Dokumenty do pobrania

Home / Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej (załącznik nr 1) – POBIERZ

Wniosek o przyjęcie kandydata do klas wyższych niż pierwsza (załącznik nr 2) – POBIERZ

Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna – proces rekrutacji – POBIERZ

Oświadczenie woli OSM klasa I – POBIERZ

Oświadczenie woli SM klasa I – POBIERZ

Oświadczenie woli klasa wyższa niż pierwsza – POBIERZ

Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia kandydata do ZSM – POBIERZ

Skip to content