Osignicia 2016/2017


Osignicia muzyczne

 • II Oglnopolski Konkurs Instrumentalny "I pierwszak moe by mistrzem"
  Wiktoria Domagaa z klasy fortepianu Magorzaty Buchty zaja II miejsce.
  Warszawa, 12-13 listopada 2016 r.
 • II Jesienne Spotkania Zespow Kameralnych
  Trio fortepianowe w skadzie - Alicja Szczsna, Ra Prusik, Maria Muszyska przygotowane przez Ew Krzystask zajo II miejsce
  ywiec, 7 listopada 2016 r.
 • XVI Oglnopolski Konkurs Modych Solistw
  Lena Horzelska z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaja I miejsce
  Iwo Sawaszkiewicz Ziomka z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj III miejsce
  Kacper Dudek z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zdoby wyrnienie
  Jaworzno,23-25 listopada 2016 r.
 • X Mikoajkowy Konkurs Gitarowy
  Alicja Knapczyska z klasy gitary Wojciecha Leniartka zdobya wyrnienie
  Rybnik, 3 grudnia 2016 r.
 • IV Polsko-Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespow Kameralnych
  Trio fortepianowe w skadzie Alicja Szczsna, Ra Prusik, Maria Muszyska przygotowane przez Ew Krzystask zajo III miejsce
  ary, 11 grudnia 2016 r.
 • Regionalne Spotkanie Waltornistw Etiuda 2016
  Oliwier Pelc z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj II miejsce
  Katowice, 13 grudnia 2016 r.
 • Przesuchania Makroregionalne CEA klasy wiolonczeli.
  Maja Gendek i Cyprian Zajdek z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zdobyli wyrnienie
  Bytom, 2 grudnia 2016 r.
 • Przesuchania Makroregionalne CEA klasy gitary
  Jeremi Sawaszkiewicz Ziomka z klasy gitary Emilii Szerugi-Malak zdoby wyrnienie
  Gliwice, 9 grudnia 2016 r.
 • VIII Midzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Mody Wirtuoz"
  Julia Drozdowska z klasy fortepianu Justyny Sualec zdobya tytu "Zoty Wirtuoz"
  Natalia ukasik z k z klasy fortepianu Weroniki Styrnalskiej zdobya tytu "Zoty Wirtuoz"
  Wiktoria Domagaa z klasy fortepianu Magorzaty Buchty zdobya tytu "Srebrny Wirtuoz"
  Maciej Jurczyk z klasy fortepianu Magorzaty Buchty zdoby tytu "Srebrny Wirtuoz"
  Sanok, 6-7 luty 2017 r.
 • VI Konfrontacje skrzypcowe
  Hanna Bogdziun z klasy skrzypiec Jana Kumierczyka zdobya wyrnienie
  Emilia Pytloch z klasy skrzypiec Katarzyny Helwing-Osuch zdobya wyrnienie
  Maja Wrona z klasy skrzypiec Martyny Jarems zdobya wyrnienie
  Aleksandra Osuch z klasy skrzypiec Elbiety Pasteczka zdobya wyrnienie i nagrod za najlepsze wykonanie Poloneza
  Bdzin, 28 lutego 2017r.
 • XXV Poznaski Konkurs Instrumentw Dtych Blaszanych.
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka zdoby wyrnienie
  Pozna, 10-11 marca 2017 r.
 • V Dbrowski Konkurs Gitarowy
  Laura Gaczyska z klasy gitary Marcina Malaka zaja III miejsce
  Jeremi Sawaszkiewicz-Ziomka i Weronika Deneka z klasy gitary Marcina Malaka zdobyli wyrnienia
  Dbrowa Grnicza, 28-29 marca 2017 r.
 • XXVI Konfrontacje Instrumentw Dtych
  Lena Horzelska z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaja II miejsce
  Oawa, 28-29 marca 2017 r.
 • XV Midzynarodowy Konkurs Interpretacji Pro Bohemia
  Maciej Jurczyk z klasy fortepianu Magorzaty Buchty zaj III miejsce
  Ostrawa, 7-9 kwietnia 2017r.
 • II Oglnopolski Konkurs Klas Instrumentw Dtych Szk Muzycznych I stopnia
  Aleksandra Gouszka z klasy fletu Moniki Walasik zdobya wyrnienie
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka zdoby wyrnienie
  Wadowice, 6-9 kwietnia, 2017 r.
 • XXXV Konkurs Modych Pianistw "Nad Kamienn"
  Alicja Szczsna z klasy fortepianu Ilony Trzsimiech zaja II miejsce
  Skarysko-Kamienna, 24 kwietnia 2017 r.
 • IV lski Festiwal Chrw im. J. widra
  Chr szkolny pod dyrekcj Ewy Krzystaskiej zdoby Srebrny Dyplom i Nagrod Filharmonii lskiej.
  Katowice, 5 kwietnia 2017 r.
 • IV Oglnopolski Konkurs Zespow Kameralnych "Muzykowanie w Trzcianie"
  Trio fortepianowe w skadzie Maria Muszyska, Ra Prusik, Alicja Szczsna przygotowane przez Ew Krzystask zajo III miejsce
  Trzciana, 10-11 marca 2017 r.
 • XIII Oglnopolskie Forum Modych Instrumentalistw
  Trio fortepianowe w skadzie Maria Muszyska, Ra Prusik, Alicja Szczsna przygotowane przez Ew Krzystask uzyskao wyrnienie II stopnia
  Rybnik, 5-8 kwietnia 2017 r.
 • VIII Wocawskie Spotkania Skrzypcowe Tace wiata
  Aleksandra Osuch z klasy skrzypiec Elbiety Pasteczki zdobya wyrnienie
  Wocawek, 26 kwietnia 2017 r.
 • Talents for Europe
  Maja Gendek z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zaja IV miejsce
  Dolny Kubin - Sowacja, 27 kwietnia 2017 r.
 • VII Oglnopolski Festiwal Orkiestr Szk Muzycznych I st.
  Orkiestra smyczkowa pod dyrekcj Joanny Neidek zaja III miejsce
  Bdzin, 27 kwietnia 2017 r.
 • XXIV lski Konkurs Instrumenty Dte Blacha dla najmodszych
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka uzyska wyrnienie
  Dbrowa Grnicza, 25-27 kwietnia 2017 r.
 • IX Festiwal Polskiej Muzyki Wspczesnej
  Julia Koodziejczyk z klasy fortepianu Agnieszki Spaliskiej otrzymaa wyrnienie
  Lubliniec, 25-26 kwietnia 2017 r.
 • IX Oglnopolski Konkurs Wiolonczelowy "Mody Polski Wiolonczelista"
  Maja Gendek z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zaja I miejsce
  Bochnia, 20 maja 2017 r.
 • Konkurs wiedzy o yciu i dziaalnoci artystycznej Jana Kiepury W pogoni za scen
  Laura Mazur przygotowana przez Olg Piwowar zaja II miejsce
  Anna Mazur przygotowana przez Monik Bukowieck zaja III miejsce
  Sosnowiec, 18 maja 2017 r
 • VIII Oglnopolski Konkurs Skrzypcowy Mistrz literatury dziecicej Oskar Rieding
  Emilia Pytloch z klasy skrzypiec Katarzyny Helwing-Osuch zaja V miejsce
  Aleksandra Osuch z klasy skrzypiec Elbiety Pasteczki zdobya wyrnienie
  Warszawa, 29-03 czerwca 2017 r.
 • I Oglnopolski Konkurs Harfowy im. Karola Grolla
  Laura Szewczyk z klasy harfy Magorzaty Sikory zdobya wyrnienie
  Warszawa, 23-25 czerwca 2017r.

Osignicia oglnoksztacce

 • Kolda i kartka boonarodzeniowa
  Julia Drozdowska z klasy IV B przygotowana przez ks. Przemysawa Lecha zaja II miejsce.
  Bdzin, 8 grudnia 2016 r.
 • Miejski Konkurs Czytelniczy "Wok Magicznego Drzewa"
  Anna Mazur przygotowana przez Iwon Polniak zaja II miejsce
  Dbrowa Grnicza, 23 lutego 2017r.
 • III Regionalny Konkurs Czytelniczy "W krgu bohaterw powieci Alfreda Szklarskiego"
  Krystian Parada przygotowany przez Iwon Polniak zaj III miejsce
  Dbrowa Grnicza, 1 marca 2017r.
 • VI Regionalny Konkurs Czytelniczy "Detektyww para-Jacek i Barbara"
  Krystian Parada przygotowany przez Iwon Polniak zaj III miejsce
  Dbrowa Grnicza, 24 maja 2017r.