wietlica


 

 

Witamy na stronie wietlicy szkolnej

Znalezione obrazy dla zapytania świetlica szkolna

Celem dziaalnoci naszej wietlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajciach lekcyjnych w bezpiecznym i miym otoczeniu, jak rwnie stworzenie warunkw do wypoczynku, relaksu oraz odrabiania prac domowych.

Nasza wietlica organizuje i przeprowadza zajcia o zrnicowanej formie i treci dostosowanej do wieku, zainteresowa i moliwoci dzieci.

S to zajcia:

         Organizowanie pomocy w nauce- odrabianie lekcji

         rozwijajce umiejtnoci manualne (ukadanki, malowanie farbami rysowanie, wycinanie)

         rozbudzajce zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, ksiek)

         ksztatujce umiejtnoci wypowiadania si na dowolny temat (pogadanki)

         wzbogacajce posiadane wiadomoci (czytanie ksiek, ogldanie programw i filmw edukacyjnych, gry dydaktyczne)

         wzbogacajce ekspresj twrcz (pisanie tekstw, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zajcia muzyczne)

         ksztatujce umiejtnoci wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwizywanie krzywek, zagadek)

         ksztatujce ekspresj ruchow i sprawno fizyczn (zabawy taneczne, gry i zabawy zrcznociowe)

         relaksacyjne (zabawy wyciszajce, relaks przy muzyce, "Bajkoterapia")

 

wietlica szkolna czynna jest w godz. 7:00 18:00

 

WYCHOWAWCY WIETLICY:

http://sp210.szkolnastrona.pl/container/teacher_aide.pngM. Siemoniak- kierownik wietlicy

M. Jagieko Grot H. Kierski

B. Studziska K. Grabarz

T. Wiekiera A. Bacia

M. Smutek M. Bajor

I. Marzec E. Wilczek

K. Srebnicka M. Korpak

I. Nowowiejska P. Wilkus

A. Ratajczyk

 

KӣKA ZAINTERESOWA W WIETLICY

Nasza wietlica proponuje dzieciom udzia w rnorodnych zajciach rozwijajcych zainteresowania i uzdolnienia oferujc kka zainteresowa

Informacja oglna dotyczca dziaalnoci wietlicy
Ogoszenie dotyczce wpat za obiad
Harmonogram zaj dodatkowych odbywajcych siw wietlicy