ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Sekcja przedmiotów ogólnokształcących

NAUCZYCIELE WYCHOWACY

mgr Agnieszka Ratajczyk – wychowawczyni kl. I, edukacja wczesnoszkolna 

mgr Katarzyna Srebnicka – wychowawczyni kl. II, edukacja wczesnoszkolna 

mgr Małgorzata Korpak – wychowawczyni kl. III, edukacja wczesnoszkolna 

mgr Agnieszka Kurek – wychowawczyni kl. IV, kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 

mgr Iwona Marzec – wychowawczyni kl. V A, język polski, etyka 

mgr Dominika Bargieła – wychowawczyni kl. V B, kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 

mgr Erwin Rudy – wychowawca kl. VI, wychowanie fizyczne 

mgr Dorota Sznura – wychowawczyni kl. VII, biologia, przyroda, chemia 

mgr Agata Wójcik – wychowawczyni kl. VIII, matematyka, informatyka 

NAUCZYCIELE:

 • mgr Marzena Duda – religia 
 • mgr ks. Robert Gacek – religia 
 • mgr Anna Gołkowska – matematyka 
 • mgr Magdalena Jagiełko-Grot – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) 
 • mgr Anna Kozub – edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) 
 • mgr Beata Lewicka – język angielski
 • mgr Anna Marszałek – wiedza o społeczeństwie (WOS) 
 • mgr Ewa Mazurek – fizyka 
 • mgr Agnieszka Miodek-Wiktorzak – historia 
 • mgr Katarzyna Pałasz – język angielski
 • mgr Iwona Polniak – język polski 
 • mgr Marcin Marzec – plastyka 
 • mgr Marzena Smutek – geografia 
 • mgr Paweł Wilkus – język angielski, język niemiecki, język polski 
 • mgr Rafał Witkowski – wychowanie fizyczne 
 • mgr Joanna Wola – technika 
 • mgr Agnieszka Wyrodek – zajęcia logopedyczne 
 • mgr Tomasz Zygmunt – nauczyciel współorganizujący kształcenie 
Skip to content