Sekcja przedmiotw oglnoksztaccych


Katarzyna Srebnicka- wychowawczyni kl. I A edukacja wczesnoszkolna,

Agnieszka Ratajczyk- wychowawczyni kl. I B edukacja wczesnoszkolna,

Magorzata Korpak - wychowawczyni kl. II edukacja wczesnoszkolna,

Magorzata Bajor - wychowawczyni kl. III edukacja wczesnoszkolna,

Dorota Sznura - wychowawczyni kl. IV, biologia, przyroda, chemia, informatyka

Iwona Polniak - wychowawczyni kl. V A, j.polski.

Katarzyna Paasz - wychowawczyni kl. V B, j.angielski

Olga Piwowar - wychowawczyni kl. VI A, ksztacenie suchu, audycje muz.

Monika Bukowiecka - wychowawczyni kl. VI B, ksztacenie suchu, audycje muz.

Agata Wjcik - wychowawczyni kl. VII , matematyka

Marzena Smutek - wychowawczyni kl. VIII, geografia

Anna Bacia- j.niemiecki

Anna Gokowska - matematyka

Aganieszka Wyrodek - edukacja wczesnoszkolna, zajcia logopedyczne

Iwona Marzec - j.polski

Anna Marszaek - WOS

Edward Kaleta - EDB

Ewa Mazurek- fizyka

Ewa Gruszka- historia

Pawe Wilkus -j.angielski, j.polski

Beata Studziska - plastyka

Magdalena Jagieko-Grot- nauczyciel wsporganizujcy, rewalidacja

Anna Malara- nauczyciel wsporganizujcy, rewalidacja

Monika Polok- nauczyciel wsporganizujcy,

Joanna Wola-technika

Rafa Witkowski - wychowanie fizyczne

Erwin Rudy - wychowanie fizyczne

ks.Pawe Krawczyk religia