Osignicia 2007/2008


Szkoa Muzyczna I stopnia

 • Natalia Ponka - kl. III cyklu szecioletniego, z klasy fortepianu mgr Agnieszki Spaliskiej, zaja III miejsce w II Chrzanowskich Spotkaniach Modych Instrumentalistw. Chrzanw,17 kwietnia2008r

 • Natalia Ponka - kl. III cyklu szecioletniego, z klasy fortepianu mgr Agnieszki Spaliskiej zaja I miejsce w grupie modszej, w I Midzynarodowym Konkursie Modych Pianistw Nad Kamienn. Skarysko- Kamienna, 22-23 kwietnia 2008r.

 • Mateusz Posuszny ucze klasy wiolonczeli F. Skry zaj II miejsce w XII Spotkaniach Najmodszych Wiolonczelistw w Kodzku

 • Wiktoria Torba kl II OSM uczennica z klasy wiolonczeli F.Skry zaja III miejsce na Oglnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy. Mateusz Posuszny zdoby na tym Konkursie wyrnienie

 • II Oglnopolski Festiwal Orkiestr Szk Muzycznych I st. w Bdzinie - orkiestra smyczkowa prowadzona przez J. Naidek otrzymaa wyrnienie

Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna I stopnia

 • Adam Nowakz klasy fortepianu mgr Aleksandry Naczyskiej Szlk, uzyska wyrnienie w Przesuchaniach Regionalnych Uczniw Klas V Fortepianu.
  Sosnowiec 4.grudnia 2007r.

 • Klaudia Noco - kl. III, z klasy fortepianu Ilony Trzsimiech, zdobya wyrnienie w II Chrzanowskich Spotkaniach Modych Instrumentalistw.
  Chrzanw,17 kwietnia 2008r.

 • Jakub Stachura - kl. V, z klasy fortepianu mgr Magorzaty Adamczyk, zaj II miejsce w grupie starszej, w I Midzynarodowym XXVI Konkursie Modych Pianistw Nad Kamienn.
  Skarysko- Kamienna, 22-23 kwietnia 2008r.