Skrzypce

Znaczna część naukowców przypisuje pochodzenie skrzypiec terytorium Polski. Dzieje się tak m.in. dlatego że pierwsze wzmianki o tym instrumencie pochodzą właśnie z naszego kraju, gdzie już w XVI w działały warsztaty lutnicze produkujące skrzypce. Drugim krajem, który może być ojczyzną skrzypiec są Włochy. Przypuszcza się, żę skrzypce swój kształt zawdzięczają włoskiej lirze lub violi. Były to instrumenty bardzo popularne w XVI i XVII wieku. Z upływem lat skrzypce stworzyły swoistą rodzinę instrumentów o podobnym wyglądzie z niewielkimi różnicami (np. wielkość). Do tej grupy poza skrzypcami zaliczamy także altówkę (altowa odmiana), tenorkę (tenorowa odmiana) oraz wiolonczelle i kontrabas. Pierwszym napisanym dziełem posiadającym samodzielną partię skrzypiec jest znana Sinfonia autorstwa Luca Marenzio. Jako datę jej stworzenia szacuje się rok 1591. Pierwsze kompozycje na skrzypce pojawiły się w początkach XVII wieku. Za pierwszego wirtuoza skrzypiec uważa się B.Martinie

go. Jako datę powstania pierwszych unowocześnionych skrzypiec uznaję się połowę XVIII wieku. Jest to okres rozkwitu działalności znanych na całym świecie lutników. Jednym z takich znanych lutników był Bagatella, który stworzył skrzypce dla Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ten okres charakteryzuje sie także powstawaniem wielu nowych zakładów lutniczych, w których to produkowane były skrzypce. Często działalnością lutniczą zajmowały się całe rodziny. Najsławniejszym i najlepszym do tej pory budowniczym skrzypiec był Antonio Stradivari. Jego dziełem jest około 1100 egzemplarzy skrzypiec (najpiękniej brzmiących). Skrzypce Stradivariusa uważane są za największe osiągniecie lutnicze. Ceny za nie sięgają astronomicznych kwot, dochodzą nawet do 5 mln dolarów. Prawdziwe skrzypce Stradivariusa są obecnie niezwykle rzadkie. Ceny za nie wciąż rosną – ustalane są przez hobbistyczny rynek dzieł sztuki. Specjaliści już od ponad 250 lat zastanawiają się nad wspaniałym brzmieniem skrzypiec tego znamienitego lutnika. Każdy twórca skrzypiec miał swoje receptury na produkcje tego instrumentu. Używali własnej mieszaniny środków chemicznych. To właśnie one sprawiały, że drewno używane do produkcji skrzypiec miało różne właściwości. Antonio Stradivari poznał tajemnicę naprawde wyjątkowej mieszanki…

Uczeń, który zostanie przyjęty do klasy I może korzystać z instrumentu szkolnego dobranego indywidualnie do dziecka przez nauczyciela prowadzącego.

Skip to content