Sekcja przedmiotw oglnoksztaccych


Magorzata Korpak - wychowawczyni kl. I nauczanie zintegrowane,

Magorzata Bajor - wychowawczyni kl. II A nauczanie zintegrowane,

Agnieszka Wyrodek - wychowawczyni kl. II B nauczanie zintegrowane

Katarzyna Srebnicka- wychowawczyni kl. III nauczanie zintegrowane,

Iwona Polniak - wychowawczyni kl. IV A, j.polski.

Katarzyna Tarnowska-Powiat- wychowawczyni kl. IV B, j.angielski

Olga Piwowar - wychowawczyni kl. V A, ksztacenie suchu, audycje muz.

Monika Bukowiecka - wychowawczyni kl. V B, ksztacenie suchu, audycje muz.

Agata Wjcik - wychowawczyni kl. VI , matematyka

Anna Bacia- wychowawczyni kl. VII, j.niemiecki

Dorota Sznura - wychowawczyni kl. VIII, biologia

Anna Gokowska - matematyka

Weronika Stalka- matematyka

Klaudia Augucik- fizyka

Ewa Gruszka- historia

Pawe Wilkus -j.angielski, j.polski

Magdalena Jagieko-Grot- plastyka

Joanna Wola-technika

Rafa Witkowski - wychowanie fizyczne

Erwin Rudy - wychowanie fizyczne

ks.Pawe Krawczyk religia