Osignicia 2018/2019


Osignicia muzyczne

 • XVII Oglnopolski Konkurs Modych Solistw
  Klaudia Gendek z klasy fletu Joanny Czerwiskiej zdobya I miejsce w I kategorii wiekowej
  Julia Zieliska z klasy fletu Katarzyny Zawartki-Panchyrz uzyskaa wyrnienie w I kategorii wiekowej
  Mikoaj Lenart z klasy oboju Dariusza Jdrusika uzyska wyrnienie w I kategorii wiekowej
  Maria Rakoczy z klasy saksofonu Arkadiusza Kaliskiego uzyskaa wyrnienie w I kategorii wiekowej
  Zofia Szwedziska z klasy saksofonu Piotra Kawczyskiego uzyskaa wyrnienie w II kategorii wiekowej
  Jaworzno, 21-23 listopada 2018 r.
 • VI Polsko-Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespow Kameralnych
  Trio w skadzie;Klaudia Morawiec-skrzypce, Izabela Kuliska-skrzypce i Maja Kocioek-fortepian przygotowane przez Ew Krzystask zajo II miejsce.
  ary, 9 grudnia 2018 r.
 • III Midzynarodowy Konkurs Instrumentw Dtych Finalis
  Klaudia Gendek z klasy fletu Joanny Czerwiskiej zdobya Zoty medal w kategorii A
  Biaystok 13-17 listopada 2018 r.
 • XIII Midzynarodowy Festiwal Saksofonowy
  Zofia Szwedziska z klasy saksofonu Piotra Kawczyskiego zdobya III miejsce w ii kategorii wiekowej
  Przeworsk, 4-7 grudnia 2018 r.
 • I Oglnopolski Konkurs Pianistyczny
  Emilia Zbala z klasy fortepianu Justyny Sualec zaja III miejsce
  Sosnowiec, 10-11 stycznia 2019 r.
 • I Midzynarodowy Konkurs Pianistyczny
  Marianna Gwizd z klasy fortepianu Walentyny Ciesielskiej zaja III miejsce
  Maja Milewska z klasy fortepianu Ilony Trzsimiech zdobya wyrnienie.
  Libi, 12-13 stycznia 2019 r.
 • VIII Konkurs "Gitara Viva"
  Jeremi Sawaszkiewicz Ziomka z klasy gitary Emilii Szerugi Malak zdoby wyrnienie
  Kielce, 25-27 marca 2019 r.
 • XXVIII Konfrontacje Instrumentw Dtych
  Klaudia Gendek z klasy fletu Joanny Czerwiskiej zdobya II miejsce w kategorii I
  Oawa, 25-27 marca 2019 r.
 • XXVI lski Konkurs Instrumenty Dte Blacha dla najmodszych
  Iwo Sawaszkiewicz Ziomka z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj I miejsce w grupie pierwszej
  Jagoda Prusik z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaja II miejsce w grupie pierwszej
  Miosz Maj z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdoby wyrnienie w grupie pierwszej
  Kacper Dudek z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zaj II miejsce w grupie drugiej
  Lena Horzelska z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaja III miejsce w grupie drugiej
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka zdoby wyrnienie w grupie trzeciej
  Dbrowa Grnicza, 1-4 kwietnia 2019 r.
 • XVII Midzynarodowy Konkurs Interpretacji
  Zofia Szwedziska z klasy saksofonu Piotra Kawczyskiego zaja III miejsce w I kategorii wiekowej
  Wiktor Bazylak z klasy fletu Joanny Czerwiskiej zdoby wyrnienie w I kategorii wiekowej
  Ostrawa, 4-7 kwietnia 2019 r.
 • II Midzyszkolne Konfrontacje Zespow Kameralnych
  Duet fortepianowy w skadzie Julia Koodziejczyk i Mateusz Chowaniec przygotowany przez Agnieszk Spalisk zaj II miejsce
  Ruda lska, 11-12 kwietnia 2019 r.
 • Talents for Europe
  Maja Gendek z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zaja IV miejsce
  Dolny Kubin - Sowacja, 28 kwietnia 2019 r.
 • VIII Midzynarodowy Konkurs Duetw z Harf
  Laura Szewczyk z klasy harfy Magorzaty Sikory i Igor Jochymczyk z klasy perkusji Kamila Taborka zdobyli wyrnienie.
  Cieszyn, 5-7 kwietnia 2019 r.
 • II Maopolski Konkurs Skrzypcowy
  Zuzanna Czaj z klasy skrzypiec Katarzyny Helwing-Osuch zdobya wyrnienie
  Kalwaria Zebrzydowska, 11 maja 2019 r.
 • XIII OGLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTW DTYCH JUPITER 2019
  Kacper Dudek z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zdoby wyrnienie w II grupie wiekowej
  Krakw, 12-13 kwietnia 2019 r.
 • XII International Interpretative Competition for Wind Instruments
  Iwo Sawaszkiewicz Ziomka z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj II miejsce w kategorii JUNIOR A
  Tomasz Zabrowarny z klasy waltorni Jerzego lzaka zdoby wyrnienie II st. w kategorii JUNIOR A.
  Kacper Dudek z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zaj II miejsce w kategorii JUNIOR A.
  Antonina Nowak z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zdobya wyrnienie II st. w kategorii JUNIOR A.
  Lena Horzelska z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdobya II miejsce w kategorii JUNIOR A.
  Jagoda Prusik z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdobya wyrnienie I st. w kategorii JUNIOR A.
  Miosz Maj z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdoby wyrnienie II st. w kategorii JUNIOR A.
  Brno, 1-2 czerwca 2019 r.
 • XXXVI KONKURS ZESPOW KAMERALNYCH SZKӣ MUZYCZNYCH I i II st.
  Kwartet Instrumentw Dtych Blaszanych w skadzie;
  Lena Horzelska, Franciszek Ozga trbki, Iwo Sawaszkiewicz Ziomka waltornia, Kacper Dudek puzon, przygotowany przez Krzysztofa Hajdug zajo I miejsce.
  Wrocaw, 15-17 marca 2019 r.
 • XI Oglnopolski Konkurs Wiolonczelowy Mody Polski Wiolonczelista
  Maja Gendek z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zaja III miejsce w II grupie wiekowej.
  Bochnia, 18 maja 2019 r

Osignicia oglnoksztacce

 • XXI Midzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Modziey
  Szymon Kubik z klasy VII przygotowany przez Beat Studzisk zdoby nagrod
  Toru, wrzesie 2019
 • Oglnopolski test ortograficzny
  Igor Jochymczyk z klasy III przygotowany przez Katarzyn Srebnick zdoby dyplom laureata
  Kuba Sajdak z klasy Vb przygotowany przez Pawa Wilkusa zdoby dyplom laureata
  Laura Szymkiewicz z klasy III przygotowana przez Katarzyn Srebnick zdobya wyrnienie
  Ewa Kowalwka z klasy III przygotowana przez Katarzyn Srebnick zdobya wyrnienie
  Nikodem Jedynak z klasy III przygotowany przez Katarzyn Srebnick zdoby wyrnienie
  23 padziernika 2018 r.
 • Oglnopoloski Konkurs Matematyczny Alfik
  Agata Budziarz z klasy IIb przygotowana przez Agnieszk Wyrodek uzyskaa wynik bardzo dobry
  Olaf Molda z klasy IIa przygotowany przez Agnieszk Wyrodek uzyska wynik bardzo dobry
  Lilianna Wojska z klasy IIb przygotowana przez Agnieszk Wyrodek uzyskaa wynik dobry
  21 listopada 2018 r.
 • XXI Midzynarodowy Konkurs Plastyczny BOHUNOVA PALETA
  Szymon Kubik z klasy VII przygotowany przez Beat Studzisk zdoby nagrod Zote pasmo w kategorii grafika
  Listopad 2018 r.
 • Oglnopolskie Biennale Maej Formy Graficznej ladami natury mikrokosmos
  Szymon Kubik z klasy VII przygotowany przez Beat Studzisk zdoby nagrod
  Katowice, grudzie 2018
 • Regionalny Konkurs Plastyczny Kartka Boonarodzeniowa
  Lilianna Wojska z klasy II b przygotowana przez Beat Studzisk zdobya wyrnienie
  Maria Janka z klasy V a przygotowana przez Beat Studzisk zdobya wyrnienie
  Wiktoria Wjcik z klasy VIII przygotowana przez Beat Studzisk zdobya wyrnienie
  Bdzin, grudzie 2018
 • XXIV Miejski Konkurs Ortograficzny
  Igor Jochymczyk z klasy III przygotowany przez Katarzyn Srebnick zaj II miejsce
  Dbrowa Grnicza, 15 stycznia 2019 r.
 • XXVIII Miejski Konkurs Recytatorski
  Magdalena Mazur z klasy II b przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zaja I miejsce
  Dbrowa Grnicza, 5 lutego 2019 r.
 • XVII Konkurs Twrczoci Muzycznej i Plastycznej Dzieci i Modziey "Kolda i kartka boonarodzeniowa"-kategoria muzyczna
  Dominika Trzebiska z kl VI OSM zaja I miejsce
  Bdzin, 20 grudnia 2018 r.
 • XXIII Regionalny Konkurs Recytatorski "Bohaterowie bajek i bani w poezji"
  Magdalena Mazur z klasy II b OSM przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zaja I miejsce
  Gliwice, 21 marca 2019 r.
 • Konkurs filmowy "Woda w roli gwnej" dla szk podstawowych i gimnazjalnych
  Klasa Va OSM przygotowana przez Olg Piwowar zdobya nagrod internautw za przygotowany film
  Dbrowa Grnicza, 22 marca 2019 r.
 • Oglnopolski Konkurs z Jzyka Angielskiego "FOX"
  Laura Szewczyk i Jakub Sajdak z kl V b przygotowani przez Katarzyn Tarnowsk-Powiat otrzymali wynik bardzo dobry
  Dbrowa Grnicza, 5 marca 2019 r.
 • XII Oglnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych wietlik
  Bruno Szadujko z kl. I OSM przygotowany przez Magorzat Korpak zdoby nagrod
  Aleksander Wrona z kl. I OSM przygotowany przez Magorzat Korpak zdoby nagrod
  Leon Przyniczyski z kl. I OSM przygotowany przez Magorzat Korpak zdoby wyrnienie
  Agata Budziarz z kl. II B OSM przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zdobya nagrod
  Magdalena Mazur z kl II B OSM przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zdobya wyrnienie
  Julia Jdrusik z kl. II B OSM przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zdobya wyrnienie
  Olaf Molda z kl. II A OSM przygotowany przez Magorzat Bajor zdoby wyrnienie
  Maja Wrona z kl. IV A OSM przygotowana przez Dorot Sznur zdobya nagrod
  Krakw, marzec 2019 r.
 • Miejski Konkurs Historyczny "Historia dla aka"
  Emilia Zbala i Mikoaj Zalewski z kl VI przygotowani przez Ew Gruszk zajli II miejsce
  Dbrowa Grnicza, 5 czerwca 2019 r.
 • Midzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"
  Kuba Sajdak kl. Vb, Hubert Kuna, kl.Vb, Szczepek Emilia KL.IVb, przygotowani przez Agat Wjcik zdobyli wyrnienia
  Pciniczak Maria kl. Va, Dragaska Maja, Kl.IVa, przygotowani przez Ann Gokowsk zdobyy wyrnienia
  Ewa Kowalwka kl.III, przygotowana przez Katarzyn Srebnick zdobya wyrnienie
  21 marca 2019 r.