Dokumenty szkoy


Statut szkoy
Klauzula informacyjna dla rodzicw
Regulamin wietlicy
Regulamin stowki
Regulamin Wypoyczania Instrumentw
Punktowy system oceny zachowania w klasach IV-VIII
Zobowizanie (do wypoyczania instrumentu)
Regulamin przyj do ZSM
Regulamin funkcjonowania e-Dziennika