Osignicia 2010/2011


Szkoa Muzyczna I stopnia

 • III Konfrontacje skrzypcowe w Bdzinie
  Zuzanna Tulej z klasy skrzypiec mgr Martyny Jaremus zdobya wyrnienie
  Bdzin, 10 marca 2011 r.
 • X Konkurs Modych Solistw
  Bartosz Maciek z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zdoby II nagrod
  Jaworzno, 25-27 listopada 2010 r.
 • I Konkurs Fletowy "Syrinx"
  >Gabriela Irzyk z klasy fletu mgr Moniki Walasik zdobya II miejsce
  Kdzierzyn Kole, 24 listopada 2010 r.
 • I Wiosenne Konfrontacje Modych Flecistw
  Martyna Kobus z klasy fletu mgr Moniki Walasik zdobya wyrnienie
  Lubliniec, 15 marca 2011 r.
 • XX Konfrontacje Instrumentw Dtych
  Jakub Piekutowski z klasy trbki mgr Piotra Marciniaka zaj II miejsce
  Bartosz Maciek z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zaj III miejsce
  Oawa, 29-30 marca 2011 r.
 • X Oglnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy
  Gabriela Irzyk z klasy fletu mgr Moniki Walasik zdobya wyrnienie
  Sochaczew, 11-13 kwiecie 2011 r.
 • XVIII lski Konkurs "Instrumenty Dte"
  Bartosz Maciek z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zaj I miejsce
  Dbrowa Grnicza, 27-29 kwiecie 2011 r.
 • X Makroregionalny Konkurs Uczniw Szk Muzycznych I st. Klas Instrumentw Dtych Blaszanych
  Bartosz Maciek z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zaj II miejsce
  Jakub Piekutowski z klasy trbki mgr Piotra Marciniaka zaj II miejsce
  Piotr Wacowski z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zdobywyrnienie
  acut, 6 maja 2011 r.

Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna I stopnia

 • III Konfrontacje skrzypcowe w Bdzinie
  Martyna Majewska z klasy skrzypiec mgr Martyny Jaremus zdobya wyrnienie
  Julianna Geisler, Joanna Cichoska z klasy skrzypiec mgr Jana Kumierczyka zdobyy wyrnienie
  Bdzin, 10 marca 2011 r.
 • Midzyszkolny Konkurs Pianistyczny "Wiosna z fortepianem"
  Olga Spaliskaz klasy fortepianu mgr Magorzaty Adamczyk zaja III miejsce
  Sosnowiec, 21 marca 2011 r.
 • VI Festiwal Polskiej Muzyki Wspczesnej dla Pianistw im. J. Garci
  Anna Michalak z klasy fortepianu Ilony Trzsimiech zdobya III miejsce
  Lubliniec, 5-6 kwiecie 2011 r.
 • XIII Oglnopolski Konkurs Smyczkowych Zespow Kameralnych im. G. Bacewicz
  Kwartet smyczkowy w skadzie; Julia Ornat, Anna Wajs, Katarzyna Koda, Wiktoria Torba przygotowany przez mgr Ew Krzystask zdoby wyrnienie
  d, 8-9 kwiecie 2011 r.
 • X Konkurs Modych Solistw
  Zuzanna Kotowska z klasy saksofonu mgr Arkadiusza Kaliskiego zdobya wyrnienie
  Aleksandra Marchewka z klasy klarnetu mgr Olgierda Komorowskiego zdobya wyrnienie
  Teodor Sawicz z klasy saksofonu Piotra Kawczyskiego zdoby wyrnienie
  Jaworzno, 25-27 listopada 2010 r.
 • I Wiosenne Konfrontacje Modych Flecistw
  Oliwia Ky z klasy fletu mgr Agnieszki Pierzchay zdobya wyrnienie
  Lubliniec, 15 marca 2011 r.
 • XX Konfrontacje Instrumentw Dtych
  Zuzanna Kotowska z klasy saksofonu mgr Arkadiusza Kaliskiego zdobya wyrnienie
  Oawa, 29-30 marca 2011 r.
 • IV Oglnopolski Konkurs Duetw z Harf
  Jan Sikora i Magorzata Sikora /harfa/ z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zdobyli wyrnienie
  Cieszyn, 15-17 kwiecie 2011 r.
 • XVIII lski Konkurs "Instrumenty Dte"
  Szymon Pelc z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zaj III miejsce
  Dbrowa Grnicza, 27-29 kwiecie 2011r.
 • VIII International Interpretative Brasswind Instrument Competition
  Szymon Pelc z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zaj II miejsce
  Brno, 30.04 - 01. 05. 2011 r.
 • X Makroregionalny Konkurs Uczniw Szk Muzycznych I st. Klas Instrumentw Dtych Blaszanych
  Szymon Pelc z klasy waltorni mgr Jerzego lzaka zaj II miejsce
  Jan Sikora z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj III miejsce
  acut, 6 maja 2011 r.
 • Dbrowski Przegld Szkolnych Zespow Teatralnych
  Uczniowie kl. IV, V, VI zdobyli I miejsce
  Uczniw przygotowali nauczyciele; mgr I. Polniak, mgr K. Paasz, mgr E. Gruszka, mgr M. Bukowiecka
 • IV Miejski Turniej z Jzyka Angielskiego
  Katarzyna Koda, Nina Otrbska, ukasz Wybraczyk zajli III miejsce
  Uczniw przygotowaa mgr Katarzyna Paasz.
 • I Olkuski Festiwal Skrzypcowy "May Violinista"
  Julianna Geisler z klasy skrzypiec mgr Jana Kumierczyka zaja II miejsce
  Joanna Cichoska z klasy skrzypiec mgr Jana Kumierczyka zdobya wyrnienie
  Olkusz, 12 maja 2011 r.
 • III Oglnopolski Konkurs Gitarowy
  Pawe Joczyk z klasy gitary mgr Emilii Szerugi zdoby wyrnienie
  Tomaszw Mazowiecki, 13 - 14 maja 2011 r.
 • III Konkurs Modych Pianistw im. Teodora Leszetyckiego
  Zuzanna Pierciskaz klasy fortepianu mgr Agnieszki Spaliskiej zdobya wyrnienie
  acut, 31 maja 2011 r.
 • XVI Miejski Konkurs Ortograficzny
  Marta Kad przygotowana przez mgr Agnieszk Wyrodek zaja II miejsce
 • XIV Miejski Konkurs "Asy z III klasy"
  Marta Kad przygotowana przez mgr Agnieszk Wyrodek zaja II miejsce
 • XIV Wojewdzki Konkurs Recytatorski "Poezja i proza w jzyku Shakespear'a"
  Katarzyna Truszczyska przygotowana przez mgr Katarzyn Paasz zdobya nagrod gwn
 • Oglnopolski Konkurs z Jzyka Angielskiego "FOX 2011"
  Grzegorz Mazur przygotowany przez mgr Katarzyn Paasz zaj VIII miejsce w okrgu katowickim
 • XV Oglnopolski Konkurs na Prac z Literatury
  Julia Ornat przygotowana przez mgr Iwon Polniak zdobya wyrnienie
 • Miejski Konkurs Recytatorski "Moje marzenia
  Katarzyna Zapadka przygotowana przez mgr Katarzyn Srebnick zdobya wyrnienie
 • Miejski Konkurs Szkolnych Zespow Tanecznych
  Zesp "Atomic Dance" przygotowany przez mgr Klaudi Koacz zaj II miejsce
 • Midzyszkolny Turniej Szachowy
  Uczniowie ukasz Wybraczyk i Filip Bany zajli IV miejsce
  Uczniw przygotowaa mgr Klaudia Koacz.