Pedagog, Psycholog


Agata Goek - pedagog szkolny

poniedziaek 10.00-16.00
wtorek 9.00-13.00
roda 9.00-14.00
czwartek 10.30-16.30
pitek 8.00-12.00

Dziaania pedagoga szkolnego obejmuj wszystkie paszczyzny szkolnego ycia.
Pedagog szkolny;

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napi psychicznych nawarstwiajcych si na tle niepowodze szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwizywaniu trudnoci powstajcych na tle konfliktw rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadajcym trudnoci w kontaktach rwieniczych i rodowiskowych,
 • przeciwdziaa skrajnym formom niedostosowania spoecznego modziey,
 • rozpoznaje warunki ycia i nauki uczniw sprawiajcych trudnoci w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiajcymi trudnoci wychowawcze i dydaktyczne,
 • prowadzi zajcia profilaktyczne, trening asertywnoci, zajcia dotyczce radzenia sobie ze stresem, napiciami, agresji,
 • prowadzi indywidualne zajcia z uczniami nadpobudliwymi (relaksacja, kinezjologia edukacyjna Dennisona),
 • wiczy z uczniami z trudnociami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.),
 • prowadzi zajcia integracyjne w klasach I,
 • prowadzi konsultacje dla rodzicw,

Magorzata Margasiska - psycholog

poniedziaek 12.30-18.30

wtorek 7.30-9.30

 • zajcia indywidualne z uczniem - wiczenia relaksacyjne
 • przeprowadzanie ankiet i testw, pozwalajcych zdiagnozowa indywidualny problem kadego zgaszajcego si ucznia,
 • praca z uczniem zdolnym- tworzenie systemw motywacyjnych oraz wzmacnianie mocnych stron ucznia,
 • zajcia grupowe z uczniami - trening asertywnoci
 • rodzinna terapia grupowa dla uczniw i ich rodzicw oraz opiekunw jako jedna z metod budowania dobrych relacji w rodzinie