Osignicia 2014/2015


Osignicia muzyczne

 • Konkurs Modych Solistw
  Agata Marcinkowska z klasy oboju Dariusza Jdrusika zaja III miejsce.
  Luksemburg. 2 listopada 2014 r.
 • II Oglnopolski Konkurs Fletowy Syrinx
  Bartosz Kamracki z klasy fletu Katarzyny Zawartki-Panchyrz zaj III miejsce
  Joanna Osuchowska z klasy fletu Katarzyny Zawartki-Panchyrz zdobya wyrnienie
  Kdzierzyn-Kole, 24-25 listopada 2014 r.
 • I Oglnopolski Konkurs Perkusyjny Tamburi di canto
  Lena Hanik i Maja Janukowicz z klasy perkusji Kamila Taborka zdobyy wyrnienie
  Dbrowa Grnicza, 26 listopada 2014 r.
 • XIV Oglnopolski Konkurs Modych Solistw
  Jakub Piekutowski z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaj II miejsce
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj III miejsce
  W punktacji zespoowej zajlimy II miejsce
  Jaworzno, 26-28 listopada 2014 r.
 • VIII Mikoajkowy Konkurs Gitarowy dla Dzieci
  Jeremi Sawaszkiewicz-Ziomka z klasy gitary Emilii Szerugi-Malak zdoby wyrnienie
  Rybnik, 6 grudnia 2014 r.
 • XXIII Poznaski Konkurs Instrumentw Dtych Blaszanych
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj III miejsce
  Pozna, 7 lutego 2015 r.
 • XIV Oglnopolskie Prezentacje Miniatur Skrzypcowych
  Emilia Przybylikz klasy skrzypiec Katarzyny Helwing-Osuch zdobya wyrnienie
  Sieradz, 13-14 marca 2015 r.
 • Oglnopolski Konkurs Pianistyczny "Wiosna z forepianem"
  Amelia Husarzz klasy fortepianu Walentyny Ciesielskiej zdobya wyrznienie
  Sosnowiec, 19 marca 2015 r.
 • V Konfrontacje Skrzypcowe
  Emilia Przybylikz klasy skrzypiec Katarzyny Helwing-Osuch zdobya nagrod gwn w kategorii klasy IV
  Klaudia Morawiec i Aleksandra Osuch z klasy skrzypiec Elbiety Pasteczki zdobyy wyrnienie
  Zuzanna Cybaz klasy skrzypiec Martyny Jaremus zdobyawyrnienie
  Aleksandra Wyszyskaz klasy skrzypiec Marty Grzebieluchy zdobya wyrnienie
  Jolanta Bednarek z klasy skrzypiec Katarzyny Helwing-Osuch zdobya wyrnienie
  Bdzin, 19 marca 2015 r.
 • VII Turniej Modych Akordeonistw
  Matylda Rokosz z klasy akordeonu Rafaa Wolnego zaja III miejsce
  Olenica, 25 marca 2015 r.
 • XXIV Konfrontacje Instrumentw Dtych
  Agata Marcinkowska z klasy oboju Dariusza Jdrusika zaja II miejsce
  Aleksandra Gouszka z klasy fletu Moniki Walasik zaja II miejsce
  Maciej Muszyski z klasy saksofonu Arkadiusza Kaliskiego zdoby wyrnienie
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka zdoby wyrnienie
  Jakub Piekutowski z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdoby wyrnienie
  Oawa, 24-25 marca 2015 r.
 • IV Dbrowski Konkurs Gitarowy
  Bartosz Krawczyk z klasy gitary Emilii Szerugi-Malak zaj II miejsce
  Wojciech Dubiel z klasy gitary Emilii Szerugi-Malak zdoby wyrnienie z grupie I
  Jeremi Sawaszkiewicz-Ziomka z klasy gitary Emilii Szerugi-Malak zdoby wyrnienie w grupie II
  Dbrowa Grnicza, 25-26 marca 2015 r.
 • X owiecki Konkurs Miniatur Fortepianowych
  Piotr Szymczak z klasy fortepianu Magorzaty Buchty zdoby wyrnienie
  Wrocaw, 27-28 marca 2015 r.
 • XIII Midzynarodowy Konkurs Interpretacji Pro Bohemia
  Bartosz Kamrackiz klasy fletu Katarzyny Zawartki-Panchyrz zaj II miejsce
  Julia Burska z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zaja III miejsce
  Patrycja Trzebiska z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zdobya wyrnienie
  Ostrawa, 10-12 kwietnia 2015 r.
 • IX Oglnopolski Konkurs Instrumentw Dtych "JUPITER 2015"
  Jakub Piekutowski z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaj II miejsce
  Bartosz Kamracki z klasy fletu Katarzyny Zawartki-Panchyrz zdoby wyrnienie
  Aleksandra Gouszka z klasy fletu Moniki Walasik zdobya wyrnienie
  Krakw, 18-19 kwietnia 2015 r.
 • XXIV Bystrzycki Konkurs Zespow Kameralnych
  Zesp kameralny w skadzie Emilia Przybylik, Jolanta Bednarek, Olga Spaliska przygotowany przez Katarzyn Helwing-Osuch i Agnieszke Spalisk zdoby wyrnienie
  Bystrzyca Kodzka, 17-18 kwietnia 2015 r.
 • XXXIII Konkurs Modych Pianistw "Nad Kamienn"
  Tristan Trzewiczek z klasy fortepianu Aleksandry Naczynskiej-Szlk zaj III miejsce
  Skarysko Kamienna, 20 kwietnia 2015 r.
 • V Olkuski Festiwal Skrzypcowy "May violinista"
  Klaudia Morawiec z klasy skrzypiec Elbiety Pasteczki zdobya wyrnienie
  Zuzanna Cyba z klasy skrzypiec Martyny Jaremus zdobya wyrnienie
  Olkusz, 28 kwietnia 2015 r.
 • XXII lski Konkurs Instrumenty Dte "Blacha dla najmodszych"
  Jakub Piekutowski z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaj I miejsce
  Dbrowa Grnicza, 27-29 kwietnia 2015 r.
 • III Wiosenne Konfrontacje Modych Flecistw
  Aleksandra Gouszka z klasy fletu Moniki Walasik zdobya wyrnienie
  Lubliniec, 23 kwietnia 2015 r.
 • Konkurs Instrumentw Dtych
  Maciej Muszyski z klasy saksofonu Arkadiusza Kaliskiego zdoby wyrnienie
  Agata Marcinkowska z klasy oboju Dariusza Jdrusika zdobya wyrnienie
  Oliwia Ky z klasy fletu Agnieszki Pierzchay zdobya wyrnienie
  Wadowice, 23-26 kwietnia 2015 r.
 • XI Oglnopolskie Forum Modych Instrumentalistw im. K. i A. Szafrankw
  Trio fortepianowe w skadzie Julianna Geisler-skrzypce, Julia Burska-wiolonczela, Tristan Trzewiczek-fortepian, przygotowane przez Ew Krzystask zdobyo III miejsce.
  Rybnik, 25-28 marca 2015 r.
 • VI Oglnopolski Festiwal Orkiestr Szk Muzycznych I st.
  Julia Burska i Patrycja Trzebiska z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zdobyy nagrod indywidualn
  Bdzin, 28 kwietnia 2015 r.
 • X Oglnopolski Festiwal Zakrcone Fleciki
  Joanna Osuchowska z klasy fletu Katarzyny Zawartki Panchyrz zdobya wyrnienie II stopnia
  Rybnik, 23 maja 2015 r.
 • X Midzynarodowy Konkurs Interpretacji dla Instrumentw Dtych
  Jakub Piekutowski z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaj I miejsce
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka zdoby wyrnienie I stopnia
  Brno, 30-31 maja 2015 r.
 • V Oglnopolski Konkurs Modych Pianistw im. Teodora Leszetyckiego
  Tristan Trzewiczek z klasy fortepianu Aleksandry Naczyskiej - Szlk zaj II miejsce
  acut, 9-10 czerwca 2015 r.
 • XIII Igraszki Wiolonczelowe
  Zuzanna Burzawa i Zuzanna Malinowska z klasy wiolonczeli Eweliny Wilczek zdobyy wyrnienie
  Olenica, 30 maja 2015 r.
 • III Festiwal Gitarowy " Wrd pl"
  Jeremi Sawaszkiewicz Ziomka z klasy gitary Emilii Szerugi-Malak zaj I miejsce w I grupie.
  Witowice, 12-14 czerwca 2015 r.
 • VII Oglnopolski Konkurs Skrzypcowy "Mistrz literatury dziecicej Oskar Rieding"
  Emilia Przybylik z klasy skrzypiec Katarzyny Helwing-Osuch zaja III miejsce
  Warszawa, 15-19 czerwca 2015 r.

Osignicia oglnoksztacce

 • Oglnopolski Konkurs Alfik Matematyczny 2014
  Jarosaw Szymski z kl. V OSM zdoby I miejsce w wojewdztwie, XVII miejsce w kraju
  przygotowanie Anna Gokowska
  Dbrowa Grnicza, 26 listopada 2014 r.
 • XX Konkurs Wiedzy Biblijnej
  Katarzyna Zapadka z kl V OSM zdobya II miejsce
  Joanna Gluniewicz z kl IV OSM zdobya II miejsce
  przygotowanie ks. Pawe Kurczab
  Dbrowa Grnicza, 20 listopada 2014r.
 • II Miejski Konkurs Plastyczny Pirkiem i Wglem
  Wiktoria Debabowa z kl. VI OSM zdobya I miejsce
  Adrian Parada z kl. VI OSM zdoby II miejsce
  przygotowanie Beata Studziska
  Dbrowa Grnicza, 24 marca 2015 r.
 • Oglnopolski Konkurs Jzyka Angielskiego FOX 2015
  Miosz cisowski z kl.V OSM zdoby wynik bardzo dobry nagroda II stopnia
  Dominik Rachwalski z kl. IV b OSM zdoby wynik dobry nagroda pocieszenia
  przygotowanie Katarzyna Paasz
  Dbrowa Grnicza, 3 marca 2015 r.
 • Oglnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych wietlik
  Zuzanna Sikora, Kuba Sajdak, Piotr Wolny z kl. I b zdobyli nagrod gwn
  Nicole Downar, Laura Szewczyk, Amelia Szymonek z kl. I b zdobyli nagrod
  Bartosz Kieljan, Antonin Pilawski, Sara Wicha, Milena Zagzi, Jakub elazny, Maja Jdrusik z kl. I b zdobyli wyrnienie
  przygotowanie uczniw - wychowawca klasy Agnieszka Wyrodek
 • Oglnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych wietlik
  Zuzanna Cichoska, Jakub Madejski, z kl. I a zdobyli nagrod
  Julia Gackowiec, Weronika Imioczyk, Maria Janka,Antonina Nowak z kl. Ia zdobyli wyrnienie
  przygotowanie uczniw-wychowawca klasy Magorzata Bajor
 • Oglnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych wietlik
  Laura Gaczyska z kl IIa zdobya wyrnienie
  przygotowanie Katarzyna Srebnicka
  Milan Sotysik z kl II zdoby wyrnienie
  przygotowanie Agnieszka Ratajczyk
  Anna Kad z kl. IV a i Katarzyna Zapadka z kl. V zdobyy wyrnienie
  przygotowanie Dorota Sznura
  Dbrowa Grnicza, 17 marca 2015 r.
 • Midzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
  Anna Kad z kl. IVa, oraz Jarosaw Szymski z kl. V otrzymali wynik bardzo dobry
  Joanna Gluniewicz z kl.IV a,i Katarzyna Zapadka z kl. V zdobyy wyrnienie
  przygotowanie Anna Gokowska
  Dbrowa Grnicza, 19 marca 2015 r.
 • Midzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
  Anna Kad z kl. IVa, oraz Jarosaw Szymski z kl. V otrzymali wynik bardzo dobry
  Joanna Gluniewicz z kl.IV a,i Katarzyna Zapadka z kl. V zdobyy wyrnienie
  przygotowanie Anna Gokowska
  Dbrowa Grnicza, 19 marca 2015 r.
 • Diecezjalny XX Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szk podstawowych
  Joanna Gluniewicz i Katrzyna Zapadka zdobyy II miejsce
  przygotowanie ks. Pawe Kurczab
 • Miejski Konkurs Historyczny dla Szk Podstawowych Historia Polski dla aka
  Miosz Jaboski, Miosz cisowski zdobyli III miejsce
  przygotowanie - Ewa Gruszka
 • Miejski Konkurs Plastyczny pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej :Mj pomys na zakadk do ksiki
  Dominika Trzebiska z kl. II b zdobya II miejsce w kategorii kl. I-III
  Patrycja Trzebiska z kl. V zdobya II miejsce w kategorii kl. IV-VI
  przygotowania - Iza Nowowiejska