Sekcja przedmiotw oglnomuzycznych


Joanna Neidek - orkiestra, zespoy, kierownik sekcji

Agnieszka Kurek - ksztacenie suchu, rytmika
Dominika Bargiea - ksztacenie suchu, rytmika
Aleksandra Kulig- ksztacenie suchu, rytmika
Olga Czech - ksztacenie suchu, rytmika
Zofia Iskra-Cielik - ksztacenie suchu, rytmika
Faustyna Bobecka - ksztacenie suchu, audycje muzyczne
Monika Bukowiecka - ksztacenie suchu, audycje muzyczne
Olga Piwowar - ksztacenie suchu, audycje muzyczne
Ewa Krzystaska - ksztacenie suchu, audycje muzyczne, chr, zespoy kameralne
Joanna Neidek - orkiestra smyczkowa, orkiestra dta, zesp gitarowy