Dyrekcja


mgr Anna Gokowska -dyrektor szkoy
mgr Ilona Trzsimiech - v-ce dyrektor ds. muzycznych
mgr Olga Piwowar - v-ce dyrektor ds. muzycznych
mgr Agnieszka Wyrodek - v-ce dyrektor ds. oglnoksztaccych