Podrczniki


Klasa I
Bezpatny podrcznikdo edukacji wczesnoszkolnej, oraz dotacja na podrcznik
lub materia edukacyjny do j.angielskiego i dotacja na materiay wiczeniowe
bd zapewnione przez MEN w miesicu sierpie/wrzesie 2019 r.
Uczniowie w ramach dotacji korzysta bd z nastpujcych podrcznikw;
Oto Ja - klasa I - komplet podrczniki i wiczenia, wyd. MAC
Jzyk angielski-Gold Sparks 1, autorzy: M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, podrcznik i wiczenia

Rodzice dokupuj tylko podrcznik do religii;
Religia - yjemy w Boym wiecie, pod. red. ks. K.Mielnickiego i E.Kondrak


Klasa II
Bezpatny podrcznik do edukacji wczesnoszkolnej, oraz dotacja na podrcznik
lub materia edukacyjny do j.angielskiego i dotacja na materiay wiczeniowe
bd zapewnione przez MEN w miesicu sierpie/wrzesie 2019 r.
Uczniowie w ramach dotacji korzysta bd z nastpujcych podrcznikw;
Oto Ja - klasa II - podrcznik i wiczenia, wyd. MAC
Moje wiczenia-komplet wicze, autor E. Dulemba, J. Faliszewska, wyd. MAC
Jzyk angielski-Gold Sparks 2, autorzy: M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, podrcznik i wiczenia

Rodzice dokupuj tylko podrcznik do religii;
Religia - Idziemy do Jezusa - podrcznik z e-bookiem. wyd. Jedno


Klasa III
Bezpatny podrcznikdo edukacji wczesnoszkolnej, oraz dotacja na podrcznik
lub materia edukacyjny do j.angielskiego i dotacja na materiay wiczeniowe
bd zapewnione przez MEN w miesicu sierpie/wrzesie 2019 r.
Uczniowie w ramach dotacji korzysta bd z nastpujcych podrcznikw;
Oto Ja - klasa III - podrcznik i wiczenia wyd. Mac
Jzyk angielski-Golod Sparks 3, autorzy; utorzy: M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, podrcznik i wiczenia

Rodzice dokupuj tylko podrcznik do religii;
Jezus jest z nami-podrcznik i wiczenia - D. Kurpiski, wyd. Jedno

Klasa I-III rodzice kupuj podrczniki do przedmiotw;
Rytmika
wiczenia rytmiczne dla dzieci - A. Wacawczyk. Wyd. Halegg
Zeszyt I - do klasy I
Zeszyt II - do klasy II
Zeszyt III - do klasy III
Ksztacenie suchu
Nasza muzyka - L. Florek. I. Tomera-Chmiel, T. Stachak, wyd. Euterpe
Cz II - klasa II
Cz III - klasa III


Klasa IV
Podrczniki i materiay edukacyjne bd zakupione z dotacji MEN i dostpne w szkole.
Uczniowie kupuj tylko podrczniki do religii.
W ramach dotacji uczniowie bd korzysta z nastpujcych podrcznikw i zeszytw wicze;
Jzyk polski - Sowa na start !,Podrcznik do ksztacenia literackiego i kulturowego.Wyd. Nowa Era"
Historia - Wczoraj i dzi 4. Autor: G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era
Przyroda- Tajemnice przyrodypodrcznik i wiczenia. Wydawnictwo Nowa Era.
Jzyk angielski - Brainy klasa 4, podrcznik i wiczenia. Wyd. Macmillan
Matematyka - Matematyka z plusem - podrcznik, wiczenia, zbir zada. Wyd. Gdaskie Wyd. Owiatowe
Technika - Jak to dziaa 4. Wyd. Nowa Era
Informatyka - Lubi to, Autor M. Keska, wyd. Nowa Era
Plastyka - Do dziea 4, autorzy:J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era-
Religia - Miejsca pene BOGActw. Podrcznik i wiczenia dla kl IV. ks. Krzysztof Mielnicki


Klasa V
Podrczniki i materiay edukacyjne bd zakupione z dotacji MEN i dostpne w szkole.
Uczniowie kupuj tylko podrczniki do religii.
W ramach dotacji uczniowie bd korzysta z nastpujcych podrcznikw i zeszytw wicze;
Jzyk polski - Nowe sowa na start podrcznik do ksztacenia literackiego i kulturowego. Wyd. Nowa Era
Sowa na start. Podrcznik do ksztacenia jzykowego.C I i II. Wyd. Nowa Era.
Biologia - Puls ycia 5. Autorzy: M. Sktas, J. Stawarz Wyd. Nowa Era.
Matematyka - Matematyka z plusem podrcznik, wiczenia i zbir zada. Gdaskie Wyd. Owiatowe
Historia - Wczoraj i dzi G. Wojciechowski. Wyd. Nowa Era
Geografia - Planeta Nowa 5. Autorzy; R. Mularz, M. Szubert, wyd. Nowa Era
Jzyk angielski - Brainy klasa 5 wyd. Macmillan, podrcznik i wiczenia
Plastyka - Do dziea 5, autorzy: J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era
Informatyka - Lubi to podrcznik, wyd. Nowa Era.
Technika - Jak to dziaa 5, podrcznik z wiczeniami. Wyd. Nowa Era
Religia - Spotkania uBOGAcajce kl. V.ks. K.Mielnicki. E.Kondrak


Klasa VI
Podrczniki i materiay edukacyjne bd zakupione z dotacji MEN i dostpne w szkole.
Uczniowie kupuj tylko podrczniki do religii.
W ramach dotacji uczniowie bd korzysta z nastpujcych podrcznikw i zeszytw wicze;
Jzyk polski - Sowa na start podrcznik do ksztacenia literackiego i kulturowego. Nowa Era.
Sowa na start. Podrcznik do nauki o jzyku z wiczeniami cz II. Nowa Era.
Geografia - Planeta Nowa podrcznik do geografii dla klasy VI, autorzy; T. Rachwa, R. Malarz, wyd. Nowa Era
Biologia - Tajemnice przyrody, podrcznik i wiczenia, autorzy: J.Stawarz, F.Szlajfer
Matematyka - Matematyka z plusem podrcznik, wiczenia. Wyd. Gdaskie Wyd. Owiatowe.
Historia - Wczoraj i Dzi podrcznik. W.Surdyk-Fertsch B. Szeweluk-Wyrwa. Wyd. Nowa Era
Jzyk angielski - Brainy - podrcznik, wiczenia, autor; K. Stannett, wyd. Macmillan
Informatyka - Lubi to, autor M. Kska wyd. Nowa Era
Plastyka - Do dziea 6, autorzy: J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era
Religia -"Tajemnice BOGAtego ycia - ks. dr K. Mielnicki


Ksztacenie suchu - Nowy solfe T.Stachak, L.Florek, I.Tomera-Chmiel, wyd. Euterpe

Audycje muzyczne - W krainie muzyki - podrcznik dla uczniw szk muzycznych I stopnia. A.Kreiner - Bogdaska


Klasa VII
Podrczniki i materiay edukacyjne bd zakupione z dotacji MEN i dostpne w szkole.
Uczniowie kupuj tylko podrczniki do religii.
W ramach dotacji uczniowie bd korzysta z nastpujcych podrcznikw i zeszytw wicze;
Jzyk polski - Nowe sowa na start 7, podrcznik i wiczenia. Autorzy J. Kocierzyska, M. Chmiel, M. Szulc
Jzyk angielski - All Clear 3, wyd. Macmillan, podrcznik i wiczenia
Jzyk niemiecki - Das ist Deutsch. Kompakt, wyd. Nowa Era
Biologia - Puls ycia 7 - podrcznik i wiczenia, wyd. Nowa Era
Chemia - Chemia Nowej Ery 7, autorzy: J. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era
Fizyka - Spotkania z fizyk 7, autorzy: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era
Geografia - Planeta Nowa 7 autorzy: R. Malarz, M. Szubert, wyd. Nowa Era
Matematyka - Matematyka z plusem 7, podrcznik i wiczenia pod red. M. Dobrowolskiej, wyd. GWO
Historia - Wczoraj i dzi 7, autorzy: S. Roszak, A. aszkiewicz, wyd. Nowa Era
Informatyka - Lubi to, autor: G. Koba, wyd. Nowa Era
Plastyka - Do dziea 7, autorzy: M. Ipczyska, N. Mrozkowiak, wyd. Nowa Era
Religia - Bogosawieni, ktrzy szukaj Jezusa, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedno


Klasa VIII
Podrczniki i materiay edukacyjne bd zakupione z dotacji MEN i dostpne w szkole.
Uczniowie kupuj tylko podrczniki do religii.
W ramach dotacji uczniowie bd korzysta z nastpujcych podrcznikw i zeszytw wicze;
Jzyk polski - Nowe sowa na start 8, podrcznik i wiczenia. Autorzy J. Kocierzyska, M. Chmiel, M. Szulc
Jzyk angielski - Oxford Repetytorium smoklasisty. Wyd. Oxford Univerity Press
Jzyk niemiecki - Das ist Deutsch. Kompakt, wyd. Nowa Era
Biologia - Puls ycia 8 - podrcznik i wiczenia, wyd. Nowa Era
Chemia - Chemia Nowej Ery 8, autorzy: J. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era
Fizyka - Spotkania z fizyk 8, autorzy: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era
Geografia - Planeta Nowa 8, autorzy: T. Rachwa, D. Szczypiski, wyd. Nowa Era
Matematyka - Matematyka z plusem 8, podrcznik i wiczenia pod red. M. Dobrowolskiej, wyd. GWO
Historia - Wczoraj i dzi 8, autorzy: R. niegocki, A. Zieliska, wyd. Nowa Era
Wiedza o spoeczestwie - Dzi i jutro, autorzy; I. Janicka, A. Janicki, wyd. Nowa Era
Informatyka - Lubi to, autor: G. Koba, wyd. Nowa Era
Edukacja dla Bezpieczestwa - yj i dziaam bezpiecznie, wyd. Nowa Era
Religia - Bogosawieni, ktrzy ufaj Jezusowi, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedno


Podrczniki do przedmiotw muzycznych naley zakupi po wczeniejszej konsultacji z nauczycielami uczcymi w danej klasie.

Nauczyciele uczcy gry na instrumentach korzystaj z podrcznikw i materiaw nutowych dostosowujc je indywidualnie do potrzeb kadego ucznia.