O patronie


Micha Spisak (14.IX.1914 Dbrowa Grnicza; 28.I.1965 Pary), polski kompozytor. Studiowa skrzypce i kompozycj w Pastwowym Konserwatorium w Katowicach oraz kompozycj u K. Sikorskiego w Warszawie. Koncertowa jako skrzypek. Od 1937 mieszka w Paryu, gdzie obj funkcj wiceprezesa Stowarzyszenia Modych Muzykw Polskich. Studia kontynuowa u N. Boulanger. Od 1947 czonek Zwizku Kompozytorw Polskich.
Otrzyma liczne nagrody za kompozycje, m.in. dwukrotnie Grand Prix na Midzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krlowej Elbiety Belgijskiej w Brukseli (1953, 1957), w 1962 - I nagrod na Konkursie Kompozytorskim im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, w 1964 - Nagrod Zwizku Kompozytorw Polskich w Warszawie.
Waniejsze kompozycje: na orkiestr - Serenada (1939), Suita na orkiestr smyczkow (1945), Symphonie concertante nr 1 (1947) i nr 2 (1955), Concerto giocoso na orkiestr kameraln (1957). Na chr i orkiestr - 2 psalmy (1938), Hymn olimpijski (1955). Inne dziea Messe de Nol na chr a cappella (1953), balet Melos (1951), utwory kameralne, fortepianowe.