Świetlica

Home / Świetlica

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. MICHAŁA SPISAKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych

w bezpiecznym i miłym otoczeniu, jak również stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu oraz odrabiania prac domowych.

Nasza świetlica organizuje i przeprowadza zajęcia o zróżnicowanej formie i treści dostosowanej do wieku, zainteresowań

i możliwości dzieci.

Są to zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (układanki, malowanie farbami rysowanie, wycinanie)
  • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, książek)
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na dowolny temat (pogadanki)
  • wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, gry dydaktyczne)
  • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zajęcia muzyczne)
  • kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek)
  • kształtujące ekspresję ruchową i sprawność fizyczną (zabawy taneczne, gry i zabawy zręcznościowe)
  • pomoc przy odrabianiu prac domowych (ćwiczenia w pisaniu, czytaniu, ortograficzne, gramatyczne

matematyczne itp.)

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7:00 – 18:00

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Małgorzata Siemoniak – kierownik świetlicy szkolnej

Agnieszka Wyrodek – wicedyrektor szkoły

Beata Studzińska

Marzena Smutek

Ewelina Wilczek

Małgorzata Bajor

Agnieszka Ratajczyk

Paweł Wilkus

Weronika Babij

Justyna  Szczepek

Katarzyna Pałasz

Dorota Sznura

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W ŚWIETLICY

Nasza świetlica proponuje dzieciom udział w różnorodnych zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oferując kółka zainteresowań.

Informacja ogólna dotycząca działalności świetlicy – POBIERZ
Ogłoszenie dotyczące wpłat za obiad – POBIERZ
Harmonogram zajęć dodatkowych odbywających się w świetlicy – POBIERZ