ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie do ZSM można wypełnić internetowo lub pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie.

Wniosek o przyjęcie do OSM I st. – druk do pobrania     wniosek on-line

Wniosek o przyjęcie do SM I st. – druk do pobrania     wniosek on-line

Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza – druk do pobrania    wniosek on-line

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie o wielodzietnosci

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie podpisy rodziców opiekunów (tylko w przypadku składania wniosków
on-line)

Zaświadczenie lekarskie 

Skip to content