Ubezpieczenie


W roku szkolnym 2017/2018 dzieci i modzie ubezpieczona jest w Compensie- polisa TYP 184 Nr 1012156. Poniej przedstawiamy informacj o ubezpieczeniu z numerem polisy.

-