Plan OSM 2018/2019


Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
klasa I 1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 religia
5 j.angielski
1 kszt.suchu
2 rytmika
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 zaj.wyrw.
1 edu.wczes. wf
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 j.angielski
5 religia
1 edu.wczes.
2edu.wczes.
3 kszt.suchu
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.

klasa II a 1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
1 edu.wczes.
2 edu. wczes.
3 kszt.suchu
4 edu.wczes.wf
5 edu.wczes.
6 zesp rytmiczny
1 j.angielski
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 religia
5 edu.wczes.
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 religia
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
6 zaj.wyrw.
1 rytmika
2 kszt.suchu
3 edu.wczes.
4 j.angielski
5 edu.wczes.
6 kszt.suchu zdw
klasa II b 1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 religia
4 kszt.suchu
5 rytmika
1 religia
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 j.angielski
5 edu.wczes. wf
6 zesp rytmiczny
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
6 zaj. wyrw.
1 edu.wczes.
2 j.angielski
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 kszt.suchu
1.-----------
2 edu.wczes.wf
3 edu.wczes.
4 religia
5 edu.wczes.
6 kszt. suchu zdw
klasa III 1 edu.wczes.
2 j.angielski
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 kszt.suchu
5 rytmika
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 religia
1 j.angielski
2 edu.wczes.
3 edu.wczes.
4 edu.wczes.
5 edu.wczes.inf.
6 religia
1 edu.wczes.
2 edu.wczes.wf
3 edu.wczes.
4 kszt.suchu
5 zaj.wyrw.kszt.s.
klasa IV a 1 godz.wych. s.12
2 religia bib.
3 j.polski s.12
4 przyroda s.34
5 j.angielski s.3
6 zdw.kszt.s
1 matematyka s.4
2 j.angielski s.3
3 j.polski s.12
4 j.polski s.12
5 kszt.suchu 11/32
6 audycje muz.
7 chr/orkiestra d.
8 chr/orkiestra d,
1 wd. s.33
2 j.polski s.12
3 technika s.11
4 informatyka s.13
5 matematyka s.4
6 historia s.32
7 wf
1 j.angielski s.3
2 plastyka s.2
3 wf
4 wf
5 przyroda s.34
6 matematyka s.4
1 religia bib.
2 matematyka s.3
3 kszt.suchu 11/32
4 wf
5 j.polski s.12
6 zaj.wyrw. s.4
klasa IV b 1 j.polski s.2
2 przyroda s.34
3 matematyka s.4
4 j.angielski s.3
5 wf
6 wf
1 j.polski s.2
2 j.polski s.2
3 kszt.suchu s.11
4 matematyka s.4
5 historia bib.
6 wd. s.34
7 chr/orkiestra d.
8 chr/orkiestra d.
1 informatyka s.13
2 wf
3 religia bib.
4 j.angielski s.3
5 matematyka s.12
6 zaj.wyrw.s.12
1 przyroda s.34
2 j.angielski s.3
3 plastyka s.2
4 religia bib.
5 godz.wych. s.3
6 j.polski s.34
7 wf
1 technika s.11
2 kszt.suchu s.11
3 j.polski s.2
4 matematyka s.4
5 audycje muz.s.11
6 kszt. suchu zdw.
klasa Va 1 plastyka s.11
2 j.angielski s.3
3 j.polski s.2
4 w-f
5 kszt.suchu 2/32
6 biologia s.34
7 j.polski
1 wf
2 matematyka s.4
3 matematyka s.4
4 historia bib.
5 j.polski s.2
6 j.polski s.2
7 chr/orkiestra d.
8 chr/orkiestra d.
1 technika s.11
2 j.polski s.2
3 wf
4 wf
5 geografia s.34
6 matematyka s.4
1 wd s.33
2 religia bib.
3 j.angielski s.3
4 godz. wych. s.2
5 matematyka s.4
6 kszt.suchu 2/32
7 audycje muz. 32
8 kszt.s. zdw
1 matematyka s.3
2 historia s.33
3 religia s.28
4 matematyka s.13
5 j.angielski s.3
klasa Vb 1 wf
2 wf
3 j.angielski s.3
4 j.polski s.2
5 biologia s.34
6 matematyka s.4
7 wd s.34
1 plastyka s.11
2 historia s.33
3 j.polski s.2
4 kszt.suchu s.11
5 matematyka s.4
6 j.angielski s.3
7 chr/orkiestra d.
8 chr/orkiestra d.
1 religia bib.
2 technika s.11
3 geografia s.34
4 matematyka s.4
5 j.angielski s.3
6 wf
7 wd s.11
1 godz. wych. s.11
2 aud. muz. s.11
3 j.polski s.33
4 matematyka s.4
5 religia bib.
6 zdw. kszt.s. s.11
1 j.polski s.2
2 j.polski s.2
3 historia s.33
4 kszt.suchu s.11
5 matematyka s.4
6 wf
klasa VI 1 j. angielski s. 3
2 j. polski s.12
3 przyroda s. 34
4 matematyka s. 4
5 godz.wych s.4
6 kszt.s. s.2/11
7 audycje muz.
8 zdw. j.ang/kszt.
1 j.angielski s.3
2 religia bib.
3 matematyka s.34
4 j.niemiecki s.33
5 j. polski s.12
6 j.polski s.12
7 przyroda s.34
8 zdw.mat. s.4
1 j.polski s.12
2 matematyka s.4
3 j.angielski s.3
4 historia s.32
5 plastyka s.2
6 zaj.komput.s.13
7 j.niemiecki s.33
8 wf
1 wf
2 wf
3 matematyka s.4
4 przyroda s.34
5 kszt.s. s.2/11
6 j.polski s.12
7 j.polski s.12
8 zdw. j.polski
1 przyroda s.34
2 matematyka s.4
3 j.polski s.12
4 historia s.33
5 wf
6 religia bib.
7 wd s.33
klasa VII 1 matematyka s.4
2 kszt.suchu s.32
3 wf
4 j.polski s.12
5 j.polski s.12
6 j.angielski s.3
7 liter.muzyki s.32
8 plastyka s.2
1 j.polski s.12
2 wf
3 j.niemiecki s.33
4 geografia s.34
5 j.angielski s.3
6 matematyka s.4
7 fizyka s.33
8 wd. s.33
1 matematyka s.4
2 j.angielski s.3
3 j.polski s.12
4 j.niemiecki s.33
5 historia s.32
6 geografia s.34
7 religia bib.
8 godz.wych. s.33
1 religia s.28
2 matematyka s.4
3 chemia s. 34
4 j.polski s.12
5 fizyka s.33
6 wf
7 biologia s.34
8 informatyka s.13
1 kszt.suchu s.32
2 zasady muzyki s. 32/13
3 matematyka s.4
4 biologia s.34
5 chemia s.34
6 historia s.33
7 wf
klasa VIII 1 biologia s.34
2 matematyka s.4
3 kszt.s./zas. muz.
4 zas.muz./kszt.s.
5 religia bib.
6 j.polski s.12
7 j.angielski s.3
8 zdw. j.polski
1 historia s.33
2 j.polski s.12
3 wf
4 j.angielski s.3
5 j.niemiecki s.33
6 fizyka s.33
7 matematyka s.4
8 godz. wych. s34
1 WOS s.34
2 WOS s.34
3 matematyka s.4
4 EDB s.34
5 wf
6 j.niemiecki s.33
7 geografia s.34
8 wd s.34
1 matematyka s.4
2 chemia s.33
3 kszt.s. s.32/11
4 lit.muzyki s.32/11
5 j.polski s.12
6 fizyka s.33
7 informatyka s.13
8 wf
1 matematyka s.4
2 religia bib.
3 chemia s.34
4 j.angielski s.3
5 historia s.33
6 j.polski s.12
7 j.polski s.12
8 wf