Sekcja przedmiotw oglnoksztaccych


Agnieszka Wyrodek - wychowawczyni kl. I nauczanie zintegrowane,

Katarzyna Srebnicka - wychowawczyni kl. II nauczanie zintegrowane, informatyka

Klaudia Grabarz- wychowawczyni kl. III A, nauczanie zintegrowane,

Magorzata Korpak - wychowawczyni kl. III B, nauczanie zintegrowane,

Magorzata Bajor- wychowawczyni kl. IV A,

Monika Bukowiecka - wychowawczyni kl. IV B, ksztacenie suchu, audycje muz.

Agata Wjcik - wychowawczyni kl. V A, matematyka

Olga Piwowar - wychowawczyni kl. V B, ksztacenie suchu, audycje

Anna Bacia- wychowawczyni kl. VI, j.niemiecki

Dorota Sznura - wychowawczyni kl. VII biologia

Anna Gokowska - matematyka

Weronika Stalka- matematyka

Klaudia Augucik- fizyka

Ewa Szaniawska- historia

Pawe Wilkus -j.angielski, j.polski

Katarzyna Tarnowska-Powiat -j.angielski

Joanna Katoch - j.polski

Magdalena Jagieko-Grot- plastyka

Joanna Wola-technika

Rafa Witkowski - wychowanie fizyczne

Erwin Rudy - wychowanie fizyczne

ks.Pawe Krawczyk religia