Osignicia 2008/2009


Szkoa Muzyczna I stopnia

 • XIII Festiwal Kameralnych Zespow Instrumentw Dtych Szk Muzycznych I st.
  Kwartet saksofonowy w skadzie . Plewnia, M. Kleszcz, W. Pajk, P. Paw z klasy mgr Arkadiusza Kaliskiego uzyska wyrnienie.
  Tarnowskie Gry, 15 maja 2009

 • XVIII Konkurs Zespow Kameralnych
  Trio w skadzie Krzysztof Lesiak, Katarzyna Sk, Mateusz Posuszny prowadzone przez mgr Ew Krzystaska uzyskao wyrnienie
  Bystrzyca Kodzka, 25 kwietnia 2009

 • V Oglnopolski Konkurs Duetw Fortepianowych
  Zesp Natalia Ponka i Magdalena Leniak przygotowany przez mgr Agnieszk Spalisk otrzyma II miejsce
  Katowice, 16 marca 2009

 • III Chrzanowskie Spotkania Modych Instrumentalistw
  Paulina Ciuba kl.IV z klasy fortepianu mgr Aleksandry Naczyskiej - Szlk otrzymaa wyrnienie I stopnia w II grupie.
  Chrzanw, 28 maja 2009

 • V Konkurs Modych Pianistw im. T. Leszetyckiego w acucie
  Natalia Ponka kl. IV z klasy fortepianu mgr Agnieszki Spaliskiej zdobya II miejsce
  acut, 1-2 czerwca, 2009 r

Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna I stopnia

 • VIII Konkurs Modych Solistw w Jaworznie
  Szymon Pelc z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka otrzyma wyrnienie
  Jaworzno, 27-29 listopada 2008 r.

 • XVIII Konfrontacje Instrumentw Dtych
  Szymon Pelc z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zaj III miejsce
  Maciej Lorek z klasy trbki mgr Piotra Marciniaka zdoby wyrnienie
  Oawa, 24-25 marca 2009 r.

 • VIII Oglnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy
  Natalia Uthke z klasy fletu mgr Katarzyny Zawartki - Panchyrz otrzymaa wyrnienie
  Sochaczew, 6-8 kwietnia 2009

 • V Festiwal Polskiej Muzyki Wspczesnej dla Pianistw im. J. Garci
  Anna Michalak z klasy mgr Ilony Trzsimiech zdobya wyrnienie
  Zuzanna Pierciska z klasy mgr Agnieszki Spaliskiej zdobya wyrnienie
  Lubliniec, 30 marca 2009

 • III Chrzanowskie Spotkania Modych Instrumentalistw
  Anna Michalak z klasy fortepianu mgr Ilony Trzsimiech otrzymaa wyrnienie I stopnia w grupie I
  Adam Nowak z klasy fortepianu mgr Aleksandry Naczyskiej - Szlk zdoby I miejsce w II grupie
  Chrzanw, 28 maja 2009