Karta zgoszenia


Karta zgoszenia na Konkurs Perkusyjny

Imi i nazwisko ucznia
Data urodzenia
Grupa
Rok nauki
Nauczyciel
e-mail nauczyciela
Akompaniator
Szkoa
e-mail szkoy
nr. telefonu szkoy
Program (instrument,
imi i nazwisko kompozytora,
tytu utworu dodatkowego)