Pliki do pobrania


wniosek o przyjcie kandydata do klasy pierwszej (zacznik nr 1)
wniosek o przyjcie kandydata do klas wyszych ni pierwsza (zacznik nr 2)
Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna - proces rekrutacji