Program


Grupa I (czas caego wystpu do 7 minut)

  1. Utwr obowizkowy na dzwonki:
    • M. Marcinkowski Samba a' la krakowiak
  2. Utwr dowolny (solo lub z akompaniamentem) na dzwonki, ksylofon, wibrafon albo marimb;
Grupa II (czas caego wystpu do 10 minut)
  1. Utwr obowizkowy na ksylofon i wibrafon:
    • M. Marcinkowski Inwencja
  2. Utwr dowolny (solo lub z akompaniamentem) z wykorzystaniem techniki 4-pakowej na wibrafon bd marimb;


Instrumenty do dyspozycji uczestnikw
ksylofon Vancore PSX 2006
ksylofon Adams
dzwonki Musser (M645)
dzwonki Pearl
wibrafon Yamaha YV-2700
marimba Adams MSPV43 (4 1/3 oktawy)

Materiay nutowe utworw obowizkowych przesane zostan po wczeniejszym kontakcie mailowym: kamil.taborek@gmail.com