ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Sekcja fortepianu i akordeonu

Sekcja prowadzi kształcenie w grze na następujących instrumentach: Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli o wszechstronnym muzycznym wykształceniu oraz prowadzących szeroką działalność artystyczną. Wśród nauczycieli znajdują się doświadczeni pedagodzy – w tym także pracownicy Akademii Muzycznych i innych instytucji kultury. Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Sekcja organizuje koncerty, warsztaty, kursy i seminaria z udziałem zaproszonych wybitnych […]

Sekcja instrumentów smyczkowych, harfy i gitary

W Sekcji wydzielone są następujące kierunki instrumentalne: Wymienione instrumenty, poza gitarą, należą do rodziny instrumentów smyczkowych, które stanowią największą grupę w orkiestrach symfonicznych, kameralnych i barokowych. Coraz częściej są także spotykane w zespołach rozrywkowych. Głównym zadaniem pedagogów jest kształcenie młodzieży zgodnie z obowiązującym programem nauczania, który nadaje kierunek rozwiązaniom metodycznym związanym z całym procesem edukacyjnym […]

VI Internationale Music Competition

Matylda Sidor z klasy fortepiany p. Małgorzaty Baraniuk zajęła III miejsce Trio: Amelia Stasikowska, Magdalena Mazur, Matylda Sidor z klasy fortepiany p. Małgorzaty Baraniuk zajęły I miejsce Edycja online – 2022

VI Geneva International Music Competition

Hanna Rakoczy – z klasy saksofonu A. Kalińskiego zdobyła II miejsce w kategorii B Patrycja Oleksy  – z klasy saksofonu A. Kalińskiego zdobyła III miejsce w kategorii B Genewa, Szwajcaria, lipiec 2022

I Redzki Konkurs Gitarowy

Natalia Zębala z klasy gitary p. Wojciecha Leniartka zdobyła II miejsce w grupie I Reda, 12.06.2022

Skip to content