Regulamin

Regulamin XXVII Śląskiego konkursu “Instrumenty Dęte” “Drewno dla najmłodszych”
Picture
§ 1

XXVII Śląski Konkurs INSTRUMENTY DĘTE “Drewno dla najmłodszych” odbędzie się w ZSM im. M. Spisaka Dąbrowie Górniczej w dniach 27-30 kwietnia 2020 r. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a współorganizatorem Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

§ 2

Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:

  • rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów
  • stworzenie możliwości współzawodnictwa wśród uczniów oraz zachęcanie ich do kształcenia muzycznego,
  • konfrontacja poziomu nauczania
  • poszukanie nowego repertuaru,
  • popularyzacja instrumentów dętych wśród dzieci i młodzieży,
  • promocja miasta Dąbrowa Górnicza
§ 3

W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół muzycznych, klas instrumentów dętych drewnianych – flet, obój, klarnet, fagot, saksofon

§ 4

Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w trzech grupach wiekowych :

  • I grupa dla uczestników urodzonych w roku 2010 r. i później – tylko jeden etap
  • II grupa dla uczestników urodzonych w roku 2007 r. i później – dwa etapy
  • III grupa dla uczestników urodzonych w roku 2004 r. i później – dwa etapy
  • Jury Konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
§ 5

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego w załączniku nr 1 do regulaminu. Ze względów organizacyjnych czas prezentacji uczestników będzie ściśle przestrzegany. Jury może przerwać występ, jeżeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

§ 6

Uczestnicy będą klasyfikowani odrębnie w każdej grupie wiekowej zgodnie z regulaminem pracy Komisji konkursowej. Uczestnicy z miejsc I-III uzyskują tytuł Laureata XXVII Śląskiego Konkursu Instrumenty Dęte “Drewno dla najmłodszych”. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne. Przewiduje się nagrody i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych.

§ 7

Akompaniatorów zapewniają szkoły delegujące uczniów na Konkurs.

§ 8

Występy uczestników Konkursu mogą być rejestrowane wyłącznie przez organizatorów.

§ 9

Po zakończeniu przesłuchań konkursowych Jury udziela konsultacji.

§ 10

Laureat poprzednich konkursów (Grand Prix i Miejsce I) nie może brać udziału w tej samej kategorii wiekowej.

§ 11

Zgłoszenia uczestników Konkursu należy przesłać wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2020 r.
Ilość zgłoszeń z jednej szkoły nie może przekroczyć ośmiu uczestników. W związku z ograniczoną liczbą uczestników decyduje kolejność zgłoszeń dla poszczególnych grup wiekowych.

§ 12

Harmonogram konkursu oraz kolejność występów uczestników poszczególnych szkół zostanie ustalona przez organizatorów i podana na stronie internetowej szkoły do dnia 5 kwietnia 2020 r. Ze względów organizacyjnych kolejność nie podlega zmianie.

§ 13

Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych uczestników na potrzeby XXVII Śląskiego Konkursu Instrumenty Dęte “Drewno dla najmłodszych”. Wszelkie zgody oraz klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Program – POBIERZ

Zgoda na udział oraz klauzula informacyjna – POBIERZ

Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
ul. Wirgiliusza Grynia 17
41-310 Dąbrowa Górnicza
tel/fax 32 262-01-62

Osoba do kontaktu; Jerzy Ślęzak
e-mail; j.slezak@zsmdabrowa.edu.pl
tel. 606-959-573