Osignicia 2018/2019


Osignicia muzyczne

 • XVII Oglnopolski Konkurs Modych Solistw
  Klaudia Gendek z klasy fletu Joanny Czerwiskiej zdobya I miejsce w I kategorii wiekowej
  Julia Zieliska z klasy fletu Katarzyny Zawartki-Panchyrz uzyskaa wyrnienie w I kategorii wiekowej
  Mikoaj Lenart z klasy oboju Dariusza Jdrusika uzyska wyrnienie w I kategorii wiekowej
  Maria Rakoczy z klasy saksofonu Arkadiusza Kaliskiego uzyskaa wyrnienie w I kategorii wiekowej
  Zofia Szwedziska z klasy saksofonu Piotra Kawczyskiego uzyskaa wyrnienie w II kategorii wiekowej
  Jaworzno, 21-23 listopada 2018 r.
 • VI Polsko-Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespow Kameralnych
  Trio w skadzie;Klaudia Morawiec-skrzypce, Izabela Kuliska-skrzypce i Maja Kocioek-fortepian przygotowane przez Ew Krzystask zajo II miejsce.
  ary, 9 grudnia 2018 r.
 • III Midzynarodowy Konkurs Instrumentw Dtych Finalis
  Klaudia Gendek z klasy fletu Joanny Czerwiskiej zdobya Zoty medal w kategorii A
  Biaystok 13-17 listopada 2018 r.
 • XIII Midzynarodowy Festiwal Saksofonowy
  Zofia Szwedziska z klasy saksofonu Piotra Kawczyskiego zdobya III miejsce w ii kategorii wiekowej
  Przeworsk, 4-7 grudnia 2018 r.
 • I Oglnopolski Konkurs Pianistyczny
  Emilia Zbala z klasy fortepianu Justyny Sualec zaja III miejsce
  Sosnowiec, 10-11 stycznia 2019 r.
 • I Midzynarodowy Konkurs Pianistyczny
  Marianna Gwizd z klasy fortepianu Walentyny Ciesielskiej zaja III miejsce
  Maja Milewska z klasy fortepianu Ilony Trzsimiech zdobya wyrnienie.
  Libi, 12-13 stycznia 2019 r.
 • VIII Konkurs "Gitara Viva"
  Jeremi Sawaszkiewicz Ziomka z klasy gitary Emilii Szerugi Malak zdoby wyrnienie
  Kielce, 25-27 marca 2019 r.
 • XXVIII Konfrontacje Instrumentw Dtych
  Klaudia Gendek z klasy fletu Joanny Czerwiskiej zdobya II miejsce w kategorii I
  Oawa, 25-27 marca 2019 r.
 • XXVI lski Konkurs Instrumenty Dte Blacha dla najmodszych
  Iwo Sawaszkiewicz Ziomka z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj I miejsce w grupie pierwszej
  Jagoda Prusik z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaja II miejsce w grupie pierwszej
  Miosz Maj z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdoby wyrnienie w grupie pierwszej
  Kacper Dudek z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zaj II miejsce w grupie drugiej
  Lena Horzelska z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zaja III miejsce w grupie drugiej
  Leon Jastrzbski z klasy waltorni Jerzego lzaka zdoby wyrnienie w grupie trzeciej
  Dbrowa Grnicza, 1-4 kwietnia 2019 r.
 • XVII Midzynarodowy Konkurs Interpretacji
  Zofia Szwedziska z klasy saksofonu Piotra Kawczyskiego zaja III miejsce w I kategorii wiekowej
  Wiktor Bazylak z klasy fletu Joanny Czerwiskiej zdoby wyrnienie w I kategorii wiekowej
  Ostrawa, 4-7 kwietnia 2019 r.
 • II Midzyszkolne Konfrontacje Zespow Kameralnych
  Duet fortepianowy w skadzie Julia Koodziejczyk i Mateusz Chowaniec przygotowany przez Agnieszk Spalisk zaj II miejsce
  Ruda lska, 11-12 kwietnia 2019 r.
 • Talents for Europe
  Maja Gendek z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zaja IV miejsce
  Dolny Kubin - Sowacja, 28 kwietnia 2019 r.
 • VIII Midzynarodowy Konkurs Duetw z Harf
  Laura Szewczyk z klasy harfy Magorzaty Sikory i Igor Jochymczyk z klasy perkusji Kamila Taborka zdobyli wyrnienie.
  Cieszyn, 5-7 kwietnia 2019 r.
 • II Maopolski Konkurs Skrzypcowy
  Zuzanna Czaj z klasy skrzypiec Katarzyny Helwing-Osuch zdobya wyrnienie
  Kalwaria Zebrzydowska, 11 maja 2019 r.
 • XIII OGLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTW DTYCH JUPITER 2019
  Kacper Dudek z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zdoby wyrnienie w II grupie wiekowej
  Krakw, 12-13 kwietnia 2019 r.
 • XII International Interpretative Competition for Wind Instruments
  Iwo Sawaszkiewicz Ziomka z klasy waltorni Jerzego lzaka zaj II miejsce w kategorii JUNIOR A
  Tomasz Zabrowarny z klasy waltorni Jerzego lzaka zdoby wyrnienie II st. w kategorii JUNIOR A.
  Kacper Dudek z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zaj II miejsce w kategorii JUNIOR A.
  Antonina Nowak z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zdobya wyrnienie II st. w kategorii JUNIOR A.
  Lena Horzelska z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdobya II miejsce w kategorii JUNIOR A.
  Jagoda Prusik z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdobya wyrnienie I st. w kategorii JUNIOR A.
  Miosz Maj z klasy trbki Krzysztofa Hajdugi zdoby wyrnienie II st. w kategorii JUNIOR A.
  Brno, 1-2 czerwca 2019 r.
 • XXXVI KONKURS ZESPOW KAMERALNYCH SZKӣ MUZYCZNYCH I i II st.
  Kwartet Instrumentw Dtych Blaszanych w skadzie;
  Lena Horzelska, Franciszek Ozga trbki, Iwo Sawaszkiewicz Ziomka waltornia, Kacper Dudek puzon, przygotowany przez Krzysztofa Hajdug zajo I miejsce.
  Wrocaw, 15-17 marca 2019 r.
 • XI Oglnopolski Konkurs Wiolonczelowy Mody Polski Wiolonczelista
  Maja Gendek z klasy wiolonczeli Jacka Gwizdona zaja III miejsce w II grupie wiekowej.
  Bochnia, 18 maja 2019 r

Osignicia oglnoksztacce

 • XXI Midzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Modziey
  Szymon Kubik z klasy VII przygotowany przez Beat Studzisk zdoby nagrod
  Toru, wrzesie 2019
 • Oglnopolski test ortograficzny
  Igor Jochymczyk z klasy III przygotowany przez Katarzyn Srebnick zdoby dyplom laureata
  Kuba Sajdak z klasy Vb przygotowany przez Pawa Wilkusa zdoby dyplom laureata
  Laura Szymkiewicz z klasy III przygotowana przez Katarzyn Srebnick zdobya wyrnienie
  Ewa Kowalwka z klasy III przygotowana przez Katarzyn Srebnick zdobya wyrnienie
  Nikodem Jedynak z klasy III przygotowany przez Katarzyn Srebnick zdoby wyrnienie
  23 padziernika 2018 r.
 • Oglnopoloski Konkurs Matematyczny Alfik
  Agata Budziarz z klasy IIb przygotowana przez Agnieszk Wyrodek uzyskaa wynik bardzo dobry
  Olaf Molda z klasy IIa przygotowany przez Agnieszk Wyrodek uzyska wynik bardzo dobry
  Lilianna Wojska z klasy IIb przygotowana przez Agnieszk Wyrodek uzyskaa wynik dobry
  21 listopada 2018 r.
 • XXI Midzynarodowy Konkurs Plastyczny BOHUNOVA PALETA
  Szymon Kubik z klasy VII przygotowany przez Beat Studzisk zdoby nagrod Zote pasmo w kategorii grafika
  Listopad 2018 r.
 • Oglnopolskie Biennale Maej Formy Graficznej ladami natury mikrokosmos
  Szymon Kubik z klasy VII przygotowany przez Beat Studzisk zdoby nagrod
  Katowice, grudzie 2018
 • Regionalny Konkurs Plastyczny Kartka Boonarodzeniowa
  Lilianna Wojska z klasy II b przygotowana przez Beat Studzisk zdobya wyrnienie
  Maria Janka z klasy V a przygotowana przez Beat Studzisk zdobya wyrnienie
  Wiktoria Wjcik z klasy VIII przygotowana przez Beat Studzisk zdobya wyrnienie
  Bdzin, grudzie 2018
 • XXIV Miejski Konkurs Ortograficzny
  Igor Jochymczyk z klasy III przygotowany przez Katarzyn Srebnick zaj II miejsce
  Dbrowa Grnicza, 15 stycznia 2019 r.
 • XXVIII Miejski Konkurs Recytatorski
  Magdalena Mazur z klasy II b przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zaja I miejsce
  Dbrowa Grnicza, 5 lutego 2019 r.
 • XVII Konkurs Twrczoci Muzycznej i Plastycznej Dzieci i Modziey "Kolda i kartka boonarodzeniowa"-kategoria muzyczna
  Dominika Trzebiska z kl VI OSM zaja I miejsce
  Bdzin, 20 grudnia 2018 r.
 • XXIII Regionalny Konkurs Recytatorski "Bohaterowie bajek i bani w poezji"
  Magdalena Mazur z klasy II b OSM przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zaja I miejsce
  Gliwice, 21 marca 2019 r.
 • Konkurs filmowy "Woda w roli gwnej" dla szk podstawowych i gimnazjalnych
  Klasa Va OSM przygotowana przez Olg Piwowar zdobya nagrod internautw za przygotowany film
  Dbrowa Grnicza, 22 marca 2019 r.
 • Oglnopolski Konkurs z Jzyka Angielskiego "FOX"
  Laura Szewczyk i Jakub Sajdak z kl V b przygotowani przez Katarzyn Tarnowsk-Powiat otrzymali wynik bardzo dobry
  Dbrowa Grnicza, 5 marca 2019 r.
 • XII Oglnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych wietlik
  Bruno Szadujko z kl. I OSM przygotowany przez Magorzat Korpak zdoby nagrod
  Aleksander Wrona z kl. I OSM przygotowany przez Magorzat Korpak zdoby nagrod
  Leon Przyniczyski z kl. I OSM przygotowany przez Magorzat Korpak zdoby wyrnienie
  Agata Budziarz z kl. II B OSM przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zdobya nagrod
  Magdalena Mazur z kl II B OSM przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zdobya wyrnienie
  Julia Jdrusik z kl. II B OSM przygotowana przez Agnieszk Wyrodek zdobya wyrnienie
  Olaf Molda z kl. II A OSM przygotowany przez Magorzat Bajor zdoby wyrnienie
  Maja Wrona z kl. IV A OSM przygotowana przez Dorot Sznur zdobya nagrod
  Krakw, marzec 2019 r.
 • Miejski Konkurs Historyczny "Historia dla aka"
  Emilia Zbala i Mikoaj Zalewski z kl VI przygotowani przez Ew Gruszk zajli II miejsce
  Dbrowa Grnicza, 5 czerwca 2019 r.