Plan OSM 2017/2018


Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
klasa I 1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
1 j.angielski
2 religia
3 kszt.suchu
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
1 edu.wczes.
2 edu.wczes. wf
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 j.angielski
6 edukacja zdw
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes. wf
4 edu.wczes.
5 religia
1 edu.wczes.
2edu.wczes.
3 kszt.suchu
4 rytmika

klasa II 1 j.angielski
2 kszt.suchu
3 rytmika
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes. wf
5 edu.wczes.
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 j.angielski
5 religia
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 kszt.suchu
5 informatyka
1 religia
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 w-f
klasa III a 1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 j.angielski
5 religia
1 edu.wczes.wf
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 kszt.suchu
5 rytmika
1 edu.wczes.wf
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 religia
5 j.angielski
1 edu.wczes
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.inf.
5 kszt.suchu
klasa III b 1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 kszt.suchu
5 rytmika
1 religia
2 j.angielski
3 edu.wczes. wf
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
1 edu.wczes. inf
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
1 religia
2 edu.wczes. wf
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 kszt.suchu
1 j.angielski
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 kszt.suchu
klasa IV a 1 przyroda s.34
2 w-f
3 j.polski s.3
4 kszt.suchu 32/11
5 audycje muz.
6 religia
7 chr
8 chr
1 plastyka s.3
2 przyroda s.34
3 religia s.12
4 j.angielski s.2
5 j.polski s.3
6 matematyka s.4
1 j.polski s.3
2 j.polski
3 technika s.34
4 historia s.33
5 w-f
6 matematyka s.4
7 chr/orkiestra
8 chr/orkiestra
1 informatyka
2 j.polski s.3
3 kszt.suchu 32/11
4 j.angielski s.2
5 matematyka s.4
6 kszt. suchu zdw.
1 w-f
2 w-f
3 matematyka s.4
4 lekcja wych. s.3
5 j.angielski s.2
6 wd s.12
7 orkiestra
8 orkiestra
klasa IV b 1 w-f
2 j.polski s.3
3 w-f
4 matematyka s.4
5 historia s.33
6 kszt.suchu 32/11
7 chr
8 chr
1 j.angielski s.2
2 matematyka s.4
3 j.polski s.3
4 j.polski
5 w-f
6 przyroda s.34
7 mat. zdw. s.4
1 j.angielski s.2
2 matematyka s.4
3 plastyka s.12
4 j.religia s.34
5 informatyka
6 j.polski s.3
7 chr/orkiestra
8 chr/orkiestra
1 matematyka s.4
2 lekcja wych. s.11
3 religia s.34
4 kszt.suchu 32/11
5 audycje muz.
6 w-f
1 technika s.33
2 j.polski s.3
3 przyroda s.34
4 j.angielski s.2
5 wd. s.12
6 kszt. suchu zdw.
7 orkiestra
8 orkiestra
klasa Va 1 historia
2 przyroda s.34
3 j.angielski s.2
4 w-f
5 matematyka s.4
6 lekcja wych. s.4
7 kszt.suchu 2/11
8 chr
1 przyroda s.34
2 j.angielski s.2
3 matematyka s.4
4 j.niemiecki s.33
5 j.polski s.12
6 j.polski s.12
7 informatyka
1 historia s.33
2 technika s.34
3 j.angielski s.2
4 matematyka s.4
5 j.polski s.12
6 religia s.11
7 w-f
8 chr/orkiestra
1 wd s.3
2 matematyka s.4
3 j.polski s.12
4 przyroda s.34
5 j.niemiecki s.33
6 kszt.suchu 2/11
7 audycje muz.
8 kszt.s. zdw
1 religia s.11
2 j.polski s.12
3 w-f
4 w-f
5 matematyka s.4
6 plastyka s.3
7 kszt.suchu/mat. zdw
8 ork./j.ang. zdw
klasa Vb 1 j.angielski s.2
2 historia s.33
3 przyroda s.34
4 religia s.12
5 w-f
6 kszt.suchu s.2
7 w-f
8 chr
1 wd s.12
2 religia s.12
3 j.niemiecki s.33
4 przyroda s.34
5 matematyka s.4
6 audycje muz. s.2
7 j.polski zdw. s.2
8 chr/orkiestra
7 kszt.s. zdw
1 technika s.34
2 historia s.33
3 j.polski s.3
4 informatyka
5 matematyka s.4
6 audycje muz. s.2
7 lekcja wych. s.2
8 chr/orkiestra
1 j.angielski s.2
2 j.niemiecki3 s.3
3 j.polski s.3
4 przyroda s.4
5 kszt.s. s.2
6 matematyka s.4
7 w-f
8 w-f
1 matematyka s.4
2 matematyka
3 j.polski s.3
4 j.polski s.3
5 plastyka
6 j.angielski s.2
7 zdw.kszt/ork.
8 orkiestra
klasa VI 1 j. polski s. 12
2 j. polski
3 matematyka s. 4
4 przyroda s. 34
5 w-f
6 historia s. 33
7 mat. zdw. s. 4
8 chr
1 j.niemiecki s.33
2 plastyka s.3
3 przyroda s.34
4 matematyka s.4
5 j. angielski s.2
6 kszt.suchu 32/11
7 w-f
8 religia s.11
1 wd s.12
2 j.angielski s.2
3 matematyka s.4
4 j.polski s.12
5 historia s.33
6 w-f
7 zdw.kszt. s.32
8 chr/orkiestra
1 j.polski s.12
2 j.polski s.12
3 lekcja wych. s.33
4 matematyka s.4
5 przyroda s.34
6 j.niemiecki s.33
7 w-f
8 informatyka
1 j.polski s.12
2 przyroda s.34
3 j.polski s.12
4 kszt.suchu 32/11
5 audycje muz.
6 matematyka s.4
7 j. angielski s.3
8 religia s.11
klasa VII 1 matematyka s.4
2 j.angielski s.2
3 j.polski s.12
4 historia s.33
5 biologia s.34
6 l.wych. s.34
7 chemia
8 zasady muzyki s.32
1 matematyka s.4
2 j.niemiecki s.33
3 j.angielski s.2
4 kszt.suchu 32/11
5 lit. muz. 32/11
6 w-f
7 j. polski s.12
8 j. polski s.12
1 matematyka s.4
2 j.polski s.12
3 historia s.33
4 fizyka s.34
5 geografia s.34
6 religia s.34
7 plastyka s.3
8 wd s.12
1 j.niemiecki s.33
2 j.angielski s.2
3 matematyka s.4
4 j.polski s.12
5 w-f
6 religia s.34
7 biologia s.34
8 w-f
1 chemia s.34
2 fizyka s.33
3 kszt.suchu 32/11
4 matematyka s.4
5 w-f
6 informatyka
7 geografia s.34
8 orkiestra