danucie Podgórskiej, władze miasta zapewniły, że placówka nasza otrzyma samodzielny budynek po Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Wojska Polskiego 52. I tak też się stało.

W ostatnich dniach sierpnia tegoż roku, szkoła opuściła mury Pałacu Kultury Zagłębia. Niestety nie udało się przenieść całej placówki do nowej siedziby- przeszkodę stanowił brak dostatecznej ilości sal lekcyjnych. W kolejnych latach, w wyniku przebudowy uzyskano dodatkowe pomieszczenia, sala gimnastyczna została zaadaptowana na aulę, która do dziś pełni podwójną rolę- sali koncertowej i gimnastycznej.

Z biegiem lat wzrastała ilość chętnych do nauki w szkole. I tak w czwartym roku działalności, w roku szkolnym 1994/ 95, do szkoły uczęszczało 199 uczniów- 103 w dziale dziecięcym i 96 w dziale młodzieżowym. Stopniowo zwiększała się również liczba zatrudnionych pracowników, doskonalono wymagania programowe, wzbogacano treści kształcenia i podnoszono poziom dydaktyki. Wzrosły wymagania wobec uczniów ale także i nauczycieli. Zmieniała się struktura sekcji instrumentalnych, rozszerzając zasięg instrumentarium. Podbudową i wsparciem kształcenia instrumentalnego, była i jest nauka przedmiotów teoretycznych. Zespoły kameralne, chór i orkiestra uczą najmłodszych wykonawców trudnej sztuki współdziałania i odpowiedzialności za interpretacje dzieła muzycznego.

W roku 2001 zostaje utworzona obok PSM Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i obie placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół Muzycznych, który 18 kwietnia 2005 roku otrzymuje imię Michała Spisaka. Od 1 września 2003 roku uchwałą miasta Państwowa Szkoła Muzyczna nosi nazwę Szkoła Muzyczna .

W roku 2004 dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych zostaje Marek Marcinkowski. Obecnie w szkole pracuje 58 pedagogów oraz 18 osób pionu administracyjno- technicznego, uczęszcza 268 uczniów,

w tym 162 do Szkoły Muzycznej i 106 do OSM.

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele, to również rodzice, którzy od początku byli istotnym oparciem dla funkcjonowania placówki. Nieśli szkole pomoc organizacyjną i finansową.

Od początku swego istnienia szkoła wykazuje aktywną i bogatą działalność koncertową, zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Jest to najlepsze podsumowanie pracy, talentu i zaangażowania uczniów i pedagogów, a także prezentacja poziomu szkoły. Przejawia się to w formie koncertów okolicznościowych, występów nauczycieli i uczniów, popisów, konkursów oraz przesłuchań regionalnych i ogólnopolskich. O osiągnięciach świadczą liczne dyplomy i wyróżnienia, także w konkursach przedmiotowych.

Bardzo zdolni uczniowie otrzymują stypendia miasta Dąbrowy Górniczej.

Cykliczną imprezą organizowaną przez szkołę od 1992 roku jest Śląski Konkurs Instrumenty Dęte. Cenną tradycją, cieszącą się wielkim zainteresowaniem słuchaczy, stały się organizowane przez nas od wielu lat koncerty wigilijne i wielkanocne oraz audycje muzyczne dla dzieci

z dąbrowskich przedszkoli i szkół.

Każdego roku mury szkoły opuszcza duża grupa absolwentów, świadomych odbiorców sztuki i miłośników muzyki, z których wielu kontynuuje naukę w średnich szkołach muzycznych, a następnie podejmuje studia muzyczne.

Czy czas jaki upłynął od stworzenia w roku 1992 Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, można uznać za dobrze wykorzystany ?

„ Czas zmarnowany we wspomnieniach nie istnieje”,

jak powiedział Stefan Kisielewski.

Każda szkoła jest instytucją, czyli czymś trwałym, stabilnym, dającym oparcie, będącym mocnym punktem wyjścia i startu, wyruszania w świat młodych ludzi, wprawionych w umiejętność rozróżniania dobra i zła, prawdy i błędu, spraw ważnych i błahych.

„Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć”

/ Edward Schilebeeck/

Iwona Tuszycka

O patronie

Michał Spisak (14.IX.1914 Dąbrowa Górnicza; 28.I.1965 Paryż), polski kompozytor. Studiował skrzypce i kompozycję w Państwowym Konserwatorium w Katowicach oraz kompozycję u K. Sikorskiego w Warszawie. Koncertował jako skrzypek. Od 1937 mieszkał w Paryżu, gdzie objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polskich. Studia kontynuował u N. Boulanger. Od 1947 członek Związku Kompozytorów Polskich. Otrzymał liczne nagrody za kompozycje, m.in. dwukrotnie Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli (1953, 1957), w 1962 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, w 1964 – Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. Ważniejsze kompozycje: na orkiestrę – Serenada (1939), Suita na orkiestrę smyczkową (1945), Symphonie concertante nr 1 (1947) i nr 2 (1955), Concerto giocoso na orkiestrę kameralną (1957). Na chór i orkiestrę – 2 psalmy (1938), Hymn olimpijski (1955). Inne dzieła Messe de Noël na chór a cappella (1953), balet Melos (1951), utwory kameralne, fortepianowe.