Plan SM 2019/2020


Cykl szecioletni


Klasa Poniedziaek Wtorek Czwartek Pitek
I A 14:10-14:55
Ksztacenie suchu
15:00-15:45
Rytmika
A. Kurek ( O.Czech ) sala 7- I p.
14:10-14:55
Ksztacenie suchu
A. Kurek ( O.Czech )sala 7-Ip.
I B 15:50-16:35
Ksztacenie suchu
A. Kurek ( O.Czech )sala 7
15:00-15:45
Ksztacenie suchu
15:50-16:35
Rytmika
A. Kurek ( O.Czech ) sala 7-Ip.
II 14:10-14:55
Ksztacenie suchu ZDW
15:00-15:45
Ksztacenie suchu
15:50-16:35
Rytmika
D. Bargiea ( A. Kulig )sala 5-Ip.
14:10-14:55
Zesp rytmiczny
15:00-15:45
Ksztacenie suchu
D. Bargiea ( A. Kulig )sala 5-Ip.
III A 16:40-17:25
Ksztacenie suchu
17:30-18:15
Rytmika
A. Kurek ( O.Czech ) sala 7-Ip.
16:40-17:25
Ksztacenie suchu
17:30-18:15
Ksztacenie suchu ZDW
A. Kurek ( O.Czech ) sala 7-Ip.
III B 16:40-17:25
Ksztacenie suchu
17:30-18:15
Rytmika
D. Bargiea ( A. Kulig )sala 5-Ip.
17:30-18:15
Ksztacenie suchu ZDW
A. Kurek ( O.Czech )sala 7-Ip.
15:50-16:35
Ksztacenie suchu
D. Bargiea ( A. Kulig )sala 5-Ip.


Klasa Poniedziaek Wtorek roda Czwartek Pitek
IV 15:00 - 15:45
Ksztacenie suchu
15:50-16:35
Audycje muzyczne
16:40 - 17:25
Ksztacenie suchu ZDW
F. Bobecka sala nr 32-parter
15:10-15:55
16:00-16:45
Orkiestra dta
J.Neidek sala 27-Ip.
15:15-17:30
orkiestra smyczkowa
wszyscy

16:05-16:50
chr - I gos

16:55-17:40
chr-II gos

17:45-18:30
chr-wszyscy SM

18:30-19:15
chr III gos

15:00-15:45
Ksztacenie suchu
F. Bobecka sala nr 32-parter
V A 15:30-16:15
Ksztacenie suchu
16:20-17:05
Audycje muzyczne
M. Bukowiecka sala nr 11-Ip.
15:10-15:55
16:00-16:45
Orkiestra dta
J.Neidek sala 27-Ip.
15:30-16:15
Ksztacenie suchu
M. Bukowiecka sala nr 11-Ip.
16:40-17:25
Ksztacenie suchu ZDW
F. Bobecka sala nr 32-parter
V B 15:00 - 15:45
Ksztacenie suchu
15:50-16:35
Audycje muzyczne
F. Bobecka sala nr 32-parter
15:50-16:35
Ksztacenie suchu
16:40-17:25
Ksztacenie suchu ZDW
F.Bobecka sala nr 32-parter
VI 16:00-16:45
Ksztacenie suchu ZDW
16:50-17:35
Ksztacenie suchu
O. Piwowar sala nr 2-Ip.
15:10-15:55
16:00-16:45
Orkiestra dta
J.Neidek sala 27-Ip.
16:00-16:45
Ksztacenie suchu
16:50-17:35
Audycje muzyczne
O. Piwowar sala 2-Ip.

Cykl czteroletni


Klasa Poniedziaek Wtorek roda Czwartek Pitek
I 15:00-15:45
Ksztacenie suchu
E. Krzystaska sala 27x II p
15:15-17:30
orkiestra smyczkowa
wszyscy

16:05-16:50
chr-I gos

16:55-17:40
chr-II gos

17:45-18:30
chr-wszyscy z SM

18:30-19:15
chr-III gos
15:00-15:45
Ksztacenie suchu
E. Krzystaska sala 27x II p
II 17:10-17:55
Ksztacenie suchu
18:00-18:45
Ksztacenie suchu ZDW
M. Bukowiecka sala 11- I p
15:10-15:55
16:00-16:45
Orkiestra dta
J.Neidek sala 27-Ip.
16:20-17:05
Ksztacenie suchu
17:10-17:55
Audycje muzyczne
M. Bukowiecka sala 11- I p
III 15:50-16:35
Ksztacenie suchu
16:40-17:25
Audycje muzyczne
E. Krzystaska sala 27x II p
15:10-15:55
16:00-16:45
Orkiestra dta
J.Neidek sala 27-Ip.
15:00-15:45
Zesp instrumentalny ZDW
J. Neidek sala 27-Ip
15:50-16:35
Ksztacenie suchu
16:40-17:25
Ksztacenie suchu ZDW
E. Krzystaska sala 27x II p.
IV 18:20-19:05
Ksztacenie suchu
19:10-19:55
Ksztacenie suchu ZDW
E. Krzystaska sala 27x II p.
15:10-15:55
16:00-16:45
Orkiestra dta
J.Neidek sala 27-Ip.
15:45-16:30
Zesp instrumentalny ZDW
J. Neidek sala 27-Ip
18:20-19:05
Ksztacenie suchu
19:10-19:55
Audycje muzyczne
E. Krzystaska sala 27x II p.