ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Sekcja przedmiotów ogólnokształcących

NAUCZYCIELE WYCHOWACY

mgr Katarzyna Srebnicka – wychowawczyni kl. I, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Korpak – wychowawczyni kl. II, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Bajor– wychowawczyni kl. III, edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Marzec – wychowawczyni kl. IV A, język polski

mgr Aleksandra Kulig – wychowawczyni kl. IV B, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika

mgr Erwin Rudy – wychowawca kl. V, wychowanie fizyczne

mgr Dorota Sznura – wychowawczyni kl. VI, biologia, przyroda, chemia

mgr Agata Wójcik – wychowawczyni kl. VII, matematyka, informatyka

mgr Katarzyna Pałasz – wychowawczyni kl. VIII, język angielski

NAUCZYCIELE:

 • mgr Agnieszka Biernacka  — surdopedagog
 • mgr ks. Robert Gacek – religia
 • mgr Anna Gołkowska –matematyka
 • mgr Magdalena Jagiełko-Grot – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)
 • mgr Anna Kozub – edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
 • mgr Anna Malara – historia, nauczyciel współorganizujący, rewalidacja
 • mgr Anna Marszałek – wiedza o społeczeństwie (WOS)
 • mgr Marlena Mieszczak – religia
 • mgr Justyna Orlikowska – fizyka
 • mgr Iwona Polniak – język polski
 • mgr Monika Polok – nauczyciel współorganizujący
 • mgr Izabela Skraba-Szymska – plastyka, etyka
 • mgr Marzena Smutek – geografia
 • mgr Paweł Wilkus – język angielski, język niemiecki, język polski
 • mgr Rafał Witkowski – wychowanie fizyczne
 • mgr Joanna Wola – technika
 • mgr Agnieszka Wyrodek – zajęcia logopedyczne
 • mgr Tomasz Zygmunt – nauczyciel współorganizujący kształcenie
Skip to content