Ubezpieczenie


W roku szkolnym 2016/2017 dzieci i modzie ubezpieczona jest w EDU Plus InterRisk. Poniej przedstawiamy informacj o ubezpieczeniu z numerem polisy, oraz warunki ubezpieczenia

Szkod naley zgasza na formulau pobranym ze strony
https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos - szkode