Dokumenty szkoy


Statut szkoy
Aneks do statutu
Wewntrzszkolny System Oceniania
Regulamin wietlicy
Regulamin stowki
Regulamin Wypoyczania Instrumentw
Zobowizanie (do wypoyczania instrumentu)
Regulamin przyj do ZSM