Dyrekcja


mgr Iwona Tuszycka - dyrektor szkoy
mgr Ilona Trzsimiech - v-ce dyrektor ds. muzycznych
mgr Magdalena Jagieko-Grot - v-ce dyrektor ds. oglnoksztaccych
mgr Anna Gokowska - v-ce dyrektor ds. oglnoksztaccych